تعبیر خواب انگشتر طلا – نقره – نگین دار | تعبیر خواب گم شدن انگشتر

تعبیر خواب انگشتر طلا – نقره – نگین دار | تعبیر خواب گم شدن انگشتر

تعبیر خواب انگشتر طلا و نقره و … را در ادامه می خوانید کاملترین مرجع تعبیر خواب انگشتر در سایت سرگرمی سماتک تهیه و گردآوری شده است همچنین تعبیر خواب گم شدن انگشتر در ادامه بیان شده است. اگر در خواب فقط انگشتری را ببینید که جزئیات آن هم مشخص نباشد می تواند به این معنا باشد که مشکلاتی در زندگی شما وجود دارد که قابل حل نبوده و ظاهرا پایانی ندارند. انگشتر در خواب نماد وصلت، یکپارچگی، کمال، ابدیت و تعهد است. این خواب می تواند نشان دهنده تعهد در برابر یک رابطه باشد.

همچنین می تواند نمادی از دیگر تعهدات از جمله تعهد در برابر هدف یا آرزویی مشخص باشد. احتمالا دیدن انگشتر در خواب نشان دهنده تعهد و وفاداری شما به اهداف، باورها و آرزوهایتان است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تعبیر خواب انگشتر نکات بسیار خواندنی و جالبی را بدانید.

 

تعبیر خواب انگشتر

این خواب همچنین می تواند نشان دهنده اهمیت عشق و محبت و عهد و پیمان وفادارانه ای باشد که به زودی از جانب کسی که شما را دوست دارد و اهمیت بسیار زیادی به شما میدهد، دریافت خواهید کرد. خواب انگشتر می تواند نشان دهنده عهد و پیمان های شما نیز باشد. چنین خوابهایی اغلب نشان دهنده تمایل به داشتن رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با دیگری است. احتمالا شما علاقمند هستید که در رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با فرد دیگری قرار بگیرید.

از نظر تحلیلگران خواب و رویا دیدن انگشتر نمادی از تعهد به رابطه و یا پذیرفتن مسئولیت‌هایی است که بر عهده شماست. تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب انگشتر را زن و فرزند دانسته‌اند که در واقع می‌توان این دو را نیز جز متعلقات و وابستگی‌های فرد رویا بین در نظر گرفت. در ادامه به بررسی دیدن انواع انگشتر و حالت‌های مختلف آن در خواب خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب انگشتر طلا - نقره - نگین دار | تعبیر خواب گم شدن انگشتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر در خواب دیدی که انگشترت خوب ساخته نشده نشان از هدر رفتن مال و اموال توست .

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتری داری که دارای دو نگین مشابه می‌باشد یا کسی آن را به تو داده است، یعنی غلام‌زاده هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است، یعنی از یکی از دو گناه خودت توبه می‌کنی.

 

تعبیر خواب انگشتر طلا

اگر در خواب انگشتری طلا ببینید، نشانه بسیار خوبی است و حاکی از عهد و پیمانی محکم و استوار خواهد بود.

این خواب همچنین نشان دهنده علاقه و اشتیاق شما به امنیت، پایداری و وفاداری است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.
اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.
پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.
اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر طلا - نقره - نگین دار | تعبیر خواب گم شدن انگشتر

تعبیر خواب انگشتر نقره

نمی توان دقیقا گفت که خواب انگشتر نقره تا چه میزان می تواند مثبت باشد. اما همانطور که گفتیم خواب انگشتر طلا از هر جنس دیگری بهتر است. خواب انگشتر نقره بیشتر به معنی تلاش برای کسب مال و ثروت است و احتمالا تولد فرزند در خانواده را نوید می دهد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت نقره می‌باشد، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

مملکت
زن
فرزند
مال

 

تعبیر خواب انگشتر بدل

اگر در خواب انگشتری بدل ببینید نشانه فردی یا چیزی تقلبی و جعلی در زندگی شما است.

 

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

محمد بن سیرین داشتن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری تعبیر می کند. او پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به ثروت ، اعتبار ، عمر دراز ، صاحب فزرند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می کند. و از دست دادن انگشتر فیروزه تعبیری برعکس خواهد داشت.

 

تعبیر خواب انگشتر آهنی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت آهنی است، یعنی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یعنی قدرت و توانایی بدست می‌آوری.

تعبیر خواب انگشتر طلا - نقره - نگین دار | تعبیر خواب گم شدن انگشتر

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر در خواب خود انگشتری شکسته را ببینید باید بدانید که نشانه خوبی نیست و احتمالا درگیری ها و اختلاف نظرهای شما و شریک عاطفی یا همسرتان را در رابطه یا ازدواج فعلی تان نشان می دهد.

 

تعبیر خواب انگشتر الماس

لیلا برایت دیدن انگشتر الماس در خواب را نشانه رسیدن به موفقیت تعبیر می کند. اگر خواب ببینید که صاحب انگشتر الماس شده اید مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار خواهید گرفت. و اگر دختری خواب ببیند که نامزدش به او انگشتر الماس هدیه می دهد ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

آنلی بیتون گم کردن انگشتر الماس را نشانه رسوا شدن یا مرگ تعبیر می کند و می گوید : اگر کسی خواب ببینید که انگشتر الماس دارد سعادت مند خواهد شد و هدایای زیادی به او داده خواهد شد.

 

تعبیر خواب انگشتر یاقوت

ابراهیم کرمانی می گوید : دیدن انگشتر با تزیین یاقوت سبز در خواب ، نشانه لقاح پسری هومشندی است که دانشمند بزرگی خواهد شد.

 

تعبیر خواب انگشتر یشمی

محمد بن سیرین می گوید : دیدن خواب داشتن انگشتر یشمی نشانه ازدواج با یک زن خواهد بود.

 

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ای، یعنی همه اموال خودت را می‌فروشی و خرج می‌کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی قسمتی از اموالت را می‌فروشی.
اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یعنی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یعنی آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را شکسته‌ای، یعنی بین تو و زنت جدایی میافتد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌ای یا اینکه آنرا دزدیده‌اند، یعنی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد.

 

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه امام صادق

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است، یعنی جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یعنی برکنار می‌شود

تعبیرگری می‌گوید: اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

 

تعبیر خواب انگشتر از دید کارل گوستاو یونگ

خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری تان زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.
خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید.

 

تعبیر خواب انگشتر معیوب

اگر در خواب انگشتری معیوب ببینید یا انگشتری معیوب را در خواب در دست داشته باشید احتمالا نشانه بدی بوده و حاکی از شکست عشقی در آینده ای نزدیک خواهد بود.

انگشتر معیوب همچنین نشان دهنده تلاش بسیار زیاد در حفظ و پایبند بودن به تعهدات است. این خواب برخی اوقات نشان دهنده دروغ ها و خیانت هایی است که پایبند بودن به یک تعهد یا پیمان را برای شما سخت و طاقت فرسا می سازد.

همچنین این خواب می تواند نشان دهنده ناتوانی شما در اعتماد کردن به فردی باشد که در برابر او متعهد شده اید آنهم به دلیل برخی خیانت ها یا دروغ هایی که اخیرا از سمت او تجربه کرده اید.

 

تعبیر خواب گم شدن حلقه ازدواج

اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید باید بدانید که این خواب نشانه خوبی نیست و شاید هشداری را در مورد وقایع ناخوشایند و خطرناکی که به زودی در زندگی با آن ها روبرو می شوید، به همراه داشته باشد. احتمالا برخی از موقعیت هایی که در آینده نزدیک با آن ها روبرو می شوید استحکام و توانایی شما در رابطه تان با فرد دیگری را مورد آزمایش قرار می دهند.

تعبیر خواب انگشتر طلا - نقره - نگین دار | تعبیر خواب گم شدن انگشتر

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پادشاه به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یعنی پادشاه می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده‌ای، یعنی بخشی از دارائی خود را می‌بخشی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده‌ای یا به امانت گذاشته‌ای، ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد، یعنی به خواستگاری زنی می‌روی ولی قبول نمی‌کنند.

 

تعبیر خواب شستن انگشتر

اگر در خواب دیدید که انگشترتان را می شویید نشان دهنده احساس نیاز شما به تجدید پیوند یا تعهدتان با دیگری است. شاید این خواب نشان دهنده بی میلی و مقاومت شما در تغییر و ایجاد رابطه ای جدید با شریک عاطفی تان باشد.

 

تعبیر خواب انگشتر مس و برنج

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشترت از برنج یا مس می‌باشد، یعنی از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می‌رسد.
اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یعنی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب انگشتر طلا - نقره - نگین دار | تعبیر خواب گم شدن انگشتر

تعبیر خواب گم شدن انگشتر

اگر در خواب انگشترتان را گم کنید نشان دهنده ترس ها و احساس عدم امنیت شما درمورد رابطه ای است که در آن قرار دارید.

این خواب همچنین نشانه از دست دادن علاقه شما نسبت به فردی است که انگشتر را به شما هدیه داده بوده است. چنین خوابی می تواند نشان دهنده برخی شرایط ناگهانی و غیر منتظره ای باشد که موجب از بین رفتن علاقه شما نسبت به کسی یا چیزی خواهد شد.

بعلاوه چنین خوابی حاکی از احساسات شما نسبت به عهد و پیمانی شکسته شده یا تعهدی غیرقانونی است.

 

تعبیر خواب تعریف کردن از انگشتر در خواب

اگر در خواب ببینید که انگشتری که در دست دارید را مورد تعریف و تمجید خود قرار می دهید نشانه بسیار خوبی است و بر رضایت شما از فرزندان یا افراد جوان خانواده تان دلالت می کند.

این خواب همچنین نشان دهنده آن است که شما فردی مهربان، سخاوتمند و آماده کمک رسانی به دیگران هستید و همیشه از موفقیت دیگران خوشحال می شوید.

 

تعبیر خواب گرفتن حلقه ازدواج از فرد ناشناس

اگر در خواب خود ببینید که فردی ناشناس حلقه ازدواج را در انگشت شما می اندازد نشانه آن است که در حل برخی از مسائل و مشکلاتی که اخیرا درگیر آن ها شده اید کمکی غیرمنتظره را از جانب فردی دریافت می کنید بطوریکه حتی باورتان نمی شود در نهایت چطور اوضاع مرتب خواهد شد.

 

تعبیر خواب بیرون افتادن انگشتر از دست

اگر در خواب ببینید که انگشتری از انگشت شما سر خورده و بیرون می افتد بهتر است آگاه باشید و این خواب را هشداری در مورد مشکلات و مسائلی بدانید که به دلیل پایبند نبودن به تعهدات خود در آینده ای نزدیک با آن ها روبرو می شوید. این خواب پیغامی است که به شما می گوید به رفتار خود بیشتر از قبل توجه کنید و به تعهدات خود پایبند بمانید. در غیراینصورت خود را در وضعیتی خواهید یافت که دیگر هیچ کس به شما احترام نخواهد گذاشت.

تعبیر خواب انگشتر طلا - نقره - نگین دار | تعبیر خواب گم شدن انگشتر

تعبیر خواب دیدن انگشتر در دست فرد دیگری

اگر در خوابتان خود را در حال تماشای انگشتری که فرد دیگری در دست دارد ببینید باید بدانید که این خواب نشان دهنده تشویش، نگرانی و ناامیدی شما درمورد فردی است که به تازگی با او دوست شده اید. احتمالا این رابطه احساس رضایت و خوشحالی شما را فراهم نکرده و شاید به آن فرد اعتماد یا اطمینان ندارید. احتمالا این خواب نشان دهنده آن است که چنین فردی حتی در آینده پشت سر شما غیبت خواهد کرد.

 

تعبیر خواب انگشتر کردن در دست دیگران

اگر در خوابتان ببینید که انگشتری را در دست فرد دیگری می کنید باید بدانید که نشانه بسیار خوبی است و بر شخصیت شما دلالت می کند. این خواب حاکی از آن است که شما فردی بسیار وفادار و صادق هستید. شما قابل اطمینان هستید و به عهد و پیمان خود وفادار باقی می مانید و هرگز به کسی خیانت نکرده یا او را فریب نمی دهید.

 

تعبیر خواب انگشتر هدیه

اگر در خواب خود ببینید که کسی به شما انگشتری هدیه می دهد باید بدانید که این خواب نشانه ای خوب است و احتمالا نشان دهنده برطرف کردن همه مشکلات و سوءتفاهم ها در رابطه فعلی شما است. این خواب نشان دهنده این است که رابطه شما وارد مرحله جدیدی از آرامش و سعادت احساسی شده است.

 

تعبیر خواب انگشتر عقیق

لیلا برایت داشتن ، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب را نشانه زیاد شدن ایمان ، فراخی روزی و گشایس کار می داند. اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا اینکه آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید مال ، قروت و یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و دچار ضرر و زیان خواهید شد.

دادن انگشتر عقیق به کسی در خواب نشانه انجام دادن کاری برای آن شخص خواهد بود. و اگر در خواب فقط نگین عقیق انگشتر را به کسی دادید یعنی اینکه آن شخص را راهنمایی خواهید کرد.

منوچهر مطیعی تهران دیدن خواب داشتن انگشتر عقیقی که قبلا آن را نداشتید نشانه پیش آمدن فرصتی خواهد بود که شما خوشحال خواهید شد. و اگر انگشتر عقیق را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از طرف آن شخص برای شما انجام می گیرد که برای شما سود بخش خواهد بود.

همچنین او می گوید : اگر در خواب شما به کسی انگشتر عقیق بدهید یعنی اینکه شما به آن شخص خدمتی انجام خواهید داد.

 

تعبیر خواب انگشتر کوچک

دیدن اینکه قادر نیستید انگشتری متناسب با انگشت خود را در خواب پیدا کنید نشان دهنده وضعیت رابطه شما است. احتمالا شما فردی مجرد هستید که در حال حاضر رابطه عاشقانه ای ندارید و این انگشتر حاکی از آن است که این وضعیت برای مدتی به طول می انجامد.

 

تعبیر خواب انگشتر دیگران را در دست کردن

اگر در خواب ببینید که انگشتر فرد دیگری را در دست خود می کنید نشان دهنده اعمالی فریب کارانه و غیراخلاقی در آینده نزدیک خواهد بود.

 

تعبیر خواب انگشتر دست کردن

اگر در خواب ببینید که انگشتری را در دست می کنید نشان دهنده تعهد و التزام شما به عهد و پیمانی با دیگری است. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده شروع یک رابطه عاطفی باشد.

تعبیر خواب انگشتر طلا - نقره - نگین دار | تعبیر خواب گم شدن انگشتر

تعبیر خواب حلقه ازدواج یا نامزدی

دیدن حلقه ازدواج یا نامزدی نماد عهد و پیمانی است که کسی آن را با شما بسته است یا شما آن را با کسی بسته اید اما هنوز بطور کامل اجرا نشده است.

همچنین حلقه ازدواج می تواند نماد همسر شما و تعهد او به ازدواجتان باشد.

اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواجتان را در دست ندارید نشان دهنده پایان رابطه شما با فردی است که انگشتر را از او دریافت کرده بودید. شاید این خواب نشان دهنده شک و تردیدهای شما نسبت به رابطه تان باشد.

 

تعبیر خواب انگشتر عقد

دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است.
خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است.
خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.

 

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه معبران غربی

تعبیر خواب حلقه دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید. تعبیر دیگر خواب حلقه این است که شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.

 

کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور سوییسی در رابطه با رویای انگشتر می‌گوید:
دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است. شما به ایده آل هاتان، مسئولیت هاتان یا باور هاتان وفادارید.

جدیدترین مطالب