تعبیر خواب بوق زدن | شنیدن صدای بوق در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بوق زدن | شنیدن صدای بوق در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بوق

در این بخش با تعبیر خواب بوق زدن و شنیدن صدای بوق در خدمت تان هستیم. آیا می دانید تعبیر دیدن بوق در خواب به چه معناست و چه تعابیری دارد؟ منظور از تعبیر خواب، یافتن معنای نهان هرکدام از رویاها و یا کابوس‌هایی است که فرد در عالم خواب مشاهده می‌کند و در اینجا قصد داریم شما را با تعبیر خواب بوق زدن آشنا کنیم. هر کدام از معبرین بر اساس شرایط شخصی که خواب دیده و همچنین موضوع مربوط به آن خواب، تعابیری را در خصوص بوق ذکر کرده‌اند. از اموری که معبرین بسیاری درباره وجود آن در خواب صحبت کرده‌اند، بوق است. این رویا به صورت‌های مختلفی از جمله دیدن بوق، شنیدن صدای بوق، بوق زدن و… دیده می‌شود که هر کدام تعابیر مخصوصی دارد.

 

تعبیر دیدن بوق در خواب

همچنین دیدن بوق در خواب بنابر نظر بسیاری از معبرین نشانه افشا شدن راز و یا رسوایی فرد است.

تعبیر خواب بوق زدن | شنیدن صدای بوق در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بوق زدن

بوق زدن و یا دیدن بوق در خواب تعابیر مختلف و متفاوتی دارد و در این بخش تعبیر خواب بوق زدن را بیان خواهیم کرد. در برخی از موارد شنیدن صدای بوق به معنای دروغ، خیانت و تزویر و ریاست. اما در موارد دیگری دیگر می‌تواند نوید اخبار مثبت و زندگی شاد را به ما بدهد. ابن‌سیرین نیز در این‌ باره معتقد است که بوق زدن در خواب نشانه دروغ گفتن میان بزرگان و قسم خوردن بر آن است که البته رسوایی را به دنبال دارد. همچنین منوچهر مطیعی تهرانی هم در تعبیر خواب خود بوق زدن را نشانه‌ای بر متوسل شدن فرد به دروغ گفتن می‌داند.

 

تعبیر خواب بوق زدن از دیدگاه امام صادق

امام صادق (ع) یکی از تعابیر بوق زدن را خبر دروغ می‌دانند. همچنین بر اساس نظر امام صادق (ع) بوق زدن در خواب به طور کلی نشانه‌ای بر هر گونه گناه و مصیبتی است. امام صادق (ع) در تعبیر خواب خود یکی از تعابیر بوق زدن در خواب را گفتن سخن مکروه و زشت می‌دانند.

 

تعبیر خواب بوق زدن مرده

تعبیر خواب بوق زدن مرده در خواب چیست؟ بنابر نظر احمد طبسی، اگر یکی از خویشاوندان که مرده است در خواب برای شما بوق بزند و توجه شما به سمت آن جلب شود، این نشانی از نزدیک شدن زمان مرگ است. اما در مقابل اگر فرد بیننده خواب برای فرد مرده بوق بزند، این نشان طولانی شدن عمر اوست.

 

تعبیر بوق در خواب زن

تعبیر خواب بوق زدن زن در خواب چیست؟ بوق زدن زن در خواب نشانه برملا شدن راز او است. به طور کلی وجود بوق در خواب زنان نشانه رسوایی آنها در واقعیت است و همچنین تعبیر بوق در خواب زن به افشا شدن راز زنان اشاره نموده است. منوچهر مطیعی نیز بر این نکته تأکید داشته و تعبیر خواب بوق زدن زن را نشان رسوایی زنان می‌داند. در نظر او بوق در خواب زنان، معمولاً تعبیر خوبی ندارد. همچنین آنلی بیتون معتقد است اگر زنی در خواب ببیند که بوق می‌ زند، در خصوص تاریخ و زمان ازدواج خود مردد و نگران است.

تعبیر خواب بوق زدن | شنیدن صدای بوق در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بوق زدن ماشین

اگر شخصی خواب دیده باشد که با ماشین و یا وسایل نقلیه مختلف در جاده شروع به بوق زدن میکند و با این کار توجه دیگران را به خود جلب میکند به این تعبیر است که رفتار یا عمل تازه ای از ایشان سر زده می شود که اکثر اقوام ، آشنایان و یا اعضای خانواده با خبر می شوند ، و لزوما نمی تواند دارای معنای بدی باشد و فقط در صورتی تفسیر منفی پیدا میکند که بوق در اینجا سبب آزار یا اذیت مردم شود ، بطور مثال اگر این کار را از روی تفریح و برای خنده خود و دیگران انجام دادی بیانگر دروغ بزرگی است که سبب مختل شدن زندگی ات می شود ، برخی از معبران خارجی نوشته اند چنین رویایی چه برای مردان و چه برای زنان گفتن دروغ های کوچک و بزرگ در میان جمع است که در عاقبت به رسوایی ختم می شود.

تعبیر خواب بوق زدن | شنیدن صدای بوق در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بوق قطار

در کتاب سرزمین رویاها وجود بوق در خواب ربط مستقیمی با کیفیت روابط اجتماعی فرد دارد و در این بخش تعبیر خواب بوق قطار در خواب را بیان خواهیم کرد. بنابر نظر این کتاب بوق زدن قطار در خواب نشانه ایجاد خطر در روابط اجتماعی فرد است. همچنین این کتاب دمیدن بیننده خواب در بوق قطار را نشانه فعالیت‌های اجتماعی مثبت و خوب، و دمیدن راننده قطار در بوق را نشانه خیانت به فردی که خواب می‌بیند دانسته‌ اند.

تعبیر خواب بوق زدن | شنیدن صدای بوق در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بوق شاخی

یکی از تعابیر ابن ‌سیرین در خصوص تعبیر خواب بوق شاخی، آگاه کردن مردم از راز خویش است. امام صادق (ع) نیز ظاهر شدن اسرار را یکی از نشانه‌های وجود بوق شاخی در خواب می‌دانند. همچنین منوچهر مطیعی نیز زدن بوق در خواب را گاهی به معنای برملا شدن دروغ یا نیرنگ پنهانی و افشای راز می‌داند. منوچهر مطیعی دیدن یا زدن بوق شاخی در خواب را نشانه‌ای از ریا و تزویر فرد دانسته است. علاوه بر موارد ذکر شده منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب بوق شاخی در خواب را جلب توجه زیاد فرد و در مواردی محبوبیت او دانسته است.

 

تعبیر خواب بوق زدن بچه

آنلی بیتون در تعبیر خواب خود بازی کردن بچه‌ها با بوق و تعبیر خواب بوق زدن بچه را نشانه وجود تفاهم در آن خانواده دانسته است.

 

تعبیر خواب دمیدن در بوق دستی

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی، دمیدن در بوق دستی به معنای گفتن دروغی توسط فرد است که فاش می‌شود و موجب شرمندگی آن شخص می‌گردد. همچنین اگر کسی در خواب ببیند که بوقی در دست دارد و در آن می دمد نشانگر این است که آن شخص دروغی می گوید که به زودی فاش می شود و از این بابت شرمنده خواهد شد.

تعبیر خواب بوق زدن | شنیدن صدای بوق در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شنیدن صدای بوق

یکی از نشانه‌ های شنیدن صدای بوق در خواب را خبر خوش و غیر منتظره دانسته اند. علاوه بر این آنلی بیتون نیز بر این تعبیر تأکید داشته و شنیدن خبرهای مثبت و خوشحال‌کننده را نتیجه و تعبیر خواب شنیدن صدای بوق می‌ داند. شنیدن صدای بوق از منشا نامشخص در خواب، به معنای شنیدن دروغ و یا حرفی بی‌ اساس است. اگر به عنوان یک عابر در مکانی حضور داشته باشید و فقط صدای بوق ماشین های مختلف اعم از بزرگ یا کوچک را بشنوید خوب است و معنای بدی ندارد و بیان میدارد که اخبار های متعددی به تازگی از پیرامون خودتان به گوش تان خواهد رسید که بعضی از آن ها مثبت و بعضی شان منفی هستند . اگر با شنیدن صدای بوق در خواب عصبانی شدید و یا به قول معروف از کوره در رفتید خبر از این میدهد که کسی یا کسانی با رفتار بد و سرد سبب می شوند تا احساس ناراحتی کنید و یا برای مدتی از آن ها دلگیر و غمگین شوید.

جدیدترین مطالب