کاملترین مرجع تعبیر خواب رقصیدن در خواب

کاملترین مرجع تعبیر خواب رقصیدن در خواب

تعبیر خواب رقصیدن با مرده و همچنین تعبیر خواب رقصیدن در خواب را در اینجا بیان خواهیم کرد کاملترین مرجع تعبیر خواب رقصیدن برای شما عزیزان در سایت سرگرمی سماتک تهیه و گردآوری شده است:

 

تعبیر خواب رقصیدن

اگر رقصی با پایکوبی همراه باشد، به معنای ناراحتی و اندوه است. اگر خواب دیدید مرده ای به صورتی که ذکر شد، می رقصد، روح او در عذاب بوده و یا به دلیلی روح او ناراحت است و یا دلواپس کسی از اقوام زنده باشد. اگر خواب دیدید که کسی که مرده است بی آهنگ و به آرامی می رقصد، نشانه شادی روح او بوده و در آرامش ابدی به سر می برد. اگر ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند، غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود و اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند، او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند. اگر کسی ببیند که در حالت ایستاده یا نشسته و فقط با حرکت دست می رقصد، نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود.

 

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

معبرین غربی گویند: دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی است که روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده خود که فوت شده است می‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای آن شخص فوت شده است.

رقصیدن با مردگان در خواب نماد و یادآور سرنوشت شما است. این خواب نشان دهنده آن است که می دانید شما هم روزی از این دنیا می روید و مرگ را تجربه می کنید. اگر در خواب ببینید که با یکی از افراد خانواده خود که فوت شده است در حال رقصیدن هستید، نشان دهنده دلتنگی عمیق شما برای آن فرد است.

کاملترین مرجع تعبیر خواب رقصیدن در خواب

تعبیر خواب رقصیدن زنان

مطیعی تهرانی: رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد نام و انگشت نما می‌شود. سر زبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

 

تعبیر خواب رقصیدن رها و آزادانه

اگر در خواب ببینید که رها و آزادانه بدون تبعیت از هیچ سبک خاصی در حال رقصیدن هستید، این خواب نشان دهنده رهایی و آزادی از هر گونه بند و محدودیتی است. به ریتم و سرعت رقص آزادانه خود در خواب دقت کنید. برای مثال، رقصی آرام و ملایم نشان دهنده آن است که بهتر است قدم های خود را در زندگی واقعی به آرامی بردارید و حرکتی آرام و ملایم داشته باشید.

 

تعبیر خواب رقصیدن مار

دیدن مار در حال رقص در خواب نشان دهنده برخی اغواگری ها و وسوسه ها در زندگی واقعی است که شما را به سمت مسیری غیراخلاقی می کشاند.

 

تعبیر خواب رقص طاووس

دیدن طاووس رقصان در خواب نشان دهنده طبیعت و سرشت جلوه گر و زیبای شما یا کسی است که او را می شناسید.

 

تعبیر خواب رقص نوزاد

دیدن رقص نوزاد در خواب نشان دهنده تولد ایده ای جدید و خلاقانه اما کمی عجیب و غریب در ذهن شما است.

 

تعبیر خواب رقصیدن با لباس عروس

دیدن لباس عروسی، نشانه شرکت در کارهایی شادی بخش و هم صحبتی با دوستان صمیمی است. اگر لباس عروسی کثیف یا چروک باشد، رابطه شما با دوست صمیمی تان قطع خواهد شد. اگر کسی با لباس عروس و به آرامی می رقصید و خیلی آرایش تندی نداشت و صورت او زیبا بود، در زندگی سفید بخت و خوش اقبال خواهد شد و اگر رقص آرامی می کرد، بخت به او روی خواهد آورد. اگر کسی با لباس عروس و آرایش تند و تیز به رقص و پایکوبی مشغول بود، باید حتما با صدقه دفع بلا کند چون ناراحتی و خدای ناکرده مصیبتی برای وی در راه است.

 

تعبیر خواب رقصیدن بچه ها

دیدن رقص کودکان در خواب نشان دهنده یک زندگی خانوادگی شاد و مسرت بخش است.

 

تعبیر خواب تپ دنس

دیدن تپ دنس ( رقصی که با صدای کوبیدن کفش‌های مخصوصی بر زمین به شکل ساز کوبه ای مشخص می‌شود) در خواب نشان دهنده آن است که شما باید خلاق تر از قبل باشید و راه های بیشتری برای ابراز عقاید و نظرات خود پیدا کنید.

 

تعبیر خواب برهنه رقصیدن

لپ دنس یا رقص برهنه (استریپ تیز) از جمله رقص میله ای نشان دهنده تمایل و اشتیاق شما به بیدار شدن تمایلات جنسی تان در زندگی واقعی است. شاید می خواهید شریک عاطفی شما در روابط جنسی تان شور و حرارت بیشتری نشان دهد.

کاملترین مرجع تعبیر خواب رقصیدن در خواب

تعبیر خواب رقصیدن در خیابان

دیدن رقص های خیابانی مثل بریک در خواب تعبیر آن است که فرد در حال رقصیدن احتمالا دارای چیزی است که نیاز به اثبات شدن دارد. شاید لازم باشد کارهایی انجام دهد تا ارزش خود را به تایید خودش برساند و برتری خود نسبت به دیگران را به خودش ثابت کند.

 

تعبیر خواب رقص باله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک زن خواب رقص باله ببیند: دردسر و ناامیدی
یک زن جوان خواب رقص باله ببیند: او در عشق وفادار نخواهد بود.
یک مرد خواب رقص باله ببیند: شکست در کارها
یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند: او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

رقص باله در خواب تعبیری است از اوقات خوش و دلپذیر.

 

تعبیر خواب رقص والس و بالروم

دیدن رقص های رسمی و کلاسیک مثل والس و بالروم در خواب نشان دهنده بده بستان های رابطه واقعی شما با فردی است که با او در حال رقصیدن هستید. آیا رقصی آرام و ملایم را در خواب می بینید؟ آیا رقص شما سراسر خطا و اشتباه است یا احساس می کنید که بطور اتوماتیک در حال رقصیدن هستید؟ همه این ها می توانند سرنخ های مهمی از چگونگی و کیفیت رابطه تان به شما بدهند.

 

تعبیر خواب دیدن رقص تانگو

رقصیدن با شور و حرارت در خواب نشان دهنده شهوانیت و تمایلات جنسی است. شاید بهتر است که در زندگی عاشقانه واقعی خود نیز جایی برای این ویژگی ها باز کنید. در این قبیل خواب ها به میزان تماس بدنی دقت کنید و همچنین توجه کنید که این رقص تا چه اندازه نشان دهنده میزان تمایلات جنسی درونی شما است.

 

تعبیر خواب رقص آیینی

دیدن رقص آیینی در خواب نشان دهنده نیاز شما به ارتباط برقرار کردن با روح درونی خودتان است.

کاملترین مرجع تعبیر خواب رقصیدن در خواب

تعبیر خواب رقص گروهی

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می‌آید که شامل حال همه آن‌ها که می‌رقصند می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.

دیدن رقص گروهی در خواب که در آن گروهی از افراد حرکاتی موزون و هماهنگ با یکدیگر را انجام می دهند، نشان دهنده هماهنگی و هم نوایی در زندگی واقعی شما است. شاید شما می خواهید که اعضاء خانواده تان یا همکارانتان برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر همکاری کنند و هماهنگ باشند.

 

تعبیر خواب رقصیدن با حیوانات

اگر در خواب ببینید که با حیوانی مثل سگ یا گربه یا حتی شیر و خرس در حال رقصیدن هستید، این حیوانات تعبیری از افرادی هستند که در زندگی شما قرار دارند و رقص با آن ها نیز نشان دهنده رابطه شما با این افراد است.

 

تعبیر خواب مربی رقص بودن

اگر در خواب ببینید که هدایت و رهبری رقص در اختیار شما قرار دارد، این خواب نشان دهنده آن است که زندگی شخصی تان شما را تحت کنترل و اختیار خود قرار گرفته است. بهتر است که پشتکار و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و پرشور تر زندگی کنید.

 

تعبیر خواب رقصیدن با دیگران

اگر در خواب ببینید کسی از شما تقاضای رقصیدن می کند، این خواب نشان دهنده این مفهوم است که شما در زندگی واقعی خودتان فردی پیرو و دنبال کننده هستید. شما احساس می کنید که برای کامل بودن و حفظ تعادل و هماهنگی درونی به حضور فرد دیگری در زندگی خود نیاز دارید.

کاملترین مرجع تعبیر خواب رقصیدن در خواب

تعبیر خواب رقصیدن با همسر سابق

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن با همسر سابق تان ببینید، این خواب نشان دهنده پذیرش کامل شما است. شما آن فرد را همانگونه که بوده است پذیرفته اید. این جدایی انتخابی سازنده و درست بوده است.

 

تعبیر خواب رقصیدن با همسر

دیدن رقصیدن با همسر یا شریک عاطفی در خواب نشان دهنده صمیمیت بین شما دو نفر است. این خواب همچنین می تواند تعبیری از یکپارچگی ابعاد زنانه و مردانه وجودی شما نیز باشد. نوع رقص می تواند نشان دهنده وضعیت رابطه شما باشد. آیا در خواب رقصی پرشور و آتشین مثل تانگو می بینید یا رقصی زیبا مثل والس؟ این رقص ها می توانند نگرش شما در رابطه با سبک و سیاق رابطه شخصی تان را نشان دهند.

 

تعبیر خواب رقصیدن با زن نامحرم

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن با زن نامحرم یا بطور کلی با مردی ببینید، لازم است که به ویژگی هایی که در آن فرد غریبه می بینید خوب توجه کنید. این رقص می تواند در بردارنده ویژگی هایی باشد که شما آن ها را در خود پیدا نکرده اید.

 

تعبیر خواب رقصیدن در مکان های خطرناک

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن در جاهایی خطرناک مثلا وسط خیابان یا بالای یک سکوی مرتفع ببینید، تعبیر آن است که در زندگی واقعی در حال راه رفتن روی یخ های نازک و شکننده هستید. به عبارت دیگر بهتر است روش هایی امن تر و بی خطرتر برای ابراز عواطف و احساسات خود پیدا کنید.

 

تعبیر خواب رقصیدن جلوی دیگران

رقصیدن روی صحنه در خواب نمادی از پیروزی و غرور است. تعبیر این خواب آن است که شما لحظات موفقیت و پیروزی خود را برای اطرافیان خود در معرض نمایش گذاشته اید. اکنون زمان درخشیدن شما فرا رسیده است. شاید در پروژه های کاری خود نقش رهبری را بر عهده گرفته اید یا در مسیر اهدافتان به موفقیتی بزرگ و قابل توجه دست یافته اید.

 

تعبیر خواب رقص دو نفره

هر رقصی که به آرامی و از روش شادی و بدون آهنگ تند انجام شود، نشانه شادی و رسیدن خبری خوش برای کسانی است که با هم می رقصند. اما رقص هایی که با حرکت های تند و پایکوبی باشند، نشانه ناراحتی و رسیدن خبر ناخوشایند است.

امام صادق (ع) می فرماید: رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند.

محمد ابن سیرین می گوید: پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است.
بعضی دیگر از معبران می گویند که رقص کردن در خواب، بیماری است و گروهی می گویند رقص کردن برای مردان خلاصی از زندان است، خصوصا اگر کسی که زندانی است این خواب را ببیند.

ابراهیم کرمانی می گوید: رقص درخواب، زنان را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب، مردی است که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد.

 

تعبیر خواب مسابقه رقص

دیدن مسابقه رقص در خواب نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی خود به نوعی در رقابتی قرار دارید. شاید در حال جنگیدن برای به دست آوردن ارتقاء شغلی هستید یا شاید می خواهید ایده های شغلی یا کسب و کارتان را به تایید برسانید. در واقع این خواب نشان می دهد که شما افکار و مفاهیم و ایده های خود را برای دیگران ارائه می کنید تا تایید دیگران را در مورد آن ها به دست آورید.

 

تعبیر خواب آموزش رقص

اگر در خواب ببینید که در یک باشگاه رقص در حال رقصیدن هستید، تعبیر آن است که شما با نمایش تمایلات جنسی خود در حال پیدا کردن رابطه ای برای خودتان هستید.

 

تعبیر خواب رقص و پایکوبی

اگر کسی در خواب دید که به تنهایی و به خاطر شنیدن خبر خوشی می رقصد، و ساز و آوازی او را همراهی نمی کند، از غم و اندوه نجات می یابد. اگر کسی در خواب رقص یا به تعبیری (سماع) صوفیان را دید، از آنجا که به جهت شوق خداوند، حرکاتی را انجام می دهند، تعبیرش شادی است.

 

تعبیر خواب دیدن رقص

این خواب می تواند استعاره ای از یادگیری مراحل پروژه یا کاری جدید یا فرآیندی جدید توسط شما یا مرحله ای جدید در زندگی شما باشد. اکنون زمان آن رسیده است که با روش ها، کارها و حرکت های قدیمی خداحافظی کنید و چیزهای جدیدی یاد بگیرید. کلاس های رقصی را تصور کنید که در آن ها درس هایی جدید فرا می گیرید. این کلاس ها می تواند راه حل ها و سرنخ هایی در مورد حوزه هایی از زندگی بدهد که در حال حاضر شما مشغول یادگیری و آموختن مهارت های جدیدی در آن حوزه ها هستید.

 

تعبیر خواب همایش رقص

اگر در خواب ببینید که در همایشی مربوط به رقص حاضر شده اید یا به آن جا می روید، این خواب تعبیری از جشن و شادی و تلاش شما برای رسیدن به شادمانی و خوشحالی است. شما هر آنچه زندگی به شما پیشکش می کند را پذیرا هستید و همنوا با آن ها به حرکت ادامه می دهید.

 

تعبیر خواب رقصیدن با معشوق

اگر کسی خواب دید که به رقص حرفه ای مشغول است یا پایکوبی می کند، به غمی در بیداری دچار خواهد شد. رقصی که به آرامی با معشوق باشد و در آن پایکوبی و حرکات تند وجود نداشته باشد، به معنای آرامش و عشق بوده و تعبیر آن غم و ناراحتی نیست.

 

تعبیر خواب رقص آرام

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.
اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

 

تعبیر خواب مدرسه رقص

دیدن مدرسه رقص در خواب نشان دهنده آن است که شما دوست دارید به سال های جوانی خود بازگردید. اگر شما هنوز در دوران مدرسه به سر می برید، این خواب نشان دهنده نگرانی و اضطراب شما است.

 

تعبیر خواب رقصیدن در باران یا برف

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن در باران یا برف ببینید، این آب و هوا نشان دهنده حال و احوالی است که شما در حال حاضر آن را تجربه می کنید.

کاملترین مرجع تعبیر خواب رقصیدن در خواب

مرجع تعبیر خواب رقصیدن

محمدبن سیرین گوید: تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.

اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست می‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا می‌شود و آن‌ها که دست می‌زنند در غم او اندوهگین می‌شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می‌شود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز می‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می‌شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به عنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار می‌گردد.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می‌شوید. اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.
اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.
اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.

 

تعبیر خواب رقص از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب رقص و رقاص ، غم و اندوه و مصیبت است

 

تعبیر خواب رقص از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب رقص و آواز شنیدن ، سلامت و تندرستی است

 

تعبیر خواب رقص از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب رقص و پایکوبی غم و اندوه است

تعبیر خواب رقص می تواند بیماری باشد

تعبیر خواب رقص کردن مردان ، رهایی از زندان است

 

تعبیر خواب رقص از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب رقص برای زنان ، رسوایی است

تعبیر خواب رقص برای مردان ،دشمنی است

تعبیر خواب رقص برای صوفیان و کسانیکه رقص زیاد می کنند ، غم است

 

تعبیر خواب رقص از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب رقص اگر به معنای پای کوفتن باشد غم و اندوه است

تعبیر خواب رقص به معنای حرکت دادن دست ، طلب و خواسته است

تعبیر خواب رقص دسته جمعی ، غم و اندوه گروهی است

تعبیر خواب کسی برقصد و دیگران دست بزنند ، غم و اندوه شامل رقاص می شود و دست زنندگان نیز در غمش ناراحت می شوند

تعبیر خواب رقصیدن با حرکت دست ، نیازمند شدن به مردم است

تعبیر خواب رقصیدن با جست و خیز ، گرفتار غم و غصه شدن است

تعبیر خواب رقصیدن زن ، انگشت نما شدن است

 

تعبیر خواب رقص از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب معلم رقص ، شما از خوشگذرانی خوشتان میاید

تعبیر خواب رقصیدن در یک سالن خالی ، شادی است

تعبیر خواب رقصیدن در یک سالن زیبا ، رفتارتان سبکسرانه است

تعبیر خواب رقصیدن با یک فرد جذاب ، حسادت است

تعبیر خواب رقصیدن در میان یک عده ناشناس ، غم است

تعبیر خواب یادگیری رقص ، شما عاشق خواهید شد

تعبیر خواب افتادن در حین رقص ، احساسات خود را کنترل کنید

 

تعبیر خواب رقص از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن کودکان در حال رقص ، صاحب خانه شدن است

تعبیر خواب دیدن رقص سالمندان ، چشم اندازی بهتر در آینده است

تعبیر خواب رقص و پایکوبی کردن ، خوشبختی غیرمنتظره است

 

تعبیر خواب رقصیدن به روایت لوک اویتنهاو

معلم رقص: شما از خوشگذرانی خوشتان میاید
رقصیدن در یک سالن خالی: شادی
رقصیدن در یک سالن زیبا: رفتارتان سبکسرانه است
رقصیدن با یک فرد جذاب: حسادت
رقصیدن در میان یک عده ناشناس: غم
یادگیری رقص: شما عاشق خواهید شد
افتادن در حین رقص: احساسات خود را کنترل کنید

 

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است،

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش برای صوفی‌ها و کسانی که خیلی می‌رقصند غم و اندوه است، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش بیماری است (دفع بلا و گرفتاری).

 

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر خواب رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش برای مردها خصومت و دشمنی، ولی برای زن‌ها رسوائی خواهد بود.

 

تعبیر خواب رقص با سازهای مختلف

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با صدای طبل می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه است.
اگر ببینی همراه دهل زدن، نواختن نِی و رقص و پایکوبی نیز انجام می‌دهید، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه چغانه، چنگ و نی و رقص برپا شده است، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است (دفع بلا و گرفتاری).

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر رقاص، مردی است که مرتباً گرفتار مصیبت خودش یا دیگران است

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر رقاص، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 

اصفهانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مقابل سرهای بریده در حال رقصیدن هستی، تعبیرش این است که بزرگ و رئیس و سرور آن منطقه دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود.

جدیدترین مطالب