تعبیر خواب فیل و بچه فیل | تعبير خواب فيل چيست

تعبیر خواب فیل و بچه فیل | تعبير خواب فيل چيست

تعبیر خواب فیل و بچه فیل از دیدگاه بزرگترین خواب گذاران جهان در ادامه تعبیر شده است تعبير خواب فيل چيست اگر به دنبال تفسیر تعبير خواب فيل بزرگ هستید در ادامه مرجع تعبیر خواب فیل و بچه فیل آورده شده است.

 

تعبیر خواب فیل و بچه فیل

تعبير خواب فيل چيست؟ اگر بيننده خواب بر فيل نشسته بود و آن فيل سلاح داشت و نيك مطيع او بود، دليل نمايد كه پادشاه عجم شود يا پادشاه عجم را قهر كند. اگر بيند از گوشت فيل همي خورد، دليل كه به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت يابد. اگر بيند از استخوان فيل يا از پوست او چيزي با خود داشت همين، دليل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.

اگر بيند به هنگام رزم بر فيل نشسته، دليل است كه دشمني بزرگ را قهر كند و بر اين قول، قصه اصحاب الفيل را، دليل آورده اند. اگر بيند از پشت فيل بيفتاد، دليل كه در بلاي سخت افتد. اگر بيند كه فيل در ميان جنگ بيفتاد و بمرد، دليل كه پادشاهِ آن ديار بميرد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه از بهر تماشا بر فيل نشسته بود و قادر است، دليل است كه زن عجمي را به نكاح خود بخواهد و آن زن بر وي قادر شود.

تعبیر خواب فیل و بچه فیل | تعبير خواب فيل چيست

تعبیر خواب فیل درون آب

این خواب تعبیری منفی دارد. بی احتیاطی های شما در موقعیت های خاص منجر به بروز مشکلات و دردسرهایی برای فرد دیگری خواهد شد و نتیجه آن نگرانی و اضطراب هایی است که مجبور می شوید تا مدتی با آن ها دست و پنجه نرم کنید.

برای اینکه در چنین موقعیتی غرق نشوید باید پیش از هرگونه تصمیم گیری به دقت فکر و عمل کنید.

 

تعبیر خواب حمله فیل

فیل دشمن نمی‌تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می‌گیرید که عظمت آن شما را می‌ترساند.

این خواب نشان دهنده رابطه شما با افراد قدرتمندی است که به طور بالقوه توانایی آسیب رساندن به شما را دارند یا موجب شکست خوردن برنامه ها و ایده های شما می شوند. شما نگران هستید که مبادا وعده های آن ها محقق شود و شما در موقعیت ناخوشایندی قرار بگیرید.

برای اینکه مانع از آزرده شدن توسط این افراد شوید باید در روابط خود با آن ها احتیاط کنید و به هر سرنخی که به شما هشدار خطری از جانب آن ها را می دهد آگاه باشید.

 

تعبیر خواب شکار فیل

این خواب نشان دهنده طبیعت ظالمانه و بی رحم دنیای درونی شما است که در تلاش است تا راهی به دنیای بیرون پیدا کند. شما انرژی های منفی بسیار زیادی درون خود انباشته اید و احساس می کنید هر ثانیه در حال انفجار هستید. برای رها کردن همه این انرژی های منفی سعی کنید با افرادی صحبت کنید که به شما آسیب رسانده اند یا موجب به وجود آمدن چنین احساسی در شما شده اند.

این کار به شما کمک می کند تا با خود و دیگران به صلح و آرامش برسید.

تعبیر خواب فیل و بچه فیل | تعبير خواب فيل چيست

تعبیر خواب کشتن فیل

این خواب تعبیری منفی دارد و نشان دهنده این است که زندگی شما در حال حاضر فاقد تعادل بوده و شما نمی دانید چطور هر چیز را سر جای خود قرار دهید. شما معمولا وقتی در حال عبور از دوره ای سخت و طاقت فرسا در زندگی خود هستید که اندوه، استرس و ناراحتی بسیار زیادی را برایتان به همراه آورده است این خواب را می بینید.

حتی اگر فیل مرده ای را بر سر راه خود در خواب دیدید، این خواب تاثیری منفی در زندگی تان خواهد داشت. اوقات سخت تری پیش روی شما است اما به یاد داشته باشید که همیشه کار مثبتی برای انجام دادن وجود دارد که شما را دوباره به راه اصلی زندگی تان بازمی گرداند.

به چیزهایی که دارید فکر کنید و بر چیزهایی که از دست داده اید متمرکز نشوید. همین حالت برای سایر افرادی که در زندگی شما هستند نیز صادق است. حتی اگر فرد مهم و عزیزی را در زندگی از دست داده اید، هنوز کسانی هستند که بیشتر از همیشه به توجه و عشق شما نیاز دارند.

 

تعبیر خواب فیل سفید

تعبیر دیدن فیل سفید در خواب آن است که شما به زودی به مفهوم نهانی چیزی دست خواهید یافت که مدت ها در حال فکر کردن به آن بوده اید. این موضوع با مسائل مادی در ارتباط نیست و پس از به دست آوردن چنین بینشی شما سرانجام به صلح و آرامش می رسید.

این کشف و شهود می تواند با نگرش شما به زندگی یا نگرش کلی شما در مورد جهان هستی در ارتباط باشد.

تعبیر خواب فیل و بچه فیل | تعبير خواب فيل چيست

تعبیر خواب گله فیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینیم گله فیل عبور می‌کند و ما به تماشا ایستاده‌ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته‌اید موقعیتی بدست می‌آورید که می‌توانید بزرگ شوید.

آنلی بیتون: دیدن تعدادی فیل در خواب، نشانه فراوان است. دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید کرد.

فیل ها نماد تعادل، سعادت و خرد هستند. اگر گروهی از فیل ها را در خواب دیدید، پس باید به شما بگوییم که در دوره زمانی پیش روی تان بخت و اقبال زیادی به شما روی خواهد کرد. این بخت و اقبال می تواند مربوط به پروژه ها یا مسائل کاری جدید شما باشد.

همچنین شما قادر خواهید بود تمام کارهایی که آغاز کرده اید را به پایان برسانید و ایده ها و خلاقیت های شما شکوفا خواهد شد. بعلاوه، کمک های دیگران نیز در اختیار شما خواهد بود و شما قادر خواهید بود ایده ها و پیشنهادات خود را به درستی با دیگران در میان بگذارید و به آن ها واقعیت ببخشید.

 

تعبیر خواب فیل چیست

این خواب نشان دهنده امید است. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت.

از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و اگر به شروع کاری جدید فکر می کنید، زمان را از دست ندهید. حتی اگر این کار جدید تغییرات بزرگی برای شما به همراه نداشته باشد اما پیشرفت های کوچک نیز برای شروع خوشایند و قابل قبول هستند.

 

تعبیر خواب غذا دادن به بچه فیل

این خواب تعبیری مثبت دارد. در فاصله کوتاهی پس از دیدن این خواب بخت و اقبال بسیار زیادی به شما روی خواهد کرد و حتی ممکن است چیزی را برنده شوید یا ترفیع رتبه به دست آورید. شانس و بخت هر جایی که می روید شما را دنبال می کند و هر کاری که شروع می کنید بدون مشکل پایان خواهد یافت.

از این فرصت برای شروع کاری جدید و هیجان انگیز استفاده کنید زیرا نتیجه ای مثبت به همراه خواهد داشت.

 

تعبیر خواب فیل مهربان

این خواب نشان دهنده فردی است که به شما بسیار نزدیک است یا نماد فردی است که به تازگی او را ملاقات کرده اید. این فرد انرژی مثبت بسیار زیادی را به زندگی تان وارد کرده و کمک های او شما را قادر می کند تا اهداف و برنامه های خود را محقق کنید.

شما و این فرد دوستان بسیار نزدیکی برای یکدیگر خواهید شد و می توانید رابطه ای طولانی مدت را بین خودتان برقرار سازید.

 

تعبیر خواب فیل به دام افتاده

تعبیر این خواب همان طبیعت ترسوی شما است. شما فردی بسیار خجالتی و کمرو هستید، روابط بسته و محدودی با دیگران دارید، راه و روش راحت بودن در روابط را نمی دانید و نمی دانید که چگونه احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید. همه این ها روابط شما با دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد و شما را ناتوان از پیشرفت در برخی از حوزه های زندگی تان می سازد.

برای غلبه بر این ترس لازم است که از منطقه امن خود خارج شوید و چیزهای جدیدی را امتحان کنید. این کار اگرچه سخت است اما در پایان قطعا می بینید که ارزش امتحان کردن را دارد.

تعبیر خواب فیل و بچه فیل | تعبير خواب فيل چيست

تعبیر خواب فرار از فیل

اگر در خواب ببینید که فیلی شما را دنبال می کند، این خواب نشان دهنده انعطاف پذیری شما است. شما احساس خوبی درمورد خودتان دارید و در برابر سایر افرادی که در تلاش بودند تا شما را متوقف سازند و احساس ناخوشایندی در شما نسبت به خودتان به وجود آورند نیز احساس شکست ناپذیر بودن را تجربه می کنید.

اگر اخیرا با دیگران مشکلاتی داشته اید، باید بدانید که شما قادر به فرار از خشم و نیات شرورانه آن ها خواهید بود و مشکلی برایتان پیش نخواهد آمد. تمام سلطه و نفوذ آن ها بر شما ناموفق خواهد بود.

 

تعبیر پیدا کردن فیل در خواب

این خواب نشان دهنده احساسات و عواطف گروهی است. شما با گروهی از افراد آشنا می شوید که شباهت هایی با خودتان دارند و قطعا در کنار آن ها حرفی برای گفتن خواهید داشت. این وضعیت می تواند با نوعی رفاه یا کمک اجتماعی در ارتباط باشد که شما آن را از دیگران یا دوستان نزدیک یا خانواده خود طلب می کنید.

افرادی که با آن ها آشنا می شوید می توانند حمایت و کمک بسیار خوبی برای شما به شمار روند و مطمئنا احساس آرامش و امنیت را برایتان به همراه خواهند داشت. در صورتیکه هر مساله یا مشکلی دارید، این افراد می توانند به شما در حل آن کمک کنند. اگر از چنین حمایتی بی بهره هستید، پس احتمالا در بیداری و واقعیت در آرزوی آن به سر می برید. احساس واقعی خود را با دوستان و خانواده خود در میان بگذارید و در صورت نیاز از آن ها کمک بگیرید.

 

تعبیر خواب فیل در حال راه رفتن

اگر در خواب فیلی را در حال راه رفتن ببینید، نشان دهنده رابطه شما با دیگران است. شما فردی بسیار سخاوتمند و مهربان هستید و همواره سعی می کنید به دیگران در مشکلات و سختی ها کمک کنید. هیچ کمکی وجود ندارد که خانواده و دوستان تان از شما بخواهند و شما از آن ها دریغ کنید.

شخصیت سخاوتمند و رفتارهای مهربانانه و عاشقانه تان شما را به دوستی خوب و شریک عاطفی مناسبی تبدیل می کند. اگر در خواب فیلی را دیدید که به درختان زل زده و به اطراف آن ها نگاه می کند، تعبیر این خواب نیز مشابه با همان چیزی است که در این قسمت گفته شد.

” فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریباً ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی‌های ما به خصوص در کودکی با افسانه‌ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته‌اند که درست به نظر نمی‌آید. مثلاً نوشته‌اند (فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می‌گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می‌شود.) می‌بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی نداردهمین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی‌تواند باشد.”

تعبیر خواب فیل و بچه فیل | تعبير خواب فيل چيست

تعبیر خواب فیل به روایت معبرین اسلامی و کهن

ابن سیرین گوید:

اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.
اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید.
اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود.
اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

 

تعبير خواب فیل ابراهيم كرماني

اگر بیند که بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند.
اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آن گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد.
اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.
اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده‌اند.
اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد.
اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاه آن دیار بمیرد.

 

تعبیر خواب فیل جابر مغربی

اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود.
اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می‌رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند.

 

تعبیر خواب فیل از دیدگاه امام جعفر صادق

دیدن فیل درخواب بر شش وجه است

پادشاه عجمی
مرد غلام
مردمکاری (مردی که چهار پا کرایه می‌دهد)
مرد باقوت و هیبت.
مرد حسود.
ستمکاری خونخواره.

 

تعبیر خواب فیل (تعابیر جدید)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

فیل: ازدواج دیر هنگام، تانی و تأمل
سوار شدن بر روی آن: نیکبختی
مرگ آن: پروژه‌های شکست خورده

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به فیلی غذا می‌دهید، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت.

تعبیر خواب فیل و بچه فیل | تعبير خواب فيل چيست

تعبیر خواب سوار شدن روی فیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده‌ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می‌کند به قدرت و شوکت می‌رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می‌کنیم و این ترقی، چشمگیر است ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی‌شوید.

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سوار فیل شده‌اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می‌آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

تعبیر خواب فیل و بچه فیل | تعبير خواب فيل چيست

تعبیر خواب فیل ابن سیرین

معبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب روز، الا در فيل. اگر كسي در خواب بيند كه بر فيل نشسته است، دليل كه زني بخواهد نابكار. اگر اين خواب را به روز بيند، دليل كه زن را طلاق دهد يا كنيزك را بفروشد. اگر بيند كه فيل را بكشت، دليل كه پادشاهي بر دست او كشته شود يا حصاري محكم بگشايد. اگر بيند كه فيل پاي بر سر وي نهاد و او را بكشت، دليل كه به هلاك نزديك شود و حالش بد شود. اگر بيند كه بر فيلي نشسته بود و بعد از آن بر فيل ديگري نشست، دليل كه ازخدمت پادشاه خويش به خدمت پادشاه ديگر شود. …

 

اگر به خلاف اين بيند، دليل كه بر زن قادر شود. اگر بيند كه فيلي سلاح پوشيده بود و از آن شهر به شهر ديگري مي رفت، دليل كه مملكت آن ديار از پادشاه به پادشاهي ديگر افتد تا او را هلاك كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن فيل درخواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمي. دوم: مرد غلام. سوم: مردمكاري. چهارم: مردباقوت و هيبت. پنجم: مرد حسود. ششم: ستمكاري خونخواره.

جدیدترین مطالب