لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تعبیر خواب گهواره امام صادق | تعبیر خواب گهواره برای زن باردار

تعبیر خواب گهواره امام صادق | تعبیر خواب گهواره برای زن باردار

تعبیر خواب گهواره امام صادق

تعبیر خواب گهواره از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام را در این بخش از سایت سماتک بیان خواهیم کرد. تعبیر خواب گهواره امام صادق در ارتباط با معصومیت و پاکی است و در مدل‌های مختلف به خواب دیدن آن، معانی نزدیک به بی‌گناهی را خواهید یافت. البته در مواقعی چون تاب دادن گهواره نیز تعابیر ناخوشایندی از آن را خواهیم داشت و لازم است که در هر نوع به خواب دیدن گهواره، تعبیر خاص آن را در نظر گرفت. برای به دست آوردن اطلاعات لازم تعبیر خواب گهواره امام صادق، در ادامه با سماتک همراه باشید.

تعبیر خواب گهواره امام صادق | تعبیر خواب گهواره برای زن باردار

تعبیر خواب گهواره برای زن باردار

تعبیر خواب دیدن گهواره برای زن باردار در خواب چیست؟ دیدن گهواره در خواب برای زن باردار به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی، حاکی از معصومیت و پاکی زن است. همین طور اگر زن باردار به خواب گهواره‌ ای ببیند، این می‌تواند تعبیری از بارداری زود هنگام وی باشد. دیدن گهواره در خواب زن حامله نمادی از یک رابطه وابسته است شما ممکن است حس کنید که به حمایت و مراقبت نیاز دارید خواب شما ممکن است به شما بگوید که کنترل و استقلال را در زندگی تان باز یابید. اگر زنی تازه ازدواج کرده گهواره به خواب بیند صاحب فرزند می شود.

تعبیر خواب گهواره امام صادق | تعبیر خواب گهواره برای زن باردار

تعبیر خواب گهواره خریدن

اگر در خواب خود را در حال خریدن گهواره دیدید، احتمالا در موقعیتی قرار خواهید گرفت که باید برای اثبات بی‌گناهی و پاکی خود، تلاش زیادی به خرج دهید. تعبیر خواب گهواره خریدن به پاکی و نجابت فرد بستگی دارد به علاوه اگر در خواب خود، کسی را می‌بینید که گهواره‌ ای خریده، باید به پاکی و درستکاری وی پی ببرید.

تعبیر خواب گهواره امام صادق | تعبیر خواب گهواره برای زن باردار

تعبیر خواب گهواره برای افراد مسن و بیمار

در صورتی که افراد مسن یا بیمار در خواب خود، گهواره ای ببینند؛ این را می‌توان به نشانه نزدیک شدن زمان مرگ در نظر گرفت. تعبیر دیدن خواب گهواره برای افراد مسن و بیمار خوب نیست و باید فورا صدقه بدهند.

تعبیر خواب گهواره امام صادق | تعبیر خواب گهواره برای زن باردار

تعبیر خواب نوزاد در گهواره

به تعبیر آنلی بیتون به خواب دیدن نوزادی در گهواره، نشانه خوشبختی و نیک‌کامی است. در نظر داشته باشید تعبیر خواب نوزاد در گهواره برای مادری که به تازگی فرزند خود را به دنیا آورده و او را در گهواره یا چیزی شبیه به آن می‌خواباند، چندان عجیب نیست و نباید در پی تعبیر آن باشد. همین طور مادر بارداری که در انتظار به دنیا آمدن فرزند خویش است، می‌تواند بارها و بارها خواب بچه در گهواره دیده و این تنها ناشی از رویاها و تفکرات وی خواهد بود. همان طور که می‌دانید نمی‌توان تمامی خواب‌های شبانه را تعبیر کرد و بسیاری از آنها تنها بازتاب تفکرات و احوالات روز ما هستند.

تعبیر خواب گهواره امام صادق | تعبیر خواب گهواره برای زن باردار

تعبیر خواب تکان دادن گهواره

به تعبیر آنلی بیتون، تعبیر خواب تکان دادن گهواره خیلی خوب نیست و در صورتی که خواب دیدید در حال تکان دادن گهواره هستید و نوزاد شما نیز در آن خفته است، احتمالا یکی از اعضای نزدیک خانواده شما به بیماری مبتلا خواهد شد و این بیماری می‌تواند سخت و طولانی باشد. اما اگر دختری را در حال تاب دادن گهواره دید، مراقب باشید؛ زیرا این می‌تواند نشان از یک بی آبرویی و رسوایی در پیش قلمداد شود.

جدیدترین مطالب