لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

مثبت اندیشی به معنای انکارمشکلات

و بدیها نیست؛

بلکه توجه نکردن به آنهاست.

به هرچیزی فکرکنی ارتعاش آن را

جذب خواهی کرد..

پس نیک‌اندیش باش..

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

آرامش یعنی؛

در میان صدها مشکل

عین خیالت هم نباشد

لبخند بزنی ، زندگی کنی…

چون میدانی خدایی داری

که هوایت را دارد.

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

موفقیت را می توان بدون

شکست خوردن هم بدست آورد.

فقط کافی است که خودت

و تواناییهایت را باور کنی…

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

براي شـــــــــادمان بودن

داشــــــــــتن هابه سمــــت بودن ها

حركت كنيم….

مهم نيست كه امـــــــكانات مادرچه حدهست

بلكه مهم اين هست

كه ماحالمــــون چطور هست

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

معجزه این است که ،هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی ،

داراتر می‌شوی …

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

از صدای گذرِ آب چنان فهمیدم

تندتر از آبِ روان

عمرِ گران می گذرد …

زندگی را نفسی

ارزشِ غم خوردن نیست

آنقدر سیر بخند

که ندانی غم چیست …

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییم وبه عبورشان میخندیم

و چه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ میکنیم!

و چه ارزان به اخمی میفروشیم لذت باهم بودن را !

چه زود دیر میشود و نمیدانیم فردا می آید و شاید ما نباشیم.

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

زمانی که بخواهید وصیت نامه بنویسید

متوجه خواهید شد

تنها کسی که از داراییتان

سهمی ندارد؛

خودتان خواهید بود!

پس تا میتوانید

از زندگی لذت ببرید…

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

چیزهای خوب

نصیب کسانی میشود

که باور دارند

چیزهای بهتر

نصیب کسانی میشود

که صبورند

و بهترین چیزها

نصیب کسانی میشود

که تسلیم نمی شوند…

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

بعضی چیزها درجهان؛

خیلی مهم تر از دارایی هستند

یکی از آنها؛

توانایی خوش بودن

با چیزهای ساده است.

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

گاهی برای خودت پزشک باش

ڪمی قرص خنده تجویز‌ کن

هر شش ساعت یک بار

حتما که نباید مدرک و مطب داشته باشی

خودت نسخه اي بنویس با خط خوش

روحــت را درمان کن و بخند بي بهانه

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

هر کس در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرف های خود را با او بزند،

آزادانه و بدون رودربایسی و خجالت،

به راستی انسان از تنهایی دق می کند!

اس ام اس زیبای عاشقانه جدید 1397

برای عاشق شدن

نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،

برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت

جدیدترین مطالب