لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر 

متن صبح بخیر پیامک صبح بخیر گفتن 

اس ام اس جدید صبح بخیر گفتن 

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

امروز روز من است
خورشید درخشان‌تر است از هر روز
گنجشکان سرودِ بودن سر داده‌اند
و من آماده‌ام برای آغاز
پس زندگی را زندگی خواهم کرد
صبح زیباتون بخیر
امروزتون پر از اتفاق‌های قشنگ

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

پیامک عاشقانه صبح بخیر
خانۀ ما در کوچۀ مهربانی ست
و خدا همسایۀ دیوار به دیوارمان
هر روز با صدای لبخندش از خواب بیدار می‌شوم
و از پشت پنجره برایم دست تکان می‌دهد
من چه خوشبختم…
سلام
صبح زیباتون بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

جملات صبح بخیر گفتن
در این صبح زیبا
از خداوند میخواهم
آنچہ را شایستہ ے توست بدهد
نہ آنچہ را ڪہ
آرزویت هست !!
صبـحتـون بهارے

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن
خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییردهم .
شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم.
و دانشی که تفاوت این دو را بدانم .
 صبحتان لبریز از آرامش

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن
دلتون گرم از آفتاب امید
ذهنتون پر از افکار ناب و پاک
قلبتون مملـو از مهربانے
 “سلام صبح زیباتون بخیر”

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

اس ام اس صبح بخیر
پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست …
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو را خواهم خواند …
صبحت بخیر زیبای من …

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

 اس ام اس صبح بخیر گفتن
یک صبح بخیر قشنگ ، یک دعای ناب از عمق جان تقدیم به
کسی که جنسش از کیمیاست ، عهدش از وفاست ،
مهرش پر از صفاست ، حسابش از همه جداست …
سلام صبح بخیر هم وطن

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

صبح بخیر گفتن
زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه باز
زندگی تک تک این ساعتهاست
زندگی چرخش این عقربه هاست
سلام.صبح شما بخیر.

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

اس ام اس صبح بخیر
زندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست…
زندگی یعنی همین پروازها،
صبح ها،لبخندها،آوازها…
سلام صبح بخیر..

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

پیامک عاشقانه صبح بخیر
بیدار شو
همه چیز مهیاست
آرامش صبح
نفس های بهاری
هدفی داشته باش
و حرکت را آغاز کن
با یاد نام خدا . . .
صبح بهاریتون بخیر و شادی

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

متن زیبای صبح بخیر
خدا هر روز صبح
زنگ بیدار باش را می‌زند !
خورشید می‌تابد و
شهر، خمیازه می‌کشد
گل‌ها رو به سوی تو می‌کنند و
شاداب می‌شوند
سلام
گل همیشه بهارم !
صبحت بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

متن زیبای صبح بخیر
من می‌دانم
از همین صبح زیبا
از این گنجشکانی که
رقصان آواز می‌خوانند؛که
امروز روز خوبیست
و بی‌شک معجزه‌ای درراه است
صبح شما بخیر
با آرزوی بهترین ها

 

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر
صبـح یعنی آغاز؛شروع یک عبور
 پنجره یک سلام …
گوش فرا ده
در نبض عاشقانه صبح
این سر برکت است که تو را نوازش می کند …
به آغاز سلامی کن…
صبحتون بخیر

جدیدترین مطالب