لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

زیباترین جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی و سری جدید اس ام اس های عاشقانه به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی برای همسر و دختر و معشوقه و عشق زندگی تان را در سماتک می خوانید.

اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی جدید

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوست دارم

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

We were given: Two hands to hold
To legs to walk
Two eyes to see
Two ears to listen
But why only one heart
Because the other was given to someone else
For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن
دو پا برای راه رفتن
دو گوش برای شنیدن
اما چرا تنها یک قلب؟
چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که باید آن را بیابیم

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

When I wake up
Each morning
And see you next to me
No matter what happen
I know that my day will
Be all right

هر روز صبح
که چشم می‌گشایم
و تو را در کنار خود می‌بینم
می‌دانم هر چه پیش آید
اهمیتی ندارد
آن روز، روز خوبی خواهد بود

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

Love is the soul of hearts
عشق روح قلب هاست
love is
عشق
the meaning of peotry
معنای شعر است
the inspration of dreams
الهام رویاهاست
the passion of dance
هیجان رقص است
the music of songs
موسیقی آوازهاست
love is
عشق
the spirit of souls
شور و شوق روح است
the emotion of hearts
احساس قلب است
love is
عشق
poetry of dreams
شعر رویاهاست
the dance of songs
رقص آوازهاست
soul of heart and the
و روح قلب هاست
how you are
آیا می دانی که
the deepest meaning in my life
عمیق ترین معنای زندگی منی
please always know
خواهش می کنم همیشه بدان
that i love you
که دوستت دارم
more than any things else in this world
بیشتر از هر چیز دیگری در این دنیا

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می‌شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

You’re the most expensive thing that I have
تو گران‌ترین چیزى هستى که من دارم

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

I feel so lucky to be with you
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

Evrey atom
of me missed him

ذره ذره وجودم
دلتنگ اوست…

اس ام اس عاشقانه فوق العاده زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

LOVE is like WAR
Easy to start
Difficult to end
Impossible to forget

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

You’re my midnight sunshine lady
You’re my guiding light
You’re the brightest star I’ll ever see
And though the day is dark and cloudy
I’m gonna e all right
When my midnight sunshine touches me

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی
شمع فروزان راهنمای من
درخشان ترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام
حتی در روزهای تاریک و ابری
همه چیز روبراه می‌شود
وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

There are 2 things in life that are very painful :
one is when your love loves you and doesn’t tell you AND second when your love doesn’t love you and tells you …
دوتا چیز خیلی درد داره :
وقتی عشقت دوست داره و بهت نمیگه و وقتی دوست نداره و بهت میگه …

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

When you are happy you want to reach the person you love most
But when you are sad you want to reach the person who loves you most
وقتی خوشحالی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …
اما وقتی ناراحتی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوست داره …

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

Can I say I love you today
If not , can I ask you again tomorrow
And the day after tomorrow
And the day after that
Because I’ll be loving you every single day of my life
میتونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟
اگه نه می تونم فردا بهت بگم یا پس فردا ؟ یا روزهای بعد؟
واسه این که من هر روز از زندگیم تو رو دوست دارم …

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

I have a heart and that is true
But now it has gone from me to you
So care for it just like I do
Cause I have no heart and you have two

تو زندگی من را برای بهتر شدن تغییر دادی
وقتی با تو هستم احساس متفاوت بودن می کنم

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

Life gives 2 gifts to human , one is chance and the other is choice !!!
Chance to have many friends and choice to select good ones like you …
زندگی 2 تا هدیه به انسان ها میده ، یکی شانس و دیگری انتخاب …
شانس داشتن دوستان زیاد و انتخاب بهترین آنها مثل تو !

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

Hearts beat 72 times a min
Even if ur heart beats only once a min
You will still live because 71 times my heart beats 4 YOU
قلب 72 بار توی هر دقیقیه می تپه
حتی اگه قلب تو توی هر دقیقه یه بار بتپه باز تو زنده می مونی
چون قلب من 71 بار دیگه رو واسه تو می تپه

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

If i could pull down the rainbow
I would write your name on it and put it back in the sky
To let everybody know how colourful my life is with a friend like you …
اگه می تونستم رنگین کمون رو پایین بیارم
اسمتو روش می نوشتم و میزاشتم توی آسمون
تا همه بفهمن که زندگی من با داشتن دوستی مثل تو چقدر رنگارنگه

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

In life love is neither planned nor does it happen
for a reason but when the love is real
it becomes your plan for life n reason for living

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته
اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگی تون و دلیل زنده بودن تون

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

who will stay awake just to watch you sleep
کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

Who calls you back when you hang up on him
کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفن هایش را قطع می کنی

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

Find a guy who calls you beautiful instead of hot
به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت
زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیت های ظاهریت

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

The book of love is long and boring
No one can lift the damn thing
It’s full of charts and facts and figures and instructions for dancing
But I
I love it when you read to me
And you
You can read me anything
The book of love has music in it
In fact that’s where music comes from
Some of it is just transcendental
Some of it is just really dumb
But I
I love it when you sing to me
And you
You can sing me anything
The book of love is long and boring
And written very long ago
It’s full of flowers and heart-shaped boxes
And things we’re all too young to know
But I
I love it when you give me things
And you
You ought to give me wedding rings
And I
I love it when you give me things
And you
You ought to give me wedding rings
And I
I love it when you give me things
……..And you

کتاب عشق
کتاب عشق طولانی و خسته کننده است
هیچ کسی نمی تواند آن را حمل کند
پر شده از نمودار و قانون و اشکال و ساختار برای رقصیدن
اما من
عاشق کتاب خواندنت هستم
و تو
تو می توانی همه چیز را برای من بخوانی
کتاب عشق در خودش موسیقی دارد
در اصل , موسیقی از آنجا سرچشمه می گیرد
اندکی از آن متعالی است
و اندکی از آن احمقانه است
اما من
عاشق آواز خواندن ات هستم
و تو
تو می توانی هر چیزی برایم بخوانی
کتاب عشق طولانی و خسته کننده است
و سالها قبل نوشته شده است
پر است از گل و جعبه هایی به شکل قلب
و چیز هایی که ما هنوز جوانیم برای درک اش
اما من
عاشق آن چیزی هستم که به من هدیه می دهی
و تو
تو باید به من حلقه عروسی را هدیه کنی
و من
عاشق آن چیزی هستم که به من هدیه می دهی
و تو
تو باید به من حلقه عروسی را هدیه کنی
و من
عاشق آن چیزی هستم که به من هدیه می دهی
و تو

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

my love is non stop like sea
its trust like blind
its shine like star
its warm like sun
its soft like flower
AND
its beautiful like u

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه
عشق مثل ستاره میدرخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

Falling in love is when she falls asleep in your
arms and wakes up in your dreams

عاشق شدن یعنی وقتی که اون توی آغوشت
خوابش میبره و بعد توی رویاهات بیدار میشه

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love You

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wife

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

اس ام اس های عاشقانه به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cure

عشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

If I ever write story about my life, don’t be surprised if your name appears billion time
اگر من روزی داستان زندگی ام را نوشتم، تعجب نکن اگر دیدی نام تو میلیاردها بار برده شده …

♥ اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر ♥

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی

اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس های کوتاه عاشقانه انگلیسی

اس ام اس کوتاه عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی یکی از پرطرفدارترین مجموعه اس ام اس عاشقانه در جستجوی گوگل است و به همین دلیل سایت سرگرمی سماتک جدیدترین اس ام اس های کوتاه عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی را در بالا برای شما گردآوری کرده است.

جدیدترین مطالب