لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس های عاشقانه ویژه روزهای بارانی

اس ام اس های عاشقانه ویژه روزهای بارانی

اس ام اس های عاشقانه ویژه روزهای بارانی

 

گلچینی از اس ام اس های عاشقانه ویژه روزهای بارانی را برای شما عزیزان در سایت سماتک گردآوری نموده ایم امیدواریم از این اس ام اس های عاشقانه و زیبا خوشتان بیاید در ادامه مشاهده فرمایید.

 

چقدر اين دوست داشتن هاي بي دليل…خوب است!
مثل همين باران بي سوال
که هي مي بارد…
که هي اتفاق آرام و شمرده شمرده مي بارد!!

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

با ابرها چه غصه ي پنهاني ست؟ اين عصرِ چندشنبه ي باراني ست؟ وقتي که مي بُريم مدام از هم اين عشق نيست، چاقوي زنجاني ست

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

آمدن را از باد و باران بياموز
رفتن را
از دل ِ من.

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

نگاه ساکت باران به روي صورتم دزدانه ميلغزد ، ولي باران نميدانند که من دريايي از دردم ، به ظاهر گرچه ميخندم ولي اندر سکوتي تلخ ميگريم

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

اندکي عاشقانه تر زير اين باران بمان ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت کند

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

بغضهاي مرطوب مرا باور کن ، اين باران نيست که ميبارد ، صداي خسته ي قلب من است که از چشمان آسمان بيرون ميريزد

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

مثل باران چشمهايت ديدني است ? شهر خاموش نگاهت ديدني است. زندگاني معني لبخند توست ? خنده هايت بي نهايت ديدني

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

اگر ميدونستي چقدر دوستت دارم … براي اومدنت بارون رو بهانه نميکردي ، رنگين کمان من

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

در حسرت موجم ، باران کفافم نيست. درمان درد من ، باران ِ نم نم نيست

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

باران
يا
دوشِ آب،
چه فرقي مي کند؟
وقتي عاشقي
زيرِ هيچ کدام
آواز نخواند…

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

غلط کرده باران
حالا که مرا به تو بد عادت کرده
بي تو مي بارد
روز و شب
بي خستگي
وقتي خودت نيستي،
باران هست

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

کاش وقتي آسمان باراني است ، چشم را با اشک باران تر کنيم
کاش وقتي که تنها ميشويم ، لحظه اي را ياد يکديگر کنيم . . .

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

ميدانم که مي ماني و از قلبم بيرون نميروي. پس لااقل باران را بهانه کن. دارد باران مي آيد

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

شيشه پنجره را باران شست
از دل من اما ،
چه کسي نقش تو را خواهد شست؟

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

باران که مي بارد تمام کوچه هاي شهر پر از فرياد من است که مي گويم: من تنها نيستم, تنها منتظرم

 

******* اس ام اس احساسي *******

 

پنجره ي باران خورده ات را باز کن
چند سطر پس از باران
چشمهايم را ببين که هوايت ديوانه شان کرده
دلم برايت تنگ است

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

باز باران ، بي طراوت ، کو ترانه؟! سوگواري ست ،رنگ غصه ، خيسي غم ،
مي خورد بر بام خانه ، طعم ماتم . ياد مي آرم که غصه ، قصه را مي کرد کابوس ، بوسه مي زد بر دو چشمم گريه با لبهاي خيسش…..

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

چشمهاي من از دوريت کنون مثل آسمان بارانيست ابرها ميبارند و آرام ميشوند اما چشمهايم مي بارند و بيقرار تر ميشوند
کاش تا ابرها آرام نشده اند بيايي

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

باز باران آمد
از هوا يا ز دو چشم خيسم؟
نيک بنگر!
چه تفاوت دارد…

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

خدا ابر رو به گريه مياره تا گلها بخندن، پس هر وقت بارون آمد يادت نره بخندي…

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

علم ثابت کرده که شکر در آب حل ميشه ، پس هيچ وقت زير بارون نرو ، چون شيرين ترين دوستم را از دست مي دم

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

عشق لالايي بارون تو شباست ، نم نم بارون پشت شيشه هاست ، لحظه شبنم و برگ گل ياس ، لحظه رهايي پرنده هاست ، لحظه عزيز با تو بودنه ، آخرين پناه موندن منه

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

وقتي ناله هاي خرد شدنت زير پاي بارون نواي دل انگيزي شد چه فرقي مي کند برگ سبز کدام درختي

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

با رفيقت مثل چتر رفتار نکن که هر وقت بارون بند اومد ، فراموشش کني !

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

باران که مي بارد تو در راهي از دشت شب تا باغ ِ بيداري
از عطر عشق و آشتي لبريز با ابر و آب و آسمان جاري
تا عطرِ آهنگ تو مي رقصد….. تا شعر باران تو مي گيرد……..

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

همواره تنهاييم
در جمع ياران هم
در يک کوير خشک
در زير باران هم

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

باران رحمت خدا هميشه مي بارد, تقصير ماست که کاسه هايمان را بر عکس گرفته ايم!

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

چه سنگين گذشت عصر باراني ام
گويي نوازش نمي کرد، باران صورتم را
گريه ام، فريادم، تنها سکوتي بود
تا حرفهايم
در بستري از بغض بخوابند

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

حس ميکنم روي صورتم دنيا چکه ميکند
حس ميکنم قطره قطره, نم نمک عاشقم ميکني
بارون که ميبارد هوا تر ميشود تا تو چشمک بزني
بارون که ميبارد باز با ترانه يا باز بي ترانه من عاشق تر گريه ميکنم و رو به آسمان فرياد ميزنم
دوستت دارم

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

وقتي دلم برات تنگ مي شه ميرم پشت ابرها زار زار گريه مي کنم ، پس يادت باشه هر وقت بارون مياد دل من برات تنگ شده

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

باران از راه رسيد ، عشق را دوباره در مزرعه ي خالي تنم پروراند ، زندگي را در آسمان آبي چشمم حس کرد ، ناگهان پايييز عشقم از راه رسيد ، آري رفت ولي هنوز قلبم براي

اوست

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

روزاي باروني قطره هاي بارون رو بشمار ، اگه بند اومد روي رفاقت من حساب کن ، نه کم مياد و نه بند مياد

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

مانند باران، اگر دلتان لرزيد، بغضتان ترکيد، کسي اينجا محتاج دعاست، اگر يادتان بود باران گرفت دعايي به حال من بيابان کني

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

تو مثل لحظه اي هستي که باران تازه مي گيرد
و من مرغي که از عشقت فقط بي تاب و حيرانم
تو مي ايي و من گل مي دهم در سايه چشمت
و بعد از تو منم با غصه هاي قلب سوزانم

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

بارون و دوست دارم هنوز … چون تو رو يادم مياره. حس مي کنم پيشه مني … وقتي که بارون مي باره.

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

بارون بهونه است ، اسمون نمي تونه اشکاشو نگه داره …

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

بر سرم
چتر گرفت؛
به تماشا
ايستادند
باران و رهگذران

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

باران. در گلوي من ابر ِ کوچکي ست ميشود مرا بغل کني؟ قول ميدهم گريه کم کند

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

نيمکت چوبي کهنه نم گرفته زير بارون ، زير سقف بي قرار شاخه هاي بيد مجنون ، ابر بي طاقت پاييز مثل من چه بي ستارست ، مثل من شکسته از اين نامه هاي پاره پارست

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

يادگاري واسه بارون ، آرزوهايي که خاک شد / وقتي رفتي زيبا ، انگار روح از تنم جدا شد

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

توي زندگيت بارون نباش که فکر کنند با منت خودتو به شيشه ميکوبي ، ابر باش که منتظرت باشند که ببياري

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

زير سايبون چشمات تو شبستون نگاهت ، يه جايي گوشه اشکات مچ عشقتو ميگيرم ، بين پاييز و زمستون انتظار و نم بارون ، ميون نامهربوني تا بخواي برات ميميرم .

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

ميدوني چرا بارون از پشت شيشه قشنگ تره ، چون بدون اينکه خيس بشي احساسش ميکني ، مثل ديدن گريه کسي که خيلي دوستش داري ، همينطوره مگه نه

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

شبي از پشت يک تنهايي نمناک و باراني
تو را با لهجه ي گلهاي نيلوفر صدا کردم
تمام شب براي با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهايت دعا کردم
پس از يک جستجوي نقره ايي در کوچه هاي آبي احساس
تو را از بين گلهايي که در تنهاييم روييد با حسرت جدا کردم

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

قطره بارون ممکنه کوچک ديده بشه ? اما يک گل تشنه ? هميشه منتظر باريدنشه , يک اس ام اس ممکنه ساده برسه ? اما قلب فرستندش خيلي به يادته

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

زير باران با ياد تو ميروم ، به دنبال جاي پاي تو ، تو را مي پرستم من شبانه ، براي لحظه هاي شادمانه ، براي با تو بودن صادقانه ، مي آيم من به پيشت عاشقانه ، به تو دل بستم من

شاعرانه ، اما افسوس از درک زمانه ، چه زيباست راز زمانه ، اگر زندگي باشد يک ترانه

 

******* اس ام اس روزهاي باراني *******

 

مرا چه باک ز باران
که گيسوان تو چتري گشوده اند
مرا چه باک ز مرگ
که بوسه هاي تو پيغام هاي قيامند
بدرودهاي تو
تکرارهاي سلامند

جدیدترین مطالب