hpv

الفبا

نیم نگاهی به گذشته

hpv

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها

پیام تبریک تولد اسفندی ها

متن تبریک تولد اسفندی ها

پیامک تبریک تولد اسفندی ها

تکست تبریک تولد اسفندی ها

 

وقتی
صدایت می کنم
بگو جانم
بگذار قلبم
برایت بایستاد

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها

کجای این شهر
قدم بگذارم؟
خیابان ها حتی
مرا بی تو
نمی خواهند

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

پیام تبریک تولد اسفندی ها

میدانی مردانگی از نگاه زن چیست؟
به خیالت جیب پرپول و مقام و هدیه های آنچنانی؟
رستورانهای کلاس بالا؟
نه
اینها نیست
مردانگی
خلاصه میشود در یک کلام: امنیت
امنیت چیست؟
محکم دستش را گرفتن

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها

تنهایی
بودن با کسی ست
که
نیست

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

پیام تبریک تولد اسفندی ها

خورشید
روسری اش را
پهن کرده روی میز
گنجشکها
سروصدایی به پا کرده اند که نپرس
من مانده ام
چای اول صبحم را
با شکر خنده ات بخورم
یا قند لبت

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها

عاشقانه هایم کجا
به پای صبح بخیرهایت می رسد
تو لب باز کنی
تمام غزل های دنیا
از صبح بخیرهایت می ریزد

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

پیام تبریک تولد اسفندی ها

ساعت از نیمه ی
چشمان قشنگت رد شد
من شدم عاشق
و در عمق نگاهت ماندم

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها

مادر که خانه نیست کجا عید میشود
مادر بهانه همه عاشقانه هاست
وقتی بهانه نیست کجا عید میشود

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

پیام تبریک تولد اسفندی ها

ما عادت داریم
شب ها
پنهانی
عکس های همدیگر را ببینیم
عکس های همدیگر را ببوسیم
برای هم اشک بریزیم
سکوت کنیم
و صبح
به غریبه ای
لبخند بزنیم
و به دروغ بگوییم
خواب راحتی داشته ایم

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها

خدا را
در دلت احساس کن
به او توکل کن
و قدمهایت را محکم بردار
چرا که
وقتی ایمان شکست میخورد
ترس
پیروزیش را جشن میگیرد

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

پیام تبریک تولد اسفندی ها

میتوانی بی اینکه بپرسی چرا
دوستم داشته باشی؟
و موهایت را
به بادی که
از لای انگشتانم عبور میکند
قرض بدهی
“بهرنگ قاسمی”

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

اس ام اس تبریک تولد اسفندی ها + پیام تبریک تولد اسفندی ها

برچسب‌ها:

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب