لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی با موضوعات عاشقانه و رمانتیک را در این مطلب برایتان تدارک دیده ایم. مجموعه متن جملات زیبای انگلیسی عاشقانه و احساسی با معنی و ترجمه فارسی را در این نوشتار خواهید خواند. بهترین کالکشن جملات زیبای انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی برای شما عزیزان و کاربران اینترنتی تهیه و گردآوری شده است.

 

جملات زیبای انگلیسی عاشقانه با ترجمه

Hearts beat 72 times a min
Even if ur heart beats only once a min
You will still live because 71 times my heart beats 4 YOU

قلب 72 بار توی هر دقیقه می تپه
حتی اگه قلب تو توی هر دقیقه یه بار بتپه باز تو زنده می مونی
چون قلب من 71 بار دیگه رو واسه تو می تپه

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

And suddenly all the love songs were about you

و ناگهان تمام موزیک های عاشقانه در مورد تو شد.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

There are 2 things in life that are very painful :
one is when your love loves you and doesn’t tell you AND second when your love doesn’t love you and tells you …

دوتا چیز خیلی درد داره :
وقتی عشقت دوست داره و بهت نمیگه و وقتی دوست نداره و بهت میگه …

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Girls need to start looking for guys who have goals, ambition and education. because 10 years from now his charming muscle isn’t going to pay bills.

دخترا باید دنبال پسرایی بگردن که هدف دارن، جاه طلبند، تحصیلات دارن، چون ۱۰ سال بعد قرار نیست با ماهیچه جذاب قبضارو پرداخت کنن.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی

Success doesn’t just come and find you, you have to go out and get it.

موفقيت همينجورى نمياد پيدات كنه.
تو بايد برى بدستش بيارى.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

You deserve someone who loves you with every beat of his heart

تو سزاوار كسی هستی كه تو رو با تك تك تپش های قلبش دوست داشته باشه

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

I speak out of the deep of night
out of the deep of darkness
and out of the deep of night I speak
if you come to my house, friend
bring me a lamp and a window I can look through
at the crowd in the happy alley

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهاییت شب حرف میزنم
اگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Find a guy who calls you beautiful instead of hot

به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت
زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیت های ظاهریت

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

I run from early in the morning
Till late in the evening
I got crazy ladies
You don’t even know
And I need someone to hide me
From the fool who lives inside me
I need someplace warm to go

از صبح زود تا پایان شب می‌دوم
معشوقه‌هایی دارم
که تو آنها را نمی‌شناسی
به کسی نیاز دارم که پنهانم کند
از دست احمقی که دردرونم است.
نیاز دارم به جایی گرم و امن بروم.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

We all broke our own rules for someone special

ما خط قرمزهامون رو یه روزی برای یه شخص خاص میشکونیم.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Spaces between your fingers are supposed to be filled with mine

فضای بین انگشت های تو طراحی شده که به وسیله انگشتان من پر بشه.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

You’re my midnight sunshine lady
You’re my guiding light
You’re the brightest star I’ll ever see
And though the day is dark and cloudy
I’m gonna e all right
When my midnight sunshine touches me

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی
شمع فروزان راهنمای من
درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام
حتی در روزهای تاریک و ابری
همه چیز روبراه می‌شود
وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

You hear my voice, your hear that sound
Like thunder, gonna shake the ground
You held me down, but I got up
Get ready cause I had enough
I see it all, I see it now

صدامو میشنوی این صدا رو میشنوی
مثل گردباد میخواد زمین رو بلرزونه
تو منو پایین نگه میداری ولی من بلند
میشم
آماده شو چون دیگه به اندازه کافی تحمل کردم
همشو میبینم الان همشو میفهمم

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Broken heart will turn into a stronger one within hope.

قلب شکسته با امید تبدیل به قلب قوی تری خواهد شد.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

we can not die,
we can not live.
we can not see each other,
we can not leave each other.
we’ve fell into a strange bottleneck!

نه میتوانیم بمیریم،
نه میتوانیم زندگی کنیم.
نه میتوانیم همدیگر را ببینیم،
نه میتوانیم همدیگر را ترک کنیم.
به تنگنای عجیبی افتاده ایم.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جملات زیبای عاشقانه انگلیسی با معنی

He wants the wineof kiss from me
To my hopeful heart what shall I say
He is solely interested in pleasure , but me!
I am in search of eternal pleasure if I may!

او شراب بوسه می‌خواهد ز من
من چه گویم قلب پر امید را
او به فکر لذت و غافل که من
طالبم آن لذت جاوید را

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Your sorry is unless when my trust is broken

عذر خواهی تو بی فایده است وقتی اعتماد من بهت از بین رفته.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

You should never use your love as a weapon…

هیچ وقت از عشق به عنوان سلاح استفاده نکن!

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Sometimes you don’t even understand the one you love.

بعضی وقتا حتی اونی که دوسش داری رو هم نمی‌فهمی

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

If you kiss my lips, i’m not responsible for what happens next…

اگه لبمو بوس کنی دیگه مسئول نیستم که بعدش چه اتفاقی بیوفته…

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Fall in love with the person who enjoys your madness, not an idiot who forces you to be normal.

عاشق کسی شو که از دیوونگیات لذت ببره، نه احمقی که مجبورت میکنه معمولی باشی.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

The present time has one advantage over every other, it is your own.

زمان حال یه ویژگی نسبت به بقیه زمان ها داره، اونم اینه که مال خودته.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه

We’re all broken, it’s just that some of
us are so good at keeping our peices
together.

ما هممون شکسته ایم فقط بعضي هامون
تو نگه داشتن تیکه هامون کنارهم خوبیم.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

If you are lonely and single, just remember Someone in Love is getting cheated on.

اگه تنها و مجردی، فقط به یاد بیار که یکی که عاشقه داره بهش خیانت می‌شه.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

You know it is love when you have been saying goodbye for how many times but still you are not ready to leave

میدونی اسم این عشقه وقتی که تو چندین بار خداحافظی میکنی ولی هنوز اماده این نیستی که ترکش کنی.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

The soul is weak when the heart is dead

روح ضعیفه وقتی قلب مرده

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

It only takes a few second to hurt the people you love and it take month or years to heal

فقط چند ثانیه طول میکشه تا به کسایی که دوست دارن اسیب برنی و ماه ها و سال ها طول میکشه تا بخوایی جبران کنی.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Take me in your arms
I will never feel the pain

من رو در آغوش بگیر
هیچ وقت احساس درد نخواهم كرد.

 


حتما بخوانید: متن کوتاه عاشقانه انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه


 

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

عکس و متن زیبای انگلیسی غمگین عاشقانه

I have made a lot of mistakes but you will never be one of them

من اشتباهات زیادی انجام دادم ولی تو هیچ وقت یکی از اون ها نخواهی بود.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Nothing dances faster than my heart for you

هیچ چیز تند تر از قلب من که برای تو میرقصه نمیتونه برقصه.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

When i first met you i had no idea that you would become so important to me

وقتی برای اولین بار دیدمت هیچ تصوری از اینکه ممکنه بعدا چقدر برای مهم باشی نداشتم.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Love starts with a hug,
Grows with a kiss,
And ends with a tear.

عشق با آغوش شروع میشه،
با بوسه رشد میکنه،
و با اشک به پایان میرسه.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Somtimes even crying wont help
you just need to kill yourself in the silence.

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جمله های زیبای انگلیسی عاشقانه

the blue pulse, you have bridged with your arms
Over my shoulder
A bridge that terminates to eternity
At last let me for the day of the “Voletile”
Your foot print lasts up on my eyes

با دستهایت پل زدی ای نبض آبی
بر شانه‌های من، پلی تا بی نهایت
پس دست کم بگذار تا روز مبادا
در چشم من باقی بماند جای پایت

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

My world is a meaningless picture that nobody could not understand.

دنیام یه نقاشیه بی مفهومه که هیچکس نتونست درکش کنه.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Sometimes the most beautiful sentence in world is briefed in 3 words:
don’t be afraid, I’m with you.

گاهی‌اوقات زیباترین جمله‌ی دنیا
در سه واژه خلاصه میشه؛
نترس من باهاتم!

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

My day is not complete if i do not tell you i love you

روز من به پایان نمیرسه تا موقعی که من بهت نگفته باشم دوست دارم.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

In your absent if I breathe, every breathe is blended with a thousand sorrows
Upon my heart’s shoulder, a sorrow multiply in a thousand times

بی تو گر دمی زنم، هر دمی هزار غم!
روی شانه دلم، هر غمی هزار بار!

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جملات زیبا و قشنگ انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

I need one those long hugs where you kinda forget whatever else is happening around you for a minute.

به یه دونه از اون بغل گنده ها که توش یه جورایی هر چیزی که دور و ورت داره اتفاق میفته رو فراموش میکنی، نیاز دارم.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

I do not knoe why i am so afraid to lose you when i know you are not mine

من نمیدونم چرا نسبت به از دست دادنت ترس دارم وقتی میدونم که تو مال من نیستی.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

If she only wants you do not worry about who wants her

اگر اون فقط تورو میخواد نترس از اینکه کی اونو میخواد.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Do not judge my choice if you do not understand my reason

تصمیمات من رو قضاوت نکن اگر دلایلم رو نمیدونی.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Out of the elixir of your name
All these unripe words
In my worm out hands
Turn to poem

از کیمیای نام تو
این واژه‌های خام
در دست‌های خسته من
شعر می‌شوند

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جملات غمگین انگلیسی با ترجمه فارسی

When he doesn’t stay in your chat even two minutes, you expect him to stay with you until the end !

وقتی دو دقیقه تو صفحه چتت نمیمونه توقع داری تا آخرش باهات بمونه !

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts.

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Happiness is when last seen turn into online then typing‌‌

خوشبختی وقتی‌ اتفاق میوفته که اخرین بازدید به انلاین تبدیل شه و بعد برای تو تایپ کنه.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

A girl who remains loyal to you without relationship is the girl you should marry

دختری که باهات صادقه بدون اینکه باهات رابطه نزدیک داشته باشه دختریه که باید باهاش ازدواج کنی.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Just like weather,
people change .

دقیقا شبیه به آب و هوا،
آدم ها هم عوض میشن…

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جملات ناب عاشقانه و احساسی انگلیسی

When you know your worth, no one can make you feel worthless.

وقتی ارزش خودت رو بدونی، هیچ کس نمیتونه باعث شه احساس بی ارزشی کنی.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Heart is not a basket for keeping tension and sadness, it is a golden box for keeping roses of happiness and sweet memories.

قلب سبدی برای نگه داشتن تنش و غم نیست، جعبه طلایی برای نگه داشتن گل های رز خوشبختی و خاطرات شیرین است.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

I am not for eveyone but once you taste my energy you will always be thirsty

من برای همه نیستم ولی یکبار که طعم انرژی من رو بچشی همیشه تشنه ای.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

you know it’s love when she is your biggest strength and biggest weakness at the same time…

وقتى می فهمى حست بهش عشقه كه می بينى اون هم زمان بزرگ ترين نقطه قوت و بزرگ ترين نقطه ضعفته…

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Make sure u marry someone who makes you laugh when you are mad

مطمئن شو با کسی ازدواج میکنی که زمانی که عصبانی هسته کاری کنه بخندی.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جملات زیبای احساسی انگلیسی با ترجمه

We are all miracles searching for someone to belive in us

ما همه معجزه‌ایم به دنبال کسی هستیم که ما رو باور داشته باشه.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

The more you do favours for others; the less they pay good for you. World is reverse!

هر چی بیشتر خوبی کنی به آدما؛ از آدما خوبی کمتری میبینی.
دنیا برعکسه!

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

You said you were in love but love does not leave like you did

تو میگفتی عاشقی ولی عشق اونطوری که گذاشتی رفتی از بین نمیره.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

To have a good feeling, Start morning with the things you have.

برای اینکه حالت خوب باشه، صبح رو با داشته هات شروع کن!

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

Never beg for anyones attention .never beg anyone to stay in your life.

هیچ وقت برای توجه کسی التماس نکن.هیچ وقت برای موندن کسی خواهش نکن.

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Stop searching for your
other half you are not a half.

بیخیال پیدا کردن نیمه‌ی گمشده‌ات شو،
تو يک “نیمه” نيستی!

جملات زیبای انگلیسی غمگین، عاشقانه و احساسی با ترجمه فارسی

I told the stars about you And they fell in love too.

من به ستاره ها راجع به تو گفتم، اونا هم عاشق شدند..

You’re the only Thing That iwant from this fuckin world.

تو تنها چیزی هستی که من از این دنیایه لعنتی میخوام.

 

جملات زیبای انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی به همراه جملات زیبای انگلیسی عاشقانه با ترجمه را در بالا مشاهده کردید. به امید آنکه شما خوبان از مجموعه جملات زیبای انگلیسی با تر جمه فارسی روان لذت برده باشید.

جدیدترین مطالب