لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جملات عاشقانه انگلیسی برای دوست دختر با معنی فارسی

جملات عاشقانه انگلیسی برای دوست دختر با معنی فارسی

جملات عاشقانه انگلیسی برای دوست دختر

دوست دختر شما که قرار است در آینده با او ازدواج کنید به دنبال جمله زیبای عاشقانه است که از جانب شما برایش ارسال شود. جملات عاشقانه انگلیسی برای دوست دختر با معنی فارسی در ادامه تهیه و گردآوری شده است.

جملات عاشقانه انگلیسی برای دوست دختر با معنی فارسی

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

I have always thought that love is a feeling, but only now I see that it’s a deliberate choice. And I know for sure that I’ll choose you no matter what. You’re the one and only for me and we’ll be together despite all odds.

من همیشه فکر می‌کردم که عشق یک احساس است، اما حالا می‌بینم که انتخاب عمدی است. و مطمئنم که من تو رو انتخاب می‌کنم مهم نیست چی. تو تنها کسی هستی من تو را عاشقانه دوستت دارم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

I have a dream, and this dream is to spend my whole life by your side. You can call me naive and too romantic, but I believe in true love as well as in our bright future together.

من یه رویا می‌بینم و این رویا اینه که کل زندگیم رو کنار تو سپری کنم تو می تونی به من بگی ساده‌لوح و رمانتیک، اما به عشق واقعی هم مثل آینده روشن با هم اعتقاد دارم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

You’re are like a completely new planet and I’m an astronaut eager to discover it. I hope you will allow me to do it and probably one day I will settle down there, on your planet.

تو مثل یک سیاره کاملا جدید هستی و من یک فضانورد مشتاق آن هستم که آن را کشف کنم. امیدوارم اجازه بدهید این کار را انجام دهم و احتمالا یک روز در آنجا، روی سیاره شما خواهم نشست.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

You are the one and only woman in this world I want to marry and make the mother of my children. I guess, it’s fate.

تو تنها زنی هستی که من می‌خواهم ازدواج کنم و مادر بچه‌هایم بشود. حدس می‌زنم، این سرنوشت است.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

I miss you even in my sleep. All my dreams are about you. And when I wake up in the morning the only thing I want to see is your angel face right in front of me. And you face is the thing I want to see when I fall asleep as well.

حتی توی خواب هم دلم برات تنگ شده همه رویاهای من در مورد تو هستند. و وقتی صبح بیدار می‌شوم تنها چیزی که می‌خواهم ببینم این است که چهره فرشته شما درست جلوی من قرار می‌گیرد . و صورتت همون چیزیه که میخوام ببینم وقتی که خوابم میبره

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

I have never thought that I will meet somebody like you. I have never thought that such a wonderful woman will fall for somebody like me. But it all makes me think that real love exists and I am the lucky one to have it in my life.

هیچوقت فکر نمی‌کردم کسی مثل تو رو ببینم هرگز فکر نمی‌کردم چنین زن فوق‌العاده‌ای برای کسی مثل من سقوط کند. اما همه این‌ها باعث می‌شود فکر کنم که عشق واقعی وجود دارد و من خوش شانسم که آن را در زندگی‌ام داشته باشم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Have you ever seen a night sky full of stars? It’s a real magic, which can only be compared with you. You are my sky, you are my stars and you are my magic. I wish you could know how much you mean to me.

تا حالا آسمون شب پر از ستاره‌ها رو دیدی؟ این یک جادوی واقعیه که فقط می‌تونه با تو مقایسه بشه. تو آسمان منی، ستاره‌ها و جادوی من هستی. ای کاش می‌تونستی بدونی که چقدر برای من اهمیت داری.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

I’m a fool in love. You’re everything I can think about and I’m not sure if it’s going to end. I can’t sleep, I can’t eat, I can’t work. You’re driving me crazy and despite all this is the most amazing feeling I have ever experienced.

من عاشق توام. تو همه چیزایی هستی که من می‌تونم در موردش فکر کنم و مطمئن نیستم که این کار به پایان برسه. نمی‌توانم بخوابم، نمی‌توانم بخورم، نمی‌توانم کار کنم. تو منو دیوونه کردی و علی‌رغم همه اینها، این بهترین احساسی بود که تا به حال تجربه کرده بودم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

You have always told me that I’m surrounded by a giant amount of beautiful girls, like they are supposed to attract me in any way. But the only girl I need is you, baby. It’s impossible for me to even think of someone else, because you are the love of my life. I miss you so very much.

تو همیشه به من می‌گفتی که با مقدار زیادی از دخترای خوشگل دورم، انگار که قراره منو به هر نحوی جذب کنن. اما تنها دختری که من بهش احتیاج دارم تویی، عزیزم برای من غیر ممکن است که به کس دیگری فکر کنم، چون تو عشق زندگی من هستی. خیلی دلم برات تنگ شده

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Sometimes I wonder how a girl like you could fell in love with someone like me. I can’t stop thinking about your beautiful shiny eyes, charming tender smile and soft warm hands. I think I fell in love with you the moment I saw you. You’re the one. I’m missing you like crazy.

بعضی وقت‌ها به این فکر می‌کنم که چطور یه دختری مثل تو میتونه عاشق کسی مثل من بشه نمی‌توانم به چشم‌های درخشان و زیبای شما، لبخند ملیح و دست‌های نرم و لطیف شما فکر نکنم. فکر کنم همون لحظه‌ای که دیدمت عاشقت شدم تو کسی هستی. خیلی دلم برات تنگ شده.

جدیدترین مطالب