جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی فارسی به همراه منتخبی از جدیدترین پیامک عاشقانه عربی با ترجمه فارسی را در این بخش از سایت سماتک تهیه و گردآوری کرده ایم. یکی از غنی ترین زبان های دنیا عربی است و در زبان عربی زیباترین جملات پر احساس و شورانگیز برای ابراز احساسات عاشقانه وجود دارد. اگر می خواهید عشق خود را به معشوق تان به صورت کاملا متفاوت ابراز کنید می توانید از پیامک عاشقانه عربی با معنی فارسی استفاده کنید.

 

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی

افرادی که می‌خواهند عشق خود را به گونه‌ ای متفاوت به معشوق شان ابراز کنند، می‌توانند از جملات عاشقانه عربی با معنی و ترجمه فارسی استفاده کنند. جملات عربی جذابیت و گیرایی خاصی برای همسر و عشق زندگی تان دارند و همین موضوع سبب می‌شود که طرف مقابل در پی یافتن معانی آنها باشد. اگر یک جمله عربی را برای معشوق تان ارسال کنید، او برای یافتن معنی این جمله و پیدا کردن راز سر به مهر قلبتان لحظه شماری خواهد کرد.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

طلبت من القلم یرسمک رد بکل الخجل: آسف ما اقدر اخدمک
سألته أیه السبب؟
قال انا اعرف ارسم قمر وزهر وارسم غیمه مطرلاکن ما اعرف ارسم ملک علی هیئه بشر

از قلم درخواست کردم که تو را به تصویر بکشد. قلم با شرم پاسخ داد: من قادر به انجام این کار نیستم.
از او پرسیدم چرا نمی‌تواند این کار را انجام دهی؟ قلم پاسخ داد: من می‌توانم ماه و شکوفه را به تصویر بکشم، ولی قادر نیستم تصویر یک فرشته که ظاهری شبیه انسان دارد را رسم کنم.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

رسایل علی ما ترسل شمالک
وانه المحتاج بالشرجی شمالک
چنت تذکرنی کلوکتک شمالک
حتی ابمسج ما تنشد علیه

چه شده که برای من پیغامی ارسال نمی‌کنی و سراغم را نمی‌گیری
منی که محتاج یک نسیم گرم شمالی از سمت تو هستم.
همیشه به یاد من بودی، چه اتفاقی رخ داده است.
که حتی با ارسال یک پیغام نیز حال من را نمی‌پرسی

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

جملات عاشقانه عربی به فارسی

یه محبوب العشگ موکلمه تنگال/ولا کلمت احبک سهله عدنه
های ناس حبهه بس بل اوجوه /واحنه بل گلب خضر عشگنه

ای کسی که دوستت دارم، عشق را نمی‌توان بیان کرد/ و این که بگویم دوستت دارم برای من آسان نیست
مردم به ظاهر عاشق هستند/ اما عشق من درون قلبم جوانه زده است

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

لو تغیب انغام حسک/لو تطول ایام بعدک
لا تضن انساک لحظه/ولا یقل مقدار حبک

در صورتی که آهنگ صدایت وجود نداشته باشد/ در صورتی که روزهایی که نیستی طولانی شود
حتی تصورش را هم نکن که برای لحظه‌ای فراموشت کنم/ یا این که عشقم نسبت به تو کاهش پیدا کند.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

متن عاشقانه عربی با ترجمه فارسی

انه ما بچانی دهری/ آنه من حبک بچیت
چان مگفول باب گلبی/ وانته من یا باب اجیت؟

زمانه نتوانست اشک را مهمان چشم‌هایم کند/ آنچه من برایش اشک ریختم عشق تو بود
درب قلب من بسته بود/ تو از کدام در وارد شدی؟

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

کلاً ما تعنيه الرومانسية، ان الاحبة يتلاقون في النهاية فقط

در داستان‌های عاشقانه، عشاق در انتهای قصه از آنِ هم می‌شوند.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

جملات عاشقانه عربی برای همسر

سام إذا خصص لك رجلا من وقته ليكتب لك عن مشاعره فهي رسالة حب

وقتی مردی زمانش را برای نوشتن احساساتی که نسبت به تو دارد صرف می‌کند، نوشته یک نامه عاشقانه است.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

مش هاممنی الدنیی کلاً وانت حدی
مش همی هنی شو بدون
بعرف شو بدی
بدی حبک أکتر بعد

وقتی کنارم هستی جهان برایم هیچ اهمیتی ندارد
برایم مهم نیست که دیگران چه چیزی می‌خواهند
یا من چه چیزی می‌خواهم
من می‌خواهم که تو را بیشتر از اکنون دوست داشته باشم…

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

پیامک عاشقانه عربی

حبیبی ونت بعید مشتاقلی لمسه اید من غیر ولا همسه غمض ومد ایدیک اول ما فکر فیک هتحس بلمسه

عشق من که از من دور هستی و برای گرفتن دستانم مشتاقی، بدون لحظه‌ای پلک زدن چشم‌هایت را ببند، من به تو فکر می‌کنم و سپس تو لمس دستانم را حس خواهی کرد.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

کل لحظه مو کل یوم لعیونک اشتاگ خائف تضل بعید ویکتلنی الفراگ

هر روز و هر لحظه بیشتر شیفته چشم‌های تو می‌شوم و از این موضوع می‌ترسم که از من دور بمانی و این روزی عمر مرا به سر برساند.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

جملات عاشقانه عربی با ترجمه

اضل الصوتک اتمنه واصبرلدنیتک جنه
واذار ادالگلب ینساک احرگه وانتقم منه

در آرزوی این که صدایت را بشنوم خواهم ماند و برای این که دنیایت بهشتی شود منتظر می‌مانم.
در صورتی که قلبم تلاش کند تا تو را به دست فراموشی بسپارد، قلبم را خواهم سوزاند و با این روش از آن انتقام خواهم گرفت.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

 لو حبنا غلطه
ترکنا غلطانین
ما زال عشقانین
مع بعض مرتاحین

اگر عشقی که داریم اشتباه است
اجازه بدهید یک خطاکار باقی بمانیم
ما هنوز هم عاشق هم هستیم
و در کنار هم آرامش را حس می‌کنیم…

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

پیام های عاشقانه به زبان عربی

 غیب عن عنیا ضیع من ایدیا سیبنی عذابی لدموع عینیا

از برابر چشمانم برو، خودت را از میان دستانم رها کن و من را با رنجی که می‌برم و اشکی که از چشم‌هایم جاری شده تنها بگذار.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟ حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم

چرا دنیا به این اندازه ظالم است و فردی که عاشق است مظلوم واقع می‌شود؟ عشق تو برای همیشه در قلبم لانه کرده است، اما از نعمت دیدنت محروم هستم.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

جملات زیبای عربی برای پروفایل

 انت الحب اللی بکانی
نسانی حالی نسانی
یا منشف دمی بعروقی
اوعى تنسانی

تو عشقی هستی که باعث شدی اشک از چشم‌های من روانه شود
تو باعث شدی من حس و حالی که دارم را به دست فراموشی بسپارم
تویی که باعث شده‌ای گردش خون درون رگ‌های من متوقف شود
مراقب باش برای لحظه‌ای هم که شده مرا به دست فراموشی نسپاری

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

  اذا حدک مابقیت و علی کتفک ماغفیت یعنی انا ماعشت بعمری و ع دنیا ماجیت.

اگر کنار تو نباشم و سرم را روی شانه‌ات نگذارم، مانند این است که من اصلاً زندگی نداشته‌ام و قدم به این دنیا نگذاشته‌ام.

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

جملات عربی عاشقانه با ترجمه فارسی

قصتنا كانت قصة حب ملحمية

عاشقی ما قصه یک عشق رؤیایی بود

رسالتُك في صندوق بريدي

جزيرةُ ياقوتْ..

وتسألين عن بيروتْ..

بيروت، ساحاتُها، مقاهيها، مطاعمُها،

مرفأها.. بواخرها.. كلُّها تصبُّ في عينيْكِ

ويوم تغمضين عينيكِ..

تختفي بيروتْ.

نامه‌ هایت در صندوق پستی من

کبوترانی خانگی‌اند

بی‌تاب خفتن در دست‌هایم

یاس‌ هایی سفیدند

به خاطر سفیدی یاس‌ ها از تو ممنونم

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

هتفضل فی قلبی ,حیفضل حبک معایا
هتفضل فی قلبی یا حبیبی للنهایه
و سنین حتعدی علینا عاشقین
و الحب مالینا حتعیش هنا ویایا

تو در قلبم باقی خواهی ماند و عشق تو در اعماق وجودم ریشه خواهد کرد
تو تا آخرین لحظه ی عمرم در قلب من باقی خواهی ماند
و سالهای زیادی برای ما دو عاشق سپری خواهد شد در حالیکه عشق سراسر وجود مارا فراگرفته است و تو تا ابد در کنار من زندگی خواهی کرد …

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

پیامک عاشقانه عربی با معنی

إن کنت أعز علیک فخذ بیدی

فأنا مفتون من رأسی حتی قدمی

الموج الأزرق فی عینیک ینادینی نحو الأعمق

و أنا ما عندی تجربه فی الحب و لا عندی زورق

إنی أتنفس تحت الماء

إنی أغرق أغرق أغرق

اگر شما را گرامی می دارم ، دست مرا بگیرید

من مجذوب سرم به پاهایم

موج آبی در چشمان شما مرا عمیق تر می خواند

من نه در عشق تجربه دارم و نه قایق دارم

من زیر آب نفس می کشم

غرق شدم غرق شدم

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

عکس نوشته عاشقانه عربی با ترجمه فارسی

انت الحب اللی بکانی
نسانی حالی نسانی
یا منشف دمی بعروقی
اوعى تنسانی

تو آن عشقی هستی که باعث گریستن من شد
و باعث شد که من حال خود را فراموش کنم
ای کسیکه باعث خشک شدن خون در رگهایم شده ای
مواظب باش که لحظه ای من را فراموش نکنی …

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

انا ما بدی تقلی کلام یدوب قلبی حنین و غرام بیکفینی تقلی بحبک هایده الکلمه بتقتلنی….
من نمیخوام حرف عاشقانه ای بزنی که دلم را از عشق ومحبت اب کند دوستت دارم برایم کافیست……

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

ریت الحلونعسان وانه مخده نتشابک انه و یا خدی عله خده
ای کاش آن زیبارو خوابش بگیرد و من بالش او بودم تا گونه اش بر گونه ام قرار گیرد …

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

متن عاشقانه عربي با ترجمه

حلمت بکِ أمس.. وکأنکِ قطعه سکر..
تذوبین.. تنصهرین.. فی فمی.. فی أضلعی.. وهل یوجد أحلى من السکر؟
حلمت بک أمس وکأنک غصن أخضر..
تتمایلین.. ترقصین.. وتنحنین.. على تضاریسی.. وهل یسعدنی أکثر من کونک غصن أخضر؟
حلمت بکِ أمس.. وکأنک قطعه مرمر..
تتکسرین.. وتتجمعین.. ثم إلى حطام بین ثنایای تتحولین..
وهل یحلم الإنسان بأکثر.. من أن یملک.. یمسک.. قطعه من مرمر؟
حلمت بکِ أمس.. وکأنک مسک وعنبر..
تفوحین و تعبقین.. و فی أنفاسی تسکنین..
وهل یزیدنی نشوه أکثر.. من أن أستنشق مسکا وعنبر؟

دیروز تو را به خواب دیدم.. و انگار تکه نباتی بودی..
ذوب می‌شدی.. حل می‌شدی.. در دهانم.. درون دنده‌هایم.. مگر شیرین‌تر از نبات هم یافت می‌شود؟
دیروز خوابت را دیدم و انگار شاخه‌ای سبز بودی..
خرامان.. رقصان.. روی ناهمواری‌هایم.. خم می‌شدی.. مگر چیزی بیش از اینکه شاخه‌ای سبز باشی، خوشحالم می‌کند؟
دیروز تو را در خواب دیدم.. و انگار قطعه‌ای مرمرین بودی..
خرد می‌شدی و.. جمع می‌شدی.. بعد هم در اعماقم به آوار بدل می‌شدی..
مگر آدم آرزویی فراتر از تصاحب و.. در دست گرفتن تکه‌ای از مرمر را در سر می پروراند؟
دیروز تو را در خواب دیدم و.. انگار که عود و عنبر بودی..
عطر تو می‌تراوید و جان‌فزا می‌شد.. و درون نفس‌هایم ساکن می‌شدی..
مگر جز بوییدن عود و عنبر هم.. چیزی بر وجد و سرمستی‌ام می‌افزاید؟

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

پیامک عاشقانه عربی با ترجمه فارسی

فی أی غرف بیتک تقع صور حبیباتک

لأعلق لهن الأزهار و زینات العید؟

اعذرنی… حبی لک غیر متحضر

یجهل الغیرة و شهیة التملک…

انه عفوی… بدائی.. ساذج…  بسیط کالمطر

ینخرط فی قبیلة عشقک

دونما طقوس و مراسیم

أو اوسمة او فواتیر او دموع…

عکس معشوقه‌هایت را داخل کدام‌یک از اتاق‌های خانه‌ات آویزان می‌کنی،

تا برای آنان شکوفه و تزیینات عید آویزان کنم؟

مرا ببخش… که عشق ِ من به تو متمدن نیست…

حسادت و اشتهای مالکیت را ندیده می‌گیرد

سخت‌گیر و بدَوی و ساده‌لوح و مثل باران ساده است…

و بیهیچ مراسم و آیین

و یا رنگ و فاکتور و اشکی

به قبیلهی عشق تو قدم میگذارد…

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

عکس عاشقانه با متن عربی

وینک قلبی اتعذب فی هواک
وینک قلبی العاشق ما ینساک
لا جوابات یا ناسینی فیهم شوق و ود وشایلین سلامات
کل یوم راح تجینی ترد لقلبی البسمه و للیل النجمات

کجا هستی قلب من در عشق تو رنج و سختی زیادی کشید
کجا هستی قلب عاشق من هرگز تو را فراموش نمی کند
به نامه های من پاسخی نمی دهی در حالیکه نامه های من سرشار از دلتنگی و محبت هستند و در آن درود های بیشماری برای تو فرستاده ام
هر روز به خود می گویم که امروز از راه خواهی رسید و لبخند را به قلبم و ستاره ها را به آسمان باز خواهی گرداند …

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

یوماً ما قلنا لن نفترق إلا بالموت…

تأخر الموت و افترقنا..

روزی گفتیم

فقط مرگ میتواند ما را از یکدیگر جدا کند…

مرگ دیر کرد

و ما از یکدیگر جدا شدیم…

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

بدی أعطی عیونک وعد
رح نبقى دایماً لبعض
لولا بوکرا ترکنا بعض
هی أکبر غلطه
مکتوب علینا نشتاق
للحب الهنی
تیخلص عمر الأشواق
تتفنى الدنی

دنیا برایم هیچ اهمیتی ندارد وقتی تو در کنارم هستی
برایم اهمیت ندارد که انها چه میخواهند میدانم
که من چه میخواهم
میخواهم که تو را بیشتر از این دوست داشته باشم …

جملات کوتاه عاشقانه عربی با معنی | پیامک عاشقانه عربی

متن عربی عاشقانه

عندما یحب الرجل المرأة بصمت ..

یخسر کل شیء حتى هی…

وعندما تحب المرأة الرجل بصوت..

 تخسر کل شیء حتى هو!

ففی الحب الصمت جریمة الرجل

والصوت جریمة المرأة…

آنگاه که مرد به زبان نمی‌آورد زن را دوست دارد

همه چیز را از دست می‌دهد، حتی آن زن را…

و آنگاه که زن به زبان می‌آورد مرد را دوست دارد

همه چیز را از دست می‌دهد، حتی آن مرد را…

در عشق

سکوت جنایت مرد است

و حرف زدن، جنایت زن…

جدیدترین مطالب