سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا با مضمون قشنگ

سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا با مضمون قشنگ

سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا با مضمون قشنگ

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی!

وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس

و حقیقت را با واقعیت و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است

پس همیشه امید داشته باش . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

زنان هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛

با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود

شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

علف هرز چیه؟؟!

گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی!

وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست

دوست داشتن امری لحظه ایست

ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

برنده میگوید مشکل است اما ممکن

بازنده میگوید ممکن است اما مشکل

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی

که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت

بازم بهش فرصت جبران را بده

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری

واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم

به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار

شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست ، نمیتونه آینده کسی باشه

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست

که اگر پیدا کردی قدرش را بدان . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

خوب گوش کردن را یاد بگیریم…

گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

( وین دایر )

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی

بدست خواهی آورد . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

فردا میشکند دگری قلب تو را . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت

و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . .

♣ ♣ ♣ سخنان کوتاه و زیبای پرمعنا ♣ ♣ ♣

باد می وزد …

میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

تصمیم با تو است . . .

جدیدترین مطالب