لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس شب بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه

اس ام اس شب بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه

اس ام اس شب بخیر عاشقانه انگلیسی

Close your beautiful eyes, relax and don’t think about anything.
Do you feel something? Someone gently touches your lips..
Do not be afraid… It’s me, kissing you and wishing “Good night”.

چشمان زیبای خود را ببند، آرام باش و درباره چیزی فکر نکن.
آیا چیزی را احساس میکنی؟ کسی به آرامی لب های تو را لمس می کند ..
نترس … من هستم، تو را می بوسم و آرزو می کنم بهترین شب ها را سپری کنی

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

شب بخیر عاشقانه انگلیسی

Good night, sleep tight. I hope that you will sleep well and be energetic in the morning.

شب بخیر ، خوب بخوابی امیدوارم که تا صبح خوب بخوابی و سرحال باشی.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اس ام اس شب بخیر عاشقانه به انگلیسی

May an amazing day be followed by a really good night. May all the troubles and concerns just go away for a while and don’t disturb you in your sleep. May this night bring you rest and tranquillity. Good night!

ممکن است یک روز فوق‌العاده با یک شب واقعا خوب دنبال شود. ممکن است تمام مشکلات و نگرانی‌های شما برای مدتی از بین برود و در خواب مشکلاتت را نخواهی دید. امیدوارم در این شب پس از استراحت تا صبح به آسودگی خاطر برسی

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Close your eyes and calm down. It’s time to take a rest.

چشمات رو ببند و آروم باش وقتشه که استراحت کنیم.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

Every time you close your eyes and fall asleep, may you have only good dreams. And every time you open your eyes in the morning, may the reality be also great

هر وقت که چشمات رو ببندی و بخوابی ممکن است خواب خوبی را تجربه کنی. ولی من امیدوارم هر وقت که صبح چشمات رو باز کردی واقعیت های زندگی ات هم عالی باشه

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Think of good moments of this day
And keep a smile for tomorrow!
Good night and sleep tight!

به لحظات خوب این روز فکر کن

و برای فردا یه لبخند بزن

شب به خیر و خوب بخوابی !

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

I can’t believe that this long day has come to an end. After all, wishing you to rest and recover. Sleep is necessary for our beauty!

نمی‌تونم باور کنم که این روز طولانی به پایان رسیده. بعد از این همه وقت، آرزو می‌کنم که خواب خوبی را تا صبح تجربه کنی. خواب برای زیبایی چهره تو ضروری است

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

A really good night is when neighbours are calm and their dog is not barking all night long. I wish that nothing could interrupt your precious sleep, until the morning sun shows up

شب خیلی خوبی است وقتی همه شهر خواب باشند. ای کاش هیچ چیز نمی‌توانست خواب رمانتیک تو را قطع کند، تا اینکه آفتاب صبحگاهی ظاهر شود.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

پیامک شب بخیر عاشقانه انگلیسی

At this late evening I want to wish you a good night and recover your strength. Sweet dreams!

در این شب های زیبا خیلی دوست دارم که خوب بخوابی و در آغوش من خوابت ببرد

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Are you ready for a sleep? Don’t hurry and let me wish you sweet dreams.

برای خوابیدن آماده‌ای؟ عجله نکن و بگذار آرزو کنم که خواب‌های شیرین ببینی.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

These two simple words really make difference, because they mean that you’re not alone and there’s always someone who guards your sleep. Sleep tight and don’t worry about a thing.

دو جمله ساده را همیشه به یاد داشته باش ،تو تنها نیستی و همیشه کسی هست که خواب تو را حفظ می‌کند و او خداست. خوب بخوابی و نگران چیزی نباش.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اس ام اس شب بخیر گفتن عاشقانه انگلیسی

Close your eyes, take a deep breath and calm down. You have a whole night to sleep. Enjoy it!

چشمات رو ببند، یه نفس عمیق بکش و آروم باش . تو یه شب کامل داری که بخوابی ! ازش لذت ببر

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Come quietly to the window and choose the most beautiful star,
Smile to her, because it says “Night night”.

به آرامی به سمت پنجره برو و زیباترین ستاره را انتخاب کن، به او لبخند بزن تا به تو بگوید شب بخیر

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

We are so exhausted at day’s end that the only thing we really want is to get into the bed and hear somebody wishing us good night. Well,

ما در پایان روز به قدری خسته هستیم که تنها چیزی که می‌خواهیم این است که به رختخواب برویم و صدای کسی را که آرزوی شب خوب برایمان دارد بشنویم

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

This night is so bright and full of stars. May you have a dream as beautiful as this night. Kisses!

امشب بسیار روشن و پر ستاره است. ممکن است رویایی به زیبایی امشب داشته باشی. بوس

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

اس ام اس شب بخیر عاشقانه به زبان انگلیسی

I can’t wait to see you tomorrow but now I wish you to have a good night sleep. See you soon!

نمی‌توانم صبر کنم تا فردا تو را ببینم ، اما حالا برایت آرزو می‌کنم که شب خوبی داشته باشی عشقم به زودی می بینمت

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Saying “good night” is such a great bedtime ritual. I think people should say it more often, because these words are able to dismiss all the nightmares and give calm and peaceful sleep.

گفتن کلمه ” شب بخیر ” دروقت خواب عالی است. من فکر می‌کنم که مردم همیشه باید این جمله را به یکدیگر بگویند، زیرا کلمه شب بخیر می‌تواند تمام کابوس‌ها را از ما دور کند و به خواب آرام دست یابند.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

متن شب بخیر عاشقانه انگلیسی

I wish you to dive into the dream world. Don‘t think about nothing. This night is only for sleep.

دلم می‌خواهد خیلی زود تو به خواب بروی. به هیچ چیز فکر نکن. امشب فقط برای خوابیدن توست.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

The best thing that can happen to a person is the moment when his most cherished dreams come true. So I wish you to have beautiful dreams that will become your reality when you wake up. Good night.

بهترین کاری که می‌تواند برای یک فرد تجربه جالبی باشد لحظه‌ای است که رویاهای معشوق او تحقق می‌یابند. بنابراین برایت آرزو می‌کنم که رویاهای زیبایی داشته باشی و وقتی بیدار شدی همان ها را در واقعیت تجربه کنی. شب به خیر.

 

اس ام اس شب بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه

جدیدترین مطالب