الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

گفتم : غم تودارم
چیزی نگفت وبگذشت
حافظ خوشابه حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

 

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

 

جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را

 

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

 

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

 

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

 

شبی مجنون به لیلی گفت : کای محبوب بی همتا
ترا عاشق شود پیدا ، ولی مجنون نخواهد شد

 

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

 

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد
گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد

 

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

 

در محفلی که خورشید اندر شمار ذره ست
خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد

 

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

 

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق
ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

 

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

 

الا ای آهوی وحشی کجایی
مرا با توست چندین آشنایی
دو تنها و دو سرگردان دو بیکس
دد و دامت کمین از پیش و از پس
بیا تا حال یکدیگر بدانیم
مراد هم بجوییم ار توانیم

 

شعرهای عاشقانه دیوان حافظ شیرازی

 

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

آرشان تور

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری