متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

از شیخ بهایی پرسیدند:

خدا را در کجا یافتی ؟؟؟

فرمودند در قلب کسانی که بی دلیل

مهربانند…

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

اس ام اس خداوند

باور کن

در تقدیر هر انسانی معجزه ای از طرف خدا

تعیین شده که قطعا در زندگی

در زمان مناسب نمایان خواهد شد

یک شخص خاص

یک اتفاق خاص

منتظر اعجاز خدادر زندگیت باش

بدون تردید

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

اس ام اس با موضوع خداوند

خدا جونم

به هیچ چیز جز خودت عادتم نده

و به هیچ کسی جز خودت محتاجم نکن

جملات زیبا در مورد خداوند

دعا میڪنم زیر ایڹ سقف بلند

روے داماڹ زمیڹ

هرڪجا خستہ و پر غصہ شدے

دستي از غیب به دادت برسد

و چہ زیباست

ڪہ آڹ دست خدا باشد و بس

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

جملات زیبا درباره خداوند

اگر چشم امیدتان خدا باشد

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

پیامک خداوند

اگر ديدی مردم از تو خوششان می‌آید

پس بدان آنها از نعمتی که خداوند به توعطا کرده خوششان آمده

و از عيوبی که خداوند آنها را پوشانده خبر ندارند

پس خدا را شکر کن و مغرور نشو

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

سخنان خداوند

غمگین نباشید!

چراکه خوشبخت بودن می‌توانداز درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شمازاده شود.

خدا قفل بی‌کلید “نمی‌سازد”امکـان ندارد

مشكلى که‌برایت پیش آمده باشد راه‌ حل نداشته باشد.

كارهای خداحساب شده است

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

اس ام اس خدا

خوشبختی یعنی

واقف بودن به اینکه هرچه داریم از رحمت خداست

وهرچه نداریم ازحکمت خدا

احساس خوشبختی یعنی همین!

خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست،بلکه لذت بردن ازداشته هاست.

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

جملات زیبا در مورد خدا

راهی به خدا دارد خلوتگه تنهایی

آنجا که روی از خود ،آنجا که به خود آیی

مجموعه ی لطف است و منظومه ی زیبایی

در عشق نمی گنجد این حسن تماشایی

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

متن های زیبا در مورد خداوند

خدایا شروع سخن نام توست

وجودم به هر لحظه آرام توست

دل از نام و یادت بگیرد قرار

خوشم چونکه باشی مرا در کنار

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

متن درباره خدا

الهى !

چگونه گویم نشناختمت كه شناختمت

و چگونه گویم شناختمت كه نشناختمت…

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

متن های زیبا در مورد خداوند

الهى !

بحق خودت

حضورم ده

و از جمال آفتاب آفرینت ،نورم ده.

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

اس ام اس خداوند

شریعت آن است که او را بپرستی،

و طریقت آن است که او را بطلبی،

و حقیقت …

آن است ، که او را ببینی..

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

اس ام اس با موضوع خداوند

پذیرش اقتداری که خداوند به ما عطا کرده،

چیزی به جز شکرگزاری خالق و قبول موهبتش نیست.

موهبت او محدودیتی ندارد

متن حمد و ثنای خداوند | متن ستایش خداوند

جملات زیبا درباره خداوند

خدا همه عالم را برای شما

و شما را برای خودش آفریده است.

ببینید که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است

جدیدترین مطالب