لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن زیبای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

متن زیبای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

متن زیبای عاشقانه انگلیسی با ترجمه

متن زیبای عاشقانه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی روان برای زوجین که می خواهند در روز عشق و یا سالگرد ازدواج شان همسرشان را سورپرایز کنند در پایین تهیه و جمع آوری شده است. اگر می خواهید یک متن زیبای عاشقانه برای همسر و شوهرتان بفرستید در این مقاله سماتک جدیدترین متن زیبای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی را برای شما عاشقان ایرانی گردآوری کرده است.

متن زیبای عاشقانه انگلیسی

I see your eyes, they sparkle when you look at me, just like mine do when I look at you, I know you love me, and I love you even more, thank you for supporting me, and being there for me honey!

چشمان تو را می‌بینم، وقتی به من نگاه می‌کنی برق می‌زنند، درست مثل وقتی که من به تو نگاه می‌کنم، می‌دانم که دوستم داری و من هم بیشتر دوستت دارم، از تو ممنونم که از من حمایت می‌کنی و به خاطر من آنجا هستی !

متن زیبا و عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

I will stop loving you, when the sun stops shining in the sky, it means at least 4 billion years
من تو را به اندازه چشمانم دوست دارم حداقل تا زمانی که خورشید در آسمان ها می تابد

متن زیبای عاشقانه انگلیسی و ترجمه

I remember the first day I saw you, you were like an angel, you were like an answer to a prayer, and you still are, because I fall in love with you every day even more, thank you for being with me, I love you baby.

من اولین روزی که تو را دیدم به یاد دارم، تو مثل یک فرشته بودی، مثل یک فرشته بودی، و تو هنوز هستی، چون من هر روز عاشقت هستم. از اینکه با من هستی خیلی ممنونم، من تو را دوست دارم.

متن های زیبای عاشقانه انگلیسی

I love so many things about you… You are sincere, helpful, loving, you have a beautiful body, face and stunning smile, but your heart is even prettier, it doesn’t matter if you have no make-up on, or you’re wearing sweat pants, I still love you and I always will.

من خیلی چیزها رو در مورد تو دوست دارم … تو یه بدن زیبا با لبخند خیره‌کننده داری، اما قلبت حتی قشنگ‌تر از اینهاست، من هنوز دوستت دارم و همیشه خواهم داشت.

متن زیبای عاشقانه به انگلیسی با ترجمه فارسی

There are no words to express, how deep is my love for you, dear

هیچ واژه‌ای برای بیان عشق من به تو وجود ندارد عزیزم !

متن زیبای عاشقانه برای همسر

When I see you, I still get butterflies, It’s just like the first day I saw you, Love from first sight, I know that you loved me since we met, and I know you will love me until I die, that’s why I love you even more.

وقتی تو رو دیدم، باز هم پروانه‌ها رو می‌بینم، از همون اول که دیدمت، می‌دونم که از وقتی که با هم آشنا شدیم دوستم داشتی، و می‌دونم که تا وقتی که بمیرم دوستم خواهی داشت، به همین خاطر بیشتر دوستت دارم.

متن زیبای عاشقانه ی انگلیسی با ترجمه

One day I promised you, I will never leave you, and since that day I’ve kept that promise, because I know you hate, when people brake them, I love you baby, and I hope you love me just as much as I do.

یک روز به تو قول دادم که هرگز تو را ترک نخواهم کرد و از آن روزی که به تو قول داده ام تو را عاشقانه می پرستم، و امیدوارم تو هم به اندازه من دوستم داشته باشی.

متن زیبای عاشقانه به زبان انگلیسی

I know you will support me, never stop believing in me, never let me be sad, and always make me happy. Those are just a few reasons why I love you, and I promise I will never leave you.

من هرگز تو را در هیچ موقعیتی ترک نخواهم کرد و تا زمانی که خدا به من عمر بدهد تو را می پرستم بعد از خدا برای من تو بهترین عشق و مقصد خواسته هایم هستی عزیزم عاشقانه دوستت دارم

متن زیبای عاشقانه انگلیسی با معنی

There is nothing as beautiful as a blooming meadow,
Nothing as hot as the sun,
And nothing as strong as my love for you.

هیچ چیز به زیبایی یک چمن‌زار شاداب نیست،

هیچی به اندازه خورشید گرم نیست

و هیچ چیز به اندازه عشق من به تو قوی نیست.

متن های زیبای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

I’m so blessed, that I get to wake up every morning to that beautiful smile, to those amazing eyes, and that stunning body, I love you Honey, thank you for being in my life, and making it worth living for.

من خیلی خوشحالم که هر روز لبخند زیبای تو را می بینم، و آن چشم‌های زیبا و بدن خیره‌کننده را عاشقانه دوست دارم، از تو ممنونم که در زندگی من هستی و به من شوق زندگی کردن داده ای

متن عاشقانه انگلیسی همراه ترجمه فارسی

I will love you until the sun dies, until the birds stop singing, I will never stop loving you, because you are the reason I wake up in the morning, you are the reason I smile, and you are the reason I want to live!

تا وقتی که خورشید می تابد من تو را دوست خواهم داشت، تا وقتی که پرندگان آواز بخوانند، من عاشق تو خواهم ماند، چون تو تنها دلیلی هستی که من از صبح ها خواب بیدار می‌شوم و شب ها به رختخواب می روم

متن زیبای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

متن زیبای عاشقانه کوتاه انگلیسی

Baby, I love you, you are my sun that shines on my cloudy days, you are like a beautiful butterfly that spreads its wings, and makes the world more wonderful, I will always love you, because you make my worst days, the best days…

عزیزم، من تو را دوست دارم، تو خورشید منی که در روزهای ابری برای من می‌درخشد، تو مثل پروانه‌ ای زیبا هستی که بال‌ هایش را باز می‌کند، و دنیا را برای من شگفت انگیز می کند، من همیشه دوستت خواهم داشت

جدیدترین مطالب