لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

متن زیبای عاشقانه

تورا نمی دانم،امامن دلم روشن است
به تمام اتفاقات خوب درراه
به تمام روزهای شیرین
به اجابت شدن دعابه محو شدن غمهای دیرینه

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

عکس های عاشقانه

وقتی که با تو به رقص برمی خیزم
پاهایم سنبله های گندم می شوند
و گیسوانم
طولانی ترین رودخانه ی جهان !

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

بیشتر از یک شال پشمی
یا یک پالتوی چرم
صدای نفس‌های کسی
از پشت تلفن گرمت می‌کند
که می گوید :
منتظرم
زودتر برگرد

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

همیشه داشتن بهترین ها
به آدم غرور خاصی میده
مـــن مغرورترینم
چون تو بهترینی
عشقم

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

دســـتـم را بــگیـر
بـــدون تـــــــــو
تـمام دنـیا را هم  که داشته باشم
تهی دستم

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

دل نوشته عاشقانه برای همسر

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

همیشه با من بمان
هیچکس عاشقانه تر از من
نمی تواند
تو را بسراید

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

تو
تمام دارایی منی
تمامی تورا در امن ترین جای دلم
جای می دهم

متون جذاب رمانتیک

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

قلاب کن جانم را به جانت
دستم را به دستت
نباشی نفس تنگ است
دلم تنگ است
وقتی تو نیستی دلم که هیچ
دنیا هم تنگ است

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

براى زخم دلم مرهم تو هستی
صفاى بارش نم نم تو هستى
تمام هستى ام تنها دو چشم است
به چشمانم قسم آن هم تو هستی

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

با تو
آسمان همیشه آبی
درختان همیشه سبز
رودها همیشه زلال
و دنیا همیشه زیباست
با تو
همه چیز خوب است

متن زیبای عاشقانه

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

عشق معنایش پَرش با بالِ اوست
یک جهش در سایه ی اقبال اوست
عشق معنایش ندیدن خویش را
هرچه من دارم تمامش مال اوست

عکس نوشته ناب عاشقانه

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم
نه از روی نیاز
نه از روی اجبار
و نه از روی تنهایی
فقط برای اینکه ارزش دوست داشتن دارد . . .

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

در زندگی برای هر آدمی
از یک روز
از یک جا
از یک نفر به بعد
دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست
نه روزها ، نه رنگها ، نه خیابانها

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

راه که میروی ، عقب می مانم
نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم
میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم
میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . .
تو فقط برای منی !

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

عاشق که باشی
رفتن نمیدانی
میمانی …
سر حرفت میمانی
که گفته بودی
تا ته دنیا کنارش میمانی

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

احساست
عاشقانه هایت
لحظه های بودنت
همه را دیوانه وار دوست دارم
اما هیچکدام
به دوست داشتن
خودت نمیرسد

متن زیبای عاشقانه برای همسر + عکس نوشته عاشقانه

هیچ کجا، هیچ زمان فریاد زندگی
بی جواب نبوده است
قلب خوب تو
جواب فریاد من است …

متن زیبای عاشقانه

جدیدترین مطالب