لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن های زیبا برای صبح بخیر گفتن به همسر

متن های زیبا برای صبح بخیر گفتن به همسر

متن های عاشقانه صبح بخیر جدید

متن های زیبا برای صبح بخیر گفتن به همسر

متن صبح بخیر عاشقانه جدید

متن زیبای صبح بخیر عاشقانه به عشقم

نفسی عمیق می کشم
در عطر صبحگاهی
کنار صبح بخیر های ناب تو

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

طلوع خورشید معجزه هر روز خداست
یعنی هنوز هم «امید» هست
زندگیتان پر از اتفاق های قشنگ
صبحتان بخیر

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

این همه فاصله
اما من صبح بخیر هایت را می خواهم
تو مکرر تکرار کن

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

از لبخندت
برای تغییر دنیا استفاده کن
مگذار
دنیا لبخندت را تغییر دهد
سلام صبح بخیر

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

یک لیوان چای مهر
با دو حبه قند محبت
و یک دنیا عشق
تقدیم به شما
سلام صبحتون بخیرو شادی
جسم و روحتان پرنشاط

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

سلام صبح بخیر
امروز در کنار
خانواده روزی تکرار نشدنی
و به یادگار بگذارید
با لبخند
تا پایان روز
شاد با صفا و صمیمی
خوش و خرم باشید

متن های زیبا برای صبح بخیر گفتن به همسر

متن های عاشقانه صبح بخیر جدید

بیدار شو صبح آمد
برخیز که خورشید تویی
در عالم ناامیدی امید تویی
در باغ وجود آن گل
که به روی صبح
خندید تویی
صبحت بخیر عشقم

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

دلخوشم با نفسی
حبه قندی
چایی
صحبت اهل دلی
سلام صبحتون بخیر

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

قصه به هر که می برم
فایده ای نمی دهد
مشکل درد عشق را
حل نکند مهندسی

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

امروز در وزن صبح
شعری باید گفت پر از آفتاب
قصه ای باید نوشت پر از آغاز
و ترانه ای باید خواند پر از شبنم
صبح بخیر عشقم

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

نمی دانم عاشق توام
یا عاشق صبح بخیرهایت
هر چه هست
باز هم عاشقتر از هر روز شده ام

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

سلام صبح بخیر
چقدر صبح را دوست دارم
و به شکرانه
هر آنچه خدایم داده شادمانم
خدایا شکرت
برای شروعی دوباره

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

سلام، صبح شما بخیر
و روزگارتون قشنگ
برای امروزتون برکتی عظیم
و معجزاتی بی دلیل آرزومندیم
آمین

 

متن های زیبا برای صبح بخیر گفتن به همسر

جدیدترین مطالب