لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه خوشبختی یعنی

متن عاشقانه درباره خوشبختی

متن های عاشقانه برای خوشبختی

متن عاشقانه در مورد خوشبختی

اس ام اس خوشبختی عاشقانه

خوشبختی یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از آنچه که هستید

و آنچه که دارید

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه خوشبختی یعنی

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

امشب نگاه کن به اطرافت

به خوشبختی هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه درباره خوشبختی

خوشبختی همین در کنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه خوشبختی یعنی

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز میشود، ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز را نمی‌بینی

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

امشـب نـگاه کن به اطرافت

به خوشبختی هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه درباره خوشبختی

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی

حرکت از تو ، برکت از او

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن های عاشقانه درباره خوشبختی

در زندگی فقط يک خوشبختی وجود دارد:

عشق بورزيم و به ما عشق بورزند.

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه خوشبختی یعنی

خوشبختی را تعقیب نکنید

و در جدال برای رسیدن به

خوشبختی نباشید.

زندگی را زندگی کنید

خوشبختی پاداش مهربانی

و گذشت شماست…

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

خوشبختی را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می یابی که هم اکنون همه چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه درباره خوشبختی

چه دلنشین است صبحگاهی که

با لبخند و امید همراه باشد

امیدوارم امروز از زمین و زمان مانند

باران برایتان خوشبختی و برکت و امید ببارد

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه خوشبختی یعنی

برای خوشبختی باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

خیلی‌ها می‌خواهند

اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمیدانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی نمی‌رسند…

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه درباره خوشبختی

هفت راز خوشبختی

متنفرنباش…عصبانی نشو…

ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه خوشبختی یعنی

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید به خود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی است

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی

و امید دیگری است

بگشای دلت را به مهربانی

و عشق رادر قلبت مهمان کن

بی شک شکوفه های خوشبختی

در زندگیت گل خواهدکرد

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه درباره خوشبختی

خوشبختی به چقدر داشتن نیست…

“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

متن عاشقانه خوشبختی یعنی

خوشبختی ات رو خودت

باید با دستای خودت بسازی.

در جستجوی اون نباش

چون نیست…

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته!فقط خودت….

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

اگر فکر می کنی

خوشبختی دوراز دسترس است،

بدان :بزرگترین خوشبختیِ مخلوق بودن

“انسان بودن”است

و شانس آن را خداوند در

میان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

متن عاشقانه خوشبختی یعنی + اس ام اس های عاشقانه خوشبختی

جدیدترین مطالب