متن عاشقانه مذهبی کوتاه | متن عاشقانه مذهبی دونفره

متن عاشقانه مذهبی کوتاه | متن عاشقانه مذهبی دونفره

متن عاشقانه مذهبی کوتاه و زیبا به همراه مجموعه جدیدترین متن عاشقانه مذهبی دونفره احساسی و رمانتیک را در ادامه تقدیم حضور شما زن و شوهرهای عاشق خواهیم کرد.

 

متن عاشقانه مذهبی

خدا میدونه چه آشوب و استرسی تو دلمون بود…

راهی محضر شدیم تا اسممون بره تو شناسنامه هم…

رفتیم محضر تا شش دنگ دلمو سند بزنم بنامش…

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

عقدڪرده ای

روی نیمڪت پارڪ بافاصله ازش میشینی

اولین باره باهم بیرون اومدید

بستنـےفالوده خریده

ولی تو روت نمیشه بگـےڪه

دوست نداری

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

یک گنبـــد فیروزه ای و یک دل سیر سکوت

بشینیم کنار هم دعای فرج رو بخونیم

تو بغض کنی و من از بغضت اشک بریزم

همون لحظه خدارو شکر کنم که

یه همسرِ امام زمانی بهم داده

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

من تو را ای روح معصومانه ای عشق

میان تار و پودم دوست دارم

تو را چون آیه های آفرینش

به ذکر هر سجودم دوست دارم

تو را ای آفتاب فصل پاییز

سراسر در وجودم دوست دارم

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه مذهبی دونفره

چند سانت نزدیکت میاد

و تو بهمون مقدار ازش هی فاصله میگیری

زیر چشمی نگات میکنه

بخدا تو زنمی هااااا

سرخ میشی سرتو میندازی پایین

دختربابات یڪم بیا اینورتر بشین

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

مــن حـیـدری و تــو فــاطـمی

در دل مــا حـب ولــی

کــاش روزی بــشود عــاقـد مــا سـید عـلی

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

اولین عقد در شهر صور بود که عروس چنین مهریه ای داشت یعنی در واقع هیچ وجهی در مهریه اش نداشت.

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

با همین چادر و چفیه شده ای همسفرم

تو فقط باش کنارم ، شهادت با من !

با همین چادر و چفیه شده ام همسفرت

ای به قربان تو یارم ، شهادت با هم . . .

متن عاشقانه مذهبی کوتاه | متن عاشقانه مذهبی دونفره

متن عاشقانه مذهبی کوتاه

دلبرم نام قشنگش زینب است و دلربا

چادری و قد بلند و چش قشنگ و با حیا

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

مهریه ام قرآن کریم بود و تعهد از داماد که مرا در راه تکامل و اهل بیت و اسلام هدایت کند.

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

لذت برام یعنی، عبد علی باشه

همسفرم تحت، امر ولی باشه

یعنی همین رهبر، تاج سرش باشه

تو خونمون عکس، سید علی باشه

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

یک عرض می‌کنماینـکه میگویـم دمـا دَم مـذهـبى ها عاشق ترند..
بـا دلـیل میگویـم کـه آنها واقـعا عـاشـق تـرنـد..
هـرکـه الگویـش مـولاعـلى و فـاطمـه اسـت..
بـر یـقـین هـم مـیتوان گـفـت ؛کـه آنها عـاشـق تـرنـد..

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه مذهبی زیبا

بنای ازدواجم با مصطفی عشق او به ولایت بود، دوست داشتم دستم را بگیرد و از این ظلمات و روزمرگی بیرون بیاورد.همین مبانی بود که مهریه ام را با بقیه مهرها متفاوت کرده بود.

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

به والله و به الله و تالله

قسم بر ایهی نصر من الله

که دست از دامنت من بر ندارم

اگر کشته شوم الحکم الله

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه دلتنگی مذهبی

عشوه و دلبری او منحصر مال توباشد

نه که همسایه و فامیل و پسرهای خیابان

پسرک دل به کسی ببند که دربند عفاف است

که درکل جهان ارزش او حجب وحیا است

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

مبهوت جمالش شدم
و طرز نگاهش
با چادر و
آن مقنعه و موی سیاهش

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه مذهبی برای همسر

پسر جان

چهره ی ماه نشان

بعد کمی میشود عادی

نه به صورت، که به سیرت

دل خود بسته به او کن

به حیایش، به عفافش

سادگی شرم و حیایش

همسر خوب، زن خوب، دل و دلبرک خوب،

اختصاصیست، فقط تو

که نه بهر همه و مردم این شهر

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

عشــق یـعـنی…
بـا مـعشـوقـه خــویـش…
دســت در دســتان هــم…
مـنـتـظر یـــوســف زهــرا بـاشـی…

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه مذهبی دخترانه

دوسٺٺ دارم ولے چون با حجابے بیشٺر
مثل خورشیدے ولے پشٺ نقابے بیشٺر
شلاڸ سبز و سرخ حتے صورٺے بر چهره اٺ
خوب مے آید ولے خب رنگ مشڪےبیشٺر

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

پسرک دل به چه بستی؟؟

به لبی، خنده ای و ناز صدایی

نه عزیزم

این همه جلوه که پخش است

کف کوی خیابان

به ریالی به پشیزی نه به والله نیرزد

تو گمان میکنی آرامش توبسته به او شد؟

به لبش، عشوه و نازش

به تن آرایی و سازش

به لباسش

به صدایش؟؟؟

نه پسرجان

که تونه کل جهان عقل اگر کار ببندند،

بدانند که آرامش این جان

همه در قید عفافست

همه دربند حیا و شرف و غیرت مرداست

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه مذهبی طنز

من مینویسم ازعشـــــق بین زوج های مذهبی….
مینویسم از محبت هایی که اساسش عشق به خداست…
غفلت از من بچه مذهبی هست …
که نگذاشتم دیده شوم….
کسی عشق های آسمانی ما را ندیده….
مینویسم تا بدانند عشق اصلی مال ما بچه مذهبی هاست ..
نه آن عشق های پوچ خیابانی….

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

پسرک این تن زیبا

که به آسانی یک آن

به تو گوید نفس و جان

باقد و چهره ی زیباتر و بهتر که ببیند

برود سوی دگر دلبر و جانان

متن عاشقانه مذهبی کوتاه | متن عاشقانه مذهبی دونفره

متن عاشقانه زوج مذهبی

نهـایت مردانگی ایـن اسـت کـه..
حواسـت بـه گُلی کـه خـدا سـپرده دسـتت بـاشی..
اجـازه ی گـذر هیـچ نگـاهی بـه زیـبایی گُـلت را نـدهـی..
نـه ایـنـکه هـمـه ی نـگاه هـا را کــور کـنی! نـه
دورِ گُـلت حصـاری میـکـشی بـه زیبــایـی و امنـیت آسمـان..
شیــعه عـلی بـودن، غـیرت عـلی داشتـن را میـطـلبد..
و دنــبال فـاطـمه بــودن، عــلی بـــودن را..

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

پسرک دل به چه بستی؟

به همین مانتوی رنگی؟

که نشان میدهد اندام نگارت؟

نه فقط تو همه ی مردم این شهر

توانند تماشاگر مجانی زیبای تو باشد

دل به آن صورتکی بستی و ای کاش بدانی، سر راهش،

چشمک و ناز وادایش

شده ارزانی هرکس

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه مذهبی برای کارت عروسی

از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد
و آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

قلب من قطعه ای از مزار تنهایی هاست / غم دنیاست که در گوشه ی قلبم پیداست
وقتی احساس کنم نیمه ای از جان منی / بی تو هر جا بروم باز وجودم تنهاست

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه مذهبی جدید

پسرک دل به چه بستی؟

به همین صورت زیبا؟

که تمامش ب دوصد رنگ و لعاب است؟

به نگاهی که پر از هرزگی و مثل سراب است؟؟

به صدایی که شود نازک و دلبر

که برد دل زتو و عقل و حواست

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

حالا که روز و روزگارمون یکی شد

حالا که حرف دلامون یکی شد

حالا که آسمون پر ستاره

شبامون یکی شد

حالا که دست تو دست

سمت نگامون یکی شد

حالا که تیک تیک

قلبامون یکی شد

حالا که عطر

نفسهامون یکی شد

بذار یه چی بهت بگم !!

بگم؟!!!!

دوستت دارم ،

خانومم!

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه مذهبی اینستا

به پسران سرزمینم

پسرک دل به چه بستی

که سر راه نشستی

روز و شب در همه جا درپی حوای خود هستی؟

به گمانت که بهشت است خیابان همین شهر

و این دخترکان، هوری فردای تو هستند

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

ساده بگویم
آخرین پرنده را رها کردم
دلم را با خود برد
تا رقم زند تقدیرم را
آسمان ،آن آبی بیکران !
پرواز ،پرواز ،پرواز
نور را یافت
آن افق روشنت را
رسید آن
لحظه ای پاک و بزرگ
دل به دریا زد و
آرام نشست بر شانه هایت
سپرد دلم را برای رها شدن
برای پرواز! برای اوج گرفتن
در
دوست داشتنهایت
حالا او خاکی ترین پرنده آسمان توست

متن عاشقانه مذهبی کوتاه | متن عاشقانه مذهبی دونفره

متن ادبی عاشقانه مذهبی

مرد بودن یعنی: فقط نگاه کردن به همسر پاکت

مرد بودن یعنی لب خندونت برای خانومت باشه نه همکاره خانومت

مرد بودن یعنی داشتن آغوشی که دنیای اختصاصی همسرت باشه

مرد بودن یعنی داشتن شونه هایی که تکیه گاه بی قراری های بانوت باشه

مرد بودن یعنی خونه ساده و کوچیکت رو برای همسرت تبدیل به بهشتی کنی که ذره ای از اون رو با تمام دنیا عوض نکنه

مرد بودن یعنی وجودی لبریز از مهربونی داشته باشی و شاهزاده ی قلب پاک بانوت باشی و اون رو مست از خوش حالی کنی

مرد بودن یعنی: همسرت رو به هوسی نفروشی ان شاالله همچین مردی نصیب همه مان شود

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم

هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است …

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه و مذهبی

بانو تو ایران منی من هم سلیمانی تو

دیگر نذارم لحظه ای باشد نگاهی روی تو

اخر برای حفظ تو باید منم راهی شوم

سوی یمن با ارتشی اماده از دیدار تو

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

مورد داشتیم مرده داشته خیار میخورده

نمک دم دستش نبوده…
هی خانومشو ماچ میکرد،

هی یه گاز از خیار میخورد

آخه همسر تا این حد با نمک؟

دیده بودین خدا وکیلی؟ ها؟

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن مذهبی عاشقانه برای عشقم

بیا تا خانه‌ مان را روشن کنیم. تو خورشید باش تا من ماه شوم. تو به من بتاب و من تا ابد دورت می‌گردم.

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

همسر عزیزم! تو تنها یار و همدم زندگی‌ ام هستی و چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می‌ مانی. دوستت دارم.

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

یـه خـانـم مـذهـبی نـگران نـیسـت شـوهـرش بـهش خـیانـت کـنه ..

چـون یه آقای مذهبی از خدا میترسه لذا هیچوقت به زنش ظلم نمیکنه خیانت نمیکنه

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

یـه خـانـم مـذهبی نگـران نـیست شوهـرش بـه خـانومایه دیـگه نـگاه کـنه..

چـون مـیدونه شوهـرش معتـقد بـه آیه ی قل للمومنین یغضوا من ابصارهم هست..

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه بچه مذهبی

یـه خانـم مـذهبی نگران نـیست کـه ممکنه شوهـرش یه وقت اذیتـش کنه..

چون این حدیث امام حسن علیه السلام رو شنیده که دخترتون رو به فرد با تقوا بدید

چــون اگـه دوسـش داشــته باشه ســواستـفاده نمیـکنه..

اگــرم دوسـش نــداشته باشه بخــاطر خــدا اذیـتش نمیـکنه ..

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

یه خانم مذهبی روزی چند بار از شوهرش جمله ی دوستـت دارم رو میشنوه..

چـون ائـمه تــو احـادیث به آقـا یـاد دادن که باید به خانم ابراز محبـت کنی ..

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن زیبای عاشقانه مذهبی

دکتر که دید افت فشارم همیشگی است

دست تو را گرفت به دستم فشار داد

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

یـه خـانم مذهبی همه کـارای خونه رو تنها انجام نـمیده و تو خونه کمک داره

چــون اهل بیت علیهم السلام به شـوهـرش سـفارش کردن

کـه تــو کـارای خـونه بــه خـانمت کـمک کــن

چـون الـگوش حضرت علی علیہ السلامه که تو خونه کار میکرد

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه مذهبی برای پروفایل

هی دختر فرمانده گردان مقابل …

بوسیدن تو علت آتش بس جنگ است…

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

اعــتـــمـاد دو طـرفـه..

همینجوری بـاش کـه مـیـخوای هـمـسـرت بـاشـه..

یــعـنی خــدایی شــدن..

کـاری کـن هـمســرت جـز تــو مَـردی را نشناسـد..

متن عاشقانه مذهبی کوتاه | متن عاشقانه مذهبی دونفره

متن قشنگ عاشقانه مذهبی

چقــدر زیبـا اسـت…

زندگــیِ زنــی که مـــردی دارد کـه از خیالــش

خیـالِ هیــچ نامحـرمی عبــور نمیکنــد…

و مــردی کـه زنـی دارد کـه

خیالــش راحت اسـت کـه او بیخیالِ عشقــش نمیشـود…

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

زنــی کـه مــردی دارد کـه از عروسکـ های خیابانـی چشــم میدوزد

کـه نگاهـش فقط سهــم عــروسِ خانـه اش باشــد…

و مــردی کـه زنـی دارد کـه با حجاب و عفتــش

قــدردان پاکــی چشـمانِ مــرد خانـه اش هسـت…

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه پسر مذهبی

پا بہ پایت تا تہ ایڹ جاده مے آیم نترس

ایڹ منم عاشق تریڹ دلداده مے آیم نترس

در مسیرِ عشق از آیینہ هم صادق ترم

ساده بودم ساده هستم ساده مے آیم نترس

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

زنــی که مــردی دارد کـه در خیابان بـه دخترهای مـردم تنــه نمیزنـد

تا تنه ی درخت زندگـی هیـچ دختـری نشکنـد…

و مــردی کـه زنــی دارد کـه سربـه زیـر از گوشــه ی خیابان راه میـرود

تا گوشــه ی دله هیــچ مــرد “سـر به هوایـی” را اشغـال نکنـد…

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

گم می شوم ..

در هر خیالی که تو در آن پیدا می شوی ..

از داشته ها تو را دارم …

و از نداشته ها تو را ….

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن بلند عاشقانه مذهبی

بـه هـمسـرم خـواهـم گـفت کـه

در زمـانه اى کـه مَـردم بـراى پُـر کـردن وقت خـود با

نـامحـرم سخـن میگفـتند مـن درد تـنهایى را تحـمل میکردم

آن هـم در این عـصر ارتـباطـات…

گـاهى آنقـدر فـشار تـنهایى زیـاد بـود که گمـان میکردم

یـک سربـاز تـنها در نقـطه صفـر مرزى مشغـول خدمـتم…

و تـو ایـن تنهـایى را بـه پـاى بـى عرضـگى من ننویـس

مـن بـراى تـو و جـایگاه تـو ارزش قـائل بــودم

و هـمین طـور بــراى دلـم (قلـب حرم خـداست)

خـواهم گـفت به جـاى عَـرق ریـختن بـراى بـازو بزرگ کردن

عَـرق ریخـته ام تـا تکیـگاه محـکمى بـراى تـو بشـوم.

خـواهم گـفت آن زمان که حجاب تو چادرت بود حجاب من پلک هایم

چــون اعـتقاد دارم حجـاب بــاید دو طــرفه باشــد

خـواهم گفت زمانى که پسـران به دلگرمى از جیـب پدرشان ازدواج میکردند

مــن به دلـگرمى دعـاهــایى کـه کنـار پنــجره فـولاد کردم جلو آمدم

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن پروفایل عاشقانه مذهبی

عاشق آن نیست که یک دل به صد یار دهد …

عاشق آن است که صد دل به یک یار دهد

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

حس قشنگیه..

وقتی که اعصابت خورده…

وقتی که همسرت میاد دستتو آروم میگیره…

و فشارش میده…

تو انقدر آروم میشی…

که اگه صد سال بقیه می نشستند…

و باهات حرف میزدن…

آرامش نمیگرفتی…

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

نمیدونم با چه رویی

بگم دارم فقط یک آرزویی

یه عکس گیرم بنویسم بزیرش

من و عشقم حرم الان یهویی…

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

پای فرزندان علی در میان باشد

خودم بند پوتین هایت را می بندم ….

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

متن عاشقانه ی مذهبی

با صدایی نازک و مهربون

به خودم اومدم

دستشو دراز کرد و گفت

قبول باشه

دست دادم و گفتم

قبول حق
لمس دستای مهربونش

انگار دلمو به خدا نزدیکتر کرده بود

یه حس معنوی بی نظیر

∼∼♥∼∼♥∼∼♥∼∼

چه لذتی داره وقت نماز…

همسرت بهت اقتدا کنه…

بعد نماز برگردی و بهش بگی:

قبول باشه خانومی…

بعدشم دستاشو بگیری و…

با بند بند انگشتاش…

شروع کنی به ذکر گفتن…

متن عاشقانه مذهبی کوتاه | متن عاشقانه مذهبی دونفره

متن عاشقانه خاص مذهبی

وقتی رسیدیم خونه…

مهمونا اومده بودن…

نزدیک اذون بود…

بدون توجه به مهمونا…

با آب حوض وسط حیاط وضو گرفتم و…

آماده نماز اول وقت شدم…

به اتاق گوشه حیاط رفتم ایستادم به نماز…

احساس کردم…

کسی بهم اقتدا کرده…

سلام نمازو که دادم… برگشتم…

پشت سرم، همسرم رو دیدم…

با چادری سفید و چهره ای نورانی و زیبا…

چنان محو تماشاش بودم که گویا تا به حال…

این همه زیبایی رو یه جا ندیده بودم…

 

کالکشن زیباترین متن عاشقانه مذهبی برای پروفایل دختر و پسر، زوج های جوان را در این مقاله تهیه و تنظیم کردیم و در صورتی که به دنبال متن مذهبی عاشقانه برای همسر یا شوهر خود هستید می توانید از متن نوشته های عاشقانه مذهبی استفاده کنید.

جدیدترین مطالب