لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

 

گلچینی از متن نوشته های عاشقانه روزهای حدایی را در سایت سماتک قرار داده ایم امیدواریم از این متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی استفاده نمایید در ادامه متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی را خواهید خواند.

 

دلــــــــــم براي روزايي که نمي شناختمت تنگ شده!
روز هايي که بهم ديگه ميگفتيم شما
روزايي که دسته همديگه رو نميگرفتيم از خجالت
روزايي که اگه ميخواستيم بغل هم بشينيم يک وجب بينمون فاصله بود
روزايي که اسمه هم ديگه رو الکي صدا ميکرديم تا اون (جانم) رو بشنويم!!
روزايي که از يه ثانيه بعدمون خبر نداشتيم اما برا چند ماهه بعدمون حرف ميزديم!!
روزايي که از کجا تا کجا ميرفتيم تا تنها چند دقيقه همديگه رو ببينيم!!!
روز هايي که هر روز از هم ميپرسيديم چقدر دوسم داري ؟ تنهام نميذاري؟
روزايي که اسمه همديگه رو همه چي ذخيره ميکرديم جز اسم خودمون !!
روزايي ک تو بارون منتظرت بودم!!
روزايي کـــــــــه…..
کاشکي هيچوقت نميشناختيم همديگه رو!!!
من که باختم!!! توام باختي؟ چه کسي برده پس؟
همين دنياي نامرد

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

به طور مداوم بهم ميگفت : زندگيمي . . .
وقتي رفت بهش گفتم : مگه من زندگيت نبودم؟
جواب داد: انسان براي رسيدن به عشقش بايستي از زندگيش بگذره

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

ادعايي بي تفاوتي سخت مي باشد….
همان هم
نسبت به کسي که
زيباترين حس دنيا را با اون تجريه کرده اي….

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

هيس…
حواس تنهايي ام را
با خاطرات
باتو بودن
پرت کرده ام … بگو کسي حرفي نگويد…
بگذار
لحظه اي آرام باشم …

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

بيا تمامش کنيم
تمام چيز را
که نه من مانع راه تو باشم و نه تو مجبور به ماندن شوي …
نگران نباش
قول مي دهم کسي جاي تو را نمي گيرد
ولي فراموشم کن

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

بخند … تو که مقصر نبودي…
من همين بازي را آغاز نمودم… خودم هم تمامش ميکنم…
ميدوني؟؟؟
گاهي نرسيدن زيباترين انتها يک عاشقانه مي باشد….
بيا به هم نرسيم اين بار به هم نرسيم …

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

نگاهم ولي…
گاهي حرف مي زند…
گاهي فرياد مي کشد…
و من همواره به دنبال کسي مي گردم
که بفهمد يک نگاه خسته
چه مي خواهد بگويد…

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

وقتي از چـشم کـسي بيـفتي
مثل يــک قـــطره اشک …
ديگه فــرقـي نميــکنه کجـــا بـــاشي …
گوشه ي چشم ..
رويِ گونه ..
و يا ..
رويِ خــاک !
تـــو ديـگر چــکيــدي … اميدي نيست

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

تازگي ها سرزميني پيدا کرده ام
خالي از تهي
خالي از دغدغه
آرام و بي صدا
بي دل
بلي
بي دل…
فقط هزينه اش اين ميباشد
بيا که بي هم
به آنجا برويم…

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

دوسـت دارم يـک شب هفتــاد سـال پيـــر شـوم
در ?نــار خيابــاني بـايستـــم . . .
تـــو مـرا بـي همانکه بـشنــاسي ، از ازدحـام تــلخ خـيابـان عبــور دهي …
هفتـــاد ســال پيـــر شدن يــک شب
بـه حـس گرمي دسـت هاي تـــو
هنــگامـي کـه مرا عبــور مي دهـي همان که بـشنــاســي،
مي ارزد به عمري بي تو بودن …

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

براي دخترکم ارزوي خوشي ميکنم …
مادرم براي من ارزوي خوشبختي کرده بود …
و مادر بزرگم براي مادرم …
نـــا اميــد نيستــم!
يــکــ روز عــاقـبت
دخترکي از ما طعم خوشبختي را خواهد چشيد…

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

امروز خاطراتت را سوزاندم ولي!
بوي خوش هيزمش بيقرارم نمود
پيشامد تازه اي نمي باشد!!
دوباره دل تتگت شدم…

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

نقص نداره …
نقص ندآره که ” تنهـايـــي “…
نقص نداره که شبآ بدون
” شــب بــخــيــر عشــقــت ” مي خوابي …
نقص ندآره که جمله ي “دوســتــت دارم ” رو نمي شنوي …
نقص نداره که دلش هيچ وقت برايت ” تــنــگ ” نميشه …
نقص نداره ، ” خدادا بزرگــه ”
تو تنها طاقت بياور….
همين و بس!

متن نوشته های عاشقانه روزهای جدایی

اصلا نقص نداره !!
نقص نداره که تنهايي …
نقص نداره که ديگه زير بارون بدون اون بايستي فقط خيس بشي ….
نقص نداره که شبا بدون شب بخير عشقي که الان نداريش ميخوابي …
نقص نداره که جمله ي دوستت دارم رو ديگه نميشنوي تا دلت يکم آروم بگيره…
نقص نداره که دلش ديگه برات تنگ نميشه
تا بفهمي هنوزم عاشقانه دوستت داره …
نقص نداره که اگه خيانت ديدي و حرفي نزدي …..
يعني نخواستي که چيزي بگي ….
نقص نداره اگه اوني که بهت گفت تا آخرش باهاته
الان ديگه نيست تا ببينه چقدر تنها شدي و غم دلت رو گرفته …
ولي مطمئن باش يک روزي مياد
هموني که ارزش تو رو ندونست يه روز توي حسرت داشتنت آتيش ميگيره

جدیدترین مطالب