لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

غمناک ترین اس ام اس های رمانتیک (96)

غمناک ترین اس ام اس های رمانتیک (96)

چنــدان هـــم دور نیستــــی ؛
فقط به انــدازه ی یک نمیـــدانم از مــن فاصـــله گـرفتــه ای !
آری ، “نمیـــدانم” کجـــایی ؟


به اندازه ی همه” نه ” هایی که باید میگفتم و نگفتم ،
امروز باید بگم غلط کردم …


چه می شود
یک روز
تمام دارایی نگاهت را
به نامم کنی؟


سزای عاشق شدن همین است که بسوزی و به ساختنت ادامه ندهیوقتی از کنارت رد شدم
بی محلی هایت آزارم نداد
اما
شکستم …
وقتی گفتی: ” ندیدمت.. “


آرامـــ جـانـم
بـگو کـه دوسـتم داری
هـوس زنـدگـــی کـرده ام !!

اس ام اس عاشقانه غمگین ۹۳

تو از یک راه رفته‌ای
اما دلِ من،
هزار راه می‌رود،
برایت!هر کس در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرف های خود را با او بزند
آزادانه و بدون رودربایسی و خجالت،
به راستی انسان از تنهایی دق می کند!


نـــــه کولــــیان کوهسنگــی
نــــــــــه اشکال مبـــهم ایــن فنجان تــــــــــــلخ !


فـــــــال مرا
در حـــــــال من ببــــین…!


سخت است تکرار ” من ”
در نگاه آینه ای
که نمی بیند
مرا بی ” تو ” …!


چه معادله ی نابرابری وقتی که من برای دیدنت چشمهایم را می بندم
و تو برای ندیدنم…

 

 

 

جدیدترین مطالب