قرص لاغری

قرص لاغری

hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

اس ام اس های زیبای عاشقانه و رمانتیک (1394)

اس ام اس های زیبای عاشقانه و رمانتیک (1394)

هرکسی توی یک چیز استعداد دارد

من توی دوست داشتن “تو”!

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

نمیدانم چرا عادت فراموش کاری ام

شامل “تو” یکی نمی شود!

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

میدرخشی ، می تابی ، اما دوری…

ماه بودن یعنی همین!

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

“تو” عقربه ی ساعت شماری و من دقیقه شمار!

لحطه شماری می کنم برای دوازده تمام…!

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

هستند بعد از “تو” ، کسانی جای “تو” …

فقط کمی طول می کشد ، شاید به اندازه ی یک عمر!

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

دستانت که نباشند

دستانم هدر می روند…

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

دیر آمدی عزیز!

من عاشق خیال تو شده ام

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

بگو ” دوستت دارم ”

تا به جای پیراهن زندگی ام را تنت کنم !

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

کجای “تو” به من می خورد؟

“تو” اگر انسان نبودی

بی شک اقیانوسی بودی آرام !

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

من عاشق آن دیده چشمان سیاهم

بیهوده چه گویم که پریشان نگاهم

گر مستی چشمان سیاه تو گناه است

من طالب آن مستی و خواهان گناهم

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

این روزها دلتنگ که نه ، محتاج صدای تواًم

باور کن این یکی دیگر شعر نیست …

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

چشمی به تخت و بخت ندارم…

مرا بس است یک صندلی برای نشستن کنار تو…

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

پیله کرده ام به تو

نمیدانی پروانه شدن در آغوشت چه عالمی دارد…

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

“تو” که کنار خودت نیستی …

نمیدانی کنارت بودن چه دنیایی دارد!

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ اس ام اس زیبای عاشقانه ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

“تو” بهترین اتفاق زندگی من خواهی بود

حتی اگر هیچوقت نیفتی!

 

 

 

عطاری

عطاری

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب