لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید

بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید

بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید

پرستوهای رؤیا
هر شب تو را
در چشم من
تخم می گذارند
و سحرگاهان
فوج فوج
از شاخسار نگاهم
به باغ دلم پر می کشی
و مرا چون سازی
از نغمه های شیرین
پر می کنی
دنیای قشنگی دارم
با خیال بیدارت !

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

همیشه باید کسی باشد
تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد
باید کسی باشد … …
که وقتی صدایت لرزید بفهمد
که اگر سکوت کردی، بفهمد …
کسی باشد که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمد
کسی باشد که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن بفهمد
به توجهش احتیاج داری
بفهمد که درد داری که زندگی درد دارد که دلگیری
بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است
بفهمد که دلت برای قدم زدن زیرِ باران
برایِ بوسیدنش برایِ یک آغوشِ گرم تنگ شده است
همیشه باید کسی باشد همیشه…!

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار
زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه “تویی”

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

نمی دانــم …
چــرا بیــن ایــن همــه آدم
پــیــله کــرده امــ
بــه تــو …
شــاید فــقط با تــو
پــروانــه می شـــوم …

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

دلم هوای تو را می کند میروم سراغ شعرهایم…
این روزها خوب یاد گرفته ام
خود را به کوچه علی چپ بزنم……!!

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

وقتی عطر تنت را میخواهم
به باد هم التماس میکنم
خدا که جای خود دارد

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

حکایت کنگر خوردن و لنگر انداختن است
حضور خاطراتت در وجود من …

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

تــو را که از دلــم کم میکنــم
باقیمانده صفــر میشــود …

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

ایــــــن اشکــــــــ هــــا از قلبیستــــــــ
که شبیــــــه دخترکـــــــــے لجبـــــــاز
فقطـــ تــــو را مے خواهـــد و
از بـــــازے با خاطراتـــــــــــ خستهـــ شـــــــده . . .

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

دلى که اندوه دارد

نیاز به شانه دارد

نه نصیحت…

کاش همه این را مى فهمیدند….!

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

این شعر آبی می نشیند روی کاشی
وقتی که معشوق غزل هایم تو باشی
برگرد…
شاید شعر آرامش بگیرد
چیزی نمانده واژه را از هم بپاشی

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

صـــدای قـــلب نــیست
صـــدای پــــای تــوست
کـه شـب ها در ســینـه ام مــی دوی
کـــافی اســـت کــمی خــسته شوی
کـــافی اســـت کــمی بـایـستی …

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

خیلی وقت است فراموش کرده ام …
کدامیک را سخت تر می کشم … ؟
رنــــج !
انتظار !
یا نفس را …

 

♥ ♥ ♥ بهترین اس ام اس عاشقانه سال جدید ♥ ♥ ♥

 

گاهی به سرم می زند بزنم زیر همه چیز و همه چیز !
اما سر که کاره ای نیست ، این “دل” است که فرمانروایی میکند …

 

جدیدترین مطالب