لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

مسیج داغ عاشقانه ویژه زن و شوهرهای عاشق

مسیج داغ عاشقانه ویژه زن و شوهرهای عاشق

مسیج داغ عاشقانه ویژه زن و شوهرهای عاشق

من برای تنهـا نبـودن، آدم های زیادی دور و برم دارم!


آن چیزی که ندارم کسی برای ” بـا هم بـودن ” است!

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

بیخیالم نشو…

حتی اگرمرده باشم…

شاید زنده ام کند!

نفس مهربان تو…

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

مردن هیچگاه به اندازه فراموش کردن نیست

می میرم اما فراموشت نمیکنم

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

از وقتی شوخی اختراع شد

دیگه هیچ حرفی تو دل کسی نموند …

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

دل من از تبار دیوارهای کاهگلی ست

ساده می افتد ، ساده میشکند ، ساده میمیرد

دل من فقط سخت “فراموش” میکند خوبان را

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

زیــــادی کسیو تحویــــلش بگــــیری

عـــاشق بــی محلی های یــــکی دیـــگه می شه!

می دونــــی چــــــــــرا ؟

چـــــون خــــوب بـــودن زیـــــادی دل نــــمیبره

دل مــــــی زنـــــــــــه!

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

زیباست…

وقتی بدانی دوستت دارم ها را به کسی دیگر می گوید

و تو فقط بی صدا آرام کنج اتاقت به بی تفاوتی اش

تلخ لبخند بزنی

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

گذاشتم خیال کنی از یاد بردمت!

پنهانی دوست داشتنت صفایی داردکه نپرس…!

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

دیدارت دل چسب و دوریت دلگیراست

دوریت را به شوق دیدارت سر می کنم رفیق

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

اگــــر دیوانگی نـیـسـت پس چیست ؟

وقتی در این دنیای بـه این بزرگــــی دلت فقط هوای یک نفر را میکند

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

وجود نازنینت تکیه گاهیست برای بودنم

برقرار باش تا هرگز بی قرارت نباشم

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

برات گردنبندی از گریه خریدم!

یادت باشه اگه فراموشم کنی

گریه هام گردن توست!

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه

خیلی وقته آب از سرش گذشته

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

همتا هم ندارى

که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم

شاید مثلش را پیدا کنم …

 

 ♥ ♥ ♥ مسیج عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

 

دلم را هاله مهتاب کردم

صدای لحظه ها را خواب کردم

به یاد چشم هایت ، نازنینم

تمام آسمان راقاب کردم

 

 

 

جدیدترین مطالب