لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

لازم نیست
مرا دوست داشته باشی
من تو را
به اندازه ی هر دومان
دوست دارم …

 

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

 

دوستت دارم
و پنهان کردن آسمان
پشت میله های پنجره آسان نیست…

 

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

 

چه می شد اگر خدا، آن که خورشید را
چون سیب درخشانی در میانه ی آسمان جا داد ،
آن که رودخانه ها را ب رقص درآورد، و کوه ها را بر افراشت،
چه می شد اگر او ، حتی به شوخی
مرا و تو را عوض می کرد
مرا کمتر شیفته تو را زیبا کمتر

 

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

 

حادثه
گام های تو بود
که دستهایم برای آمدنش
“قد کشیدند”

 

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

 

بوی تنت
مرا برمی‌گرداند
به دوران پیش از خودم
پیش از آن که باشم.
مگر پیش از تو
سیب هم وجود داشت؟

 

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

 

سال‌هاست رفته‌ای و من
هنوز به خودم می‌لرزم
درست مثلِ شاخه‌ای که چند لحظه قبل
پرنده‌اش پریده باشد!

 

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

 

سالها
گل فروش چهار راهی هستم
که تو
روزی از آن عبور کردی
قلبم را برگردان
و گل هایت را
پس بگیر..

 

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

 

اگر مرا دوست نداشته باشی
دراز می کشم و می میرم
مرگ
نه سفری بی بازگشت است
و نه ناگهان محو شدن
مرگ دوست نداشتن توست
درست
آن موقع که باید دوست بداری

 

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

 

مرا خیال تو
بی خیال عالم کرد

 

جک های عاشقانه جالب و رمانتیک

 

چرا تو؟
چرا تنها تو؟
هندسه‌ی حیات مرا در هم می‌ریزی،
پابرهنه به جهان کوچک‌م وارد می‌شود،
در را می‌بندی
و من
اعتراضی نمی‌کنم؟
چرا تنها تو؟

جدیدترین مطالب