نیم نگاهی به گذشته

جوک احساسی و زیبا

جوک احساسی و زیبا

جوک احساسی و زیبا

مـیــدونــیــن دِلــَــم چـــی مـــیـــخـــواد!

خــُــــدا بــــیــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:

دیـــــوونــَــم کـــَـردی

بـــیــــا ایــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه مـــیــخــــواســــتـــــی…

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک ،

بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم ،

دستان توست

وطنِ من !

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه

 

ما عاشق نیستیم،

ما عاشق ِ ماجراهای ساده ی عاشقانه ایم…

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

از پیراهن نه !!!

از خون و اکسیژن به من نزدیک تر باش …

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

قلب و روحمان را ارزان نفروشیم ،

در فروشگاه هستی

روی قلب انسان نوشته اند :

قیمت = خدا

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

عشق بی نظیر من بی تو زنده میتوان ماند،

اما زندگی نمیتوان کرد

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

رویاهایی هست

که شاید هرگز تعبیر نشوند

اما همیشه شیرین اند

مثل رویای داشتن تـــــــو …

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

ورق ورق کن “خاطرات” خاک گرفته را …

شاید غبارش

“احساست” را به سرفه بیندازد

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

تمام سربازانم سفید پوشیده‌اند و منتظر حرکت تو هستند ،

گام بردار در صفحه شطرنجی دلم ؛

میتوانم تمامش کنم با یک حرکت ،

حیف اما شاه این بازی

از چشمان سیاه تو فرمان می‌پذیرد

نه از انگشتان بی رمق من  . . .

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

زمین به آسمان بیاید

آسمان به زمین

حواسم نه پرت شیطنت های ستاره ها می شود

نه دلربایی گنجشگکان باغ

محو چشم های توام هنوز . . .

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

دیگر نه باز با باز است

نه کبوتر با کبوتر !

این روزها زاغ هم برای مرغ عشق

لاف عاشقی می زند …

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

فرقی نمیکنه من و تو متولد کدوم برج سالیم ،

مهم اینه که اگه تو نباشی

من همیشه برج زهرمارم . .

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

بعد از باران نگاهم آفتابی شو…!

رنگین کمان بودنت

را دوست دارم…!

 

♠ جوک احساسی و زیبای عاشقانه ♠

 

آواز عاشقانه ی ما

در گلو شکست

حق با سکوت بود

صدا در گلو شکست

آن روزهای خوب که دیدم

خواب بود

خوابم پرید

و خاطره ها در گلو شکست

جدیدترین مطالب