لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی

جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی

جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی
او به من اموخت

چگونه دوست داشته باشم

اما فراموش کردن را نه

و من اجباری برای توقف دوست داشتنم ندارم

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

حکایت جالبی است که فراموش شدگان

فراموش کنندگان را هر گز فراموش نمی کنند

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی

 

دشمن کهنه را دوست نو مساز

زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که

بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

نمیدانم چرا عادت فراموش کاریم

شامل تو یکی نمی شود

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

اگر کسی خوبی های تو را فراموش کرد

تو خوب بودن را فراموش نکن

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

روزی فراموش خواهیم کرد که چه صدمه ای دیده ایم

چرا گریه کرده ایم و چه کسی باعث ان شد

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

هر بار قسم خوردم که فراموشت کنم

اما هر دفعه فراموش کردم قسم خوردنم را

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

سکوت …

آستانه ی تحمل فریاد آدم هایی است

که فراموش نکرده اند صبوری را

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

شبها زیر دوش آب سرد رها میکنم بغض زخم هایم را

در حالی که همه میگویند

خوش به حالش چه زود فراموش کرد

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

آنقدر مشغول بزرگ شدن هستیم

که گاهی

فراموش می کنیم

پدر و مادرمان در حال پیر شدن هستند

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

گاهی باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم

به یک دلیل ساده

آن ها به آیندمان تعلق ندارند

همین

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

میدونی بن بست زندگی کجاست؟

وقتیه که نه حق رسیدن داری!

نه توان فراموش کردن !

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

تلخی دوریت را به دل می کشم روی خیالت اشک میریزم

هیچ وقت خیال نکن تو را فراموش میکنم

مگر اینکه کوچ به سوی خاک کنم

 

♥ جوک های عاشقانه و احساسی فراموشی ♥

 

اخطار

شما جزء افرادی هستید که به سختی یادی از ما میکنید

در صورت ادامه این بی مرامی فراموش خواهید شد

جدیدترین مطالب