نیم نگاهی به گذشته

جوک عاشقانه و رمانتیک سال 98

جوک عاشقانه و رمانتیک سال 98

جوک عاشقانه و رمانتیک سال 98

خورشیدی و گــرمای محبت در دست

با آمدن تــــو مــــاه چشمش را بست

بــــــا سرعت نـــــور سمت تو می آیم

وقتی که چراغ چشمهایت سبز است

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

درون سینه آهی سرد دارم

رخی پژمرده ،رنگی زرد دارم

ندانم عاشقم ؟مستم؟چه هستم؟

همی دانم دلی پر درد دارم

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

بجز دستت ندارم یار دیگر

بجز آیینه بازی کار دیگر

چو بستی چشم را آیینه بشکست

نگاهم کن فقط یک بار دیگر

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

بی خیال است ، خیلی بی خیال ؛

همان کسی که تمام خیال من است …

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

من از حرارت چشمانت یخ میزنم و از سرمای نگاهت آتش میگیرم …

مردانگی های تو فیزیک را هم نابود میکند ، من را که دیگر هیچ !

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

تقسیم میکنم ، سهم روزهای آینده ام را …

یا در کنار تو یا در یاد تو …

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

مدامم مست میدارد،نسیم جعد گیسویت

خرابم میکند هر دم فریب چشم جادویت

منو باد صبا،مسکین ،دو سرگردان بی حاصل

من از افسون چشم مست و او از بوی گیسویت

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

هزاران کلمه در جای خالی ات ریختم اما

جای خالی تو پر نشد

از جنس بی نهایتی

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

اگر چه عاشقی پر شور بودیم

به خود نزدیک و از هم دور بودیم

شب و روز از جدایی می‌سرودیم

من و تو وصله‌ای ناجور بودیم

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

خنده های تـــو آرزوهـــای مـن انـد

بخــند تا برآورده شوند

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

تنهایی ، دوری ، دلتنگی ، بغض ، ناله و گریه همه و همه

واسه یه لحظه با تو بودن …

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

از پرچین امیدهایت چتری برایم بفرست

من خیس دلتنگی هایت شده ام

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

مثل شقایق زندگى کن : کوتاه اما زیبا

مثل پرستو کوچ کن : فصلى اما هدفمند

مثل پروانه بمیر : دردناک اما عاشق

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

زندگی باید کرد ! گاه با یک گل سرخ

گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید در پس این باران

گاه باید خندید بر غمی بی پایان

♥ ♥ ♥ جوک و پیامک عاشقانه و رمانتیک ♥ ♥ ♥

بیتابم و دل برای دیدار تو تنگ است

تقصیر دلم نیست نگاه تو قشنگ است

 

جدیدترین مطالب