لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جدیدترین اس ام اس های فاز غمگین

جدیدترین اس ام اس های فاز غمگین

هرجا چراغی روشنه از ترسِ تنها بودنِ ¡ ای ترسِ تنهاییه من اینجا چراغی روشنِ °°° اینجا یکی از حسِ شب احساسِ وحشت میکنه هروز از حسِ سکوت با کوه صحبت میکنه ¡
____________________________________________________________________
اونایی که فکر میکنن پسر بودن خیلی خوبه من حاضرم به مدت یه هفته جامو باهاشون عوض کنم
البته قول نمیدم بعد این یه هفته سالم برگردما ضمانتی وجود نداره° تنهایی
____________________________________________________________________
دیشب خدا در گوشم گفت:
دیگه بســــــــــــــــــــه¡¡بارانم از اشک چشم هایت خجالت میکشه°°


نترسم که با دیگری خو کنی °°° تو با من چه کردی که با او کنی ¡
____________________________________________________________________
حالم طوری هس که اگه یکی بگه چطوری † میگیرمش زیر فحش ، لامصب میبینی دیگه حالم خوب نیس پس چرا میپرسی † تنهایی
____________________________________________________________________
امروز روز مادره ولی من اینقدر دورم که حتی نمیتونم امروز یه شاخه گل ببرم بزارم رو قبرش
____________________________________________________________________
حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد °°° به هرکی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم °°° آره عمو این نظامِ روزگاره °°°

 

 

 

جدیدترین مطالب