لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جوک های عاشقانه و لاو دوست دارم

جوک های عاشقانه و لاو دوست دارم

جوک های عاشقانه و لاو دوست دارم

در غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم

تاوان آن هر چه باشد ، باشد

 😉

 افسوس ….

باید به “دوستت دارم”‏ هایت هم نمک می‏بستم

تا کسی چشمش نزند

😉

به تکرار غریبانه ترین جمله قرن!

و به توان ابدیت!

دوستت دارم…

😉

سرانجام آن کـــس به خاک می‌افتد که زودتر می‌گوید

دوستت دارم ….

😉

برای بدست آوردنت نمی جنگم !

به تکّدی قلبت هم نمی آیم !

دوست دارم ، فارغ از داشتنت ….

😉

من نمی توانم بهت ثابت کنم دوستت دارم

زمان این کار را خواهد کرد

😉

می توان پر کرد فاصله هایی بلــــــــــند را با یک پیام ساده و کوتاه

کافیست بنویسی :

دوستت دارم…

😉

دوستت دارم نه در هوس

دوستت دارم نه در قفس

دوستت دارم تا آخرین نفس

😉

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن

از آخرین نفسم استفاده می کنم

تا بهت بگویم دوست دارم

😉

راه های به تو رسیدن محدود است اما من…

به اندازه ی تمام راه های نرسیدن به قلبت

دوستت دارم!!!

😉

بیشتر از دیروز،کمتر از فردا،بیشتر از خودم کمتر از خدا

بیشتر از خورشید و عمیقتر از دریا

به یادتم و دوستت دارم

😉

دوستت دارم

این تعارف نیست زندگی  من است!

😉

گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم !

فضای اتاق برای پرواز کافی نبود ….

😉

در میان هزاران کلمه تو را می یابم تو را آرام و آهسته می بویم

و دوباره میان آنها

پنهانت می کنم تا ندانی

که هنوز دوستت دارم

جدیدترین مطالب