لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس عاشقانه جدید و رمانتیک

اس ام اس عاشقانه جدید و رمانتیک

چشم ها را میبندم

گوش هارا میگیرم

با ساعت مشامم،اینک وقت عبور عطر تن توست…

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه جدید ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

از ما که گذشت ؛

ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن

تا از همان اول فکری به حال جای خالیت بکند …….چشمهایت گرسنه نیست نگاهم نمیکنی؟یا این که روزه ای؟

چشمهایت گرسنه نیست نگاهم نمیکنی؟یا این که روزه ای؟

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه جدید ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

خاطره ها من را به آنجایی ببرید که برای نخستین بار دل من به تپش های دلی دیگر پاسخ داد

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه جدید ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﮐﻦ ﻭﻓﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﺑﺎﺷﯽ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﯼ ﺧﻮﺷﯿﺴﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
ﺑﺎﺷﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . . .

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه جدید ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ ! ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺮﺍ
ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ . . .

یک مشت خاطره جوانه میزند ..

هرشب از بالشی که سنگین شده از اشکهایم..!

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه جدید ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

نبودن هیچکس سخت نیست ،

فراموش کردن یک بودن سخت است

از آسمان
تا زمین
راهی نیست!
اگر…
تو ماه شب باشی
و من برکه ی کوچک آب!

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه جدید ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

باور کن تا تو رامیبینم همه فراموش میشود. . .
از گذشته تا آینده

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه جدید ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

خیلی قشنگه که میگن:تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست…!

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه جدید ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

عابری در گذر از کوچه نزدیک تنم پرسید: این چه عطری است که از عمق دلت می آید؟ تازه من فهمیدم خاطرات تو چقدر خوش بویند!

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه جدید ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺗﺮﮎ ﺗﻮ ﺍﯼ ﻗﺒﻠﻪ ﺩﻟﻬﺎ ﮐﺮﺩﻥ / ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻝ
ﺍﺳﺖ ﺩﮔﺮ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ . . .

 

 

 

جدیدترین مطالب