لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94

اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94

ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ
ﺩﺭﺏ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ “ﺗﻮ”
ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺩﺭ ﺯﺩﻧﺖ ﺑﻮﺩﻡ .

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94 ♥ ♥ ♥

 

ﺭﻭﺯﻫﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﯾﺎﺩ
ﺗﻮ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ ، ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺍﺯ
ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ .

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94 ♥ ♥ ♥

 

انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند
پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانیت را…

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94 ♥ ♥ ♥

 

تو را دوست دارم وقتی که میان غم گم میشوم و در اغوش تو پیدا میشوم
تو را دوست دارم وقتی در میان دلتنگی ها درمیان چشمان تو پیدا میشوم
تو را دوست دارم ان زمان که از صدای قلبت از خواب بیدار میشوم

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94 ♥ ♥ ♥

 

قبول که ما دو خط موازی هیچگاه به همدیگر نمی رسیم !
ولی فقط کمی فاصله را کمتر کن ، میخواهم بهتر ببینمت !

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94 ♥ ♥ ♥

 

ﮔﻔﺖ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ /
ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻨﻨﺪﯼ ﺁﻓﺮﯾﻦ / ﻣﻦ
ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ / ﻣﺪﺡ ﻣﻦ
ﺩﺷﻨﺎﻡ ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺲ

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94 ♥ ♥ ♥

 

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯﻡ ، ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﯼ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﯼ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺑﻮﺩﯼ !

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94 ♥ ♥ ♥

 

فرشته مهربون گفت ازاین دنیا چی میخوای تا برات بیارم؟ گفتم اونی که داره این اس ام اس رو میخونه
گفت: نشد دیگه! قرار نبود همه ی دنیا رو بخوای

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94 ♥ ♥ ♥

 

جهنمی به پا میکند دلم وقتی آرزویی در ذهن بیاید و تو میان آن نباشی !

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس عاشقانه فاصله سال 94 ♥ ♥ ♥

 

به بند دلت میاویز رخت خاطره ام را ، گردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسند !

جدیدترین مطالب