لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

پیام کوتاه عاشقانه

پیام کوتاه عاشقانه

خیالت  مثل چُرت صبحگاهیست
  همش با خود میگویم:
فقط پنج دقیقه دیگر…

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

چقدر شَب اضافه می آید
وقتی که نیستی …

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

کم آورده اند پاهایم !
کاش یا تو برگردی ،
یا خیابانها تمام شوند ..

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

خیالت معجزه ای ست!
هر روز غرقش می شوم
و نمی میرم …

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

تو رفته ای …
جورِ نبودنت را “من” می کشم …

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

کجاســت آفتــاب ؟
سال هاست که ســردی این خیــال های بارانی
زندگـــی را از دهان انداختــه !

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

من ، تو
مقصر این جدایی
ویرگول بود

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

هیاهو نکن شاپرک
اینجا لبخند بی جا و با جا!!!
کیفر دارد…

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

کنارم بمان دیگر
تجسّم ِ خوشبختی
خوشبختم نمی کند

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

امشب خودم را به باد داده ام !
لحظه ای ،
پنجره را باز کن …

جدیدترین مطالب