لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک

اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک

اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک

من زاده ی رویاهای توام

به تو اندیشیدم

و آفریده شدم

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

آنکس که بهشتِ زندگی را برایت جهنم کرده

مجبور است متقاعدت کند که:

«بهشت جای دیگری است»

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

نامه ای که نوشته ای

هرگز نگرانم نمی کند

گفته ای بعد از این دوستم نخواهی داشت

اما، نامه ات چرا اینقدر طولانی است؟

تمیز نوشته ای، پشت و رو و دوازده برگ!

این خودش یک کتاب کوچک است

هیچ کس برای خداحافظی

نامه ای چنین مفصل نمی نویسد

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

من

یک جای دنیا

خیلی خوش‌بختم

در چارچوب قاب عکس دونفره‌مان!

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

می روی و من پشت سرت آب نمی ریزم

وقتی هوای رفتن داری

دریا را هم به پایت بریزم

برنمی گردی

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

مثل گنجشک کوچکی هستم

خسته از حوض‌های نقاشی،

می‌شود

آسمان من باشی؟

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست

خداوند در هر حضوری رازی نهان کرده

برای کمال ما

خوشا آن روز

که دریابیم راز این حضور را

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

موســیقی دلنــوازی ست

دستهـــای ِتو

وقــتِ نوازش موهـــایِ من

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

گاهی دوست داشتن آدم ها درد دارد

دردش این است که کسی

حرف دلت را نمی فهمد

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

هیچ وقت نباید به اجبار خندید !

گاهی بــاید تا نهایت آرامش گــریه کرد …

لبخـــــند بعد از گریه ؛

از رنگــــین کمــــآن بعد از بـــآران هم زیبـــاتره …

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

گاهی تنهایی

آواز غمگین پرنده ای است

که هر روز جفتش را می خواند

و نمی داند

که آخرین بازمانده از نسل خویش است!

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

خسته ام

از شب‌هایی که

می آیند ُو

عطر تو را

برخواب هایم

نمی ‌پاشند

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

شماره عوضی نبود …

صدا اشتباه نبود …

صدا همان صدا بود …

چیزی دیگر انگار عوض شده بود …

چیزی شبیه دل …

 

♥ اس ام اس های سوزناک و غمگین عاشقانه و رمانتیک ♥

 

نه مژده ای

نه مسیحا نفسی

و نه آمدنی!

این شد که به فال بی اعتقادم!

 

جدیدترین مطالب