لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس غرور جدید و عاشقانه

اس ام اس غرور جدید و عاشقانه

زندگی را به بهانه خواب
خواب را به بهانه درد
درد را به بهانه تو  فراموش کردم
حال خود قضاوت کن که
  از من چه ماند
جز تویی که وقت و بی وقت من را
  انکار می کنی

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس غرور ♥ ♥ ♥

 

      همه ی خــــــــودم را مال تو کرده ام
چقــــدر دنیای تـــــــو بزرگــــــــ است
هنوز از تنهایی سخن می گویی
چقدر کم هستم!

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس غرور ♥ ♥ ♥

 

هـــم عاشقتـــــم….
هـــم ازتــ متــــنفـــرمـــ…..
میانــــگینــ کهــ بگـــیری …
میــبینـــی “بـــــرام مهـــــم نــــیستیـــ”

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس غرور ♥ ♥ ♥

 

نخواستم آرزویم باشی
تا به گورت ببرم با خود
امّا دل ست دیگر
  پروانه ها  گل پرست به دنیا می آیند !

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس غرور ♥ ♥ ♥

 

آتش زدن به یک “سرنوشت” کبریت نمی خواهد !!!
“پـــا” می خواهد
که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر
و بـــــــــروی…

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس غرور ♥ ♥ ♥

 

تو بردی…
همه هورا کشیدند…
حالا پایت را از روی خرده های دلم بردار…
کافیست…

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس غرور ♥ ♥ ♥

 

ترکت نکردم
آرام در کنج پستوی خانه نشسته ام
خیره به در شاید
بیایی و بگویی عزیزم هنوز تو را می خواهم …
رقیب تراشی برایت مزاحی بیش نبود
و نیامدنت چونان پتکی هر لحظه بر سرم میکوبد
نمیایی چون میدانی
دوستت دارم

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس غرور ♥ ♥ ♥

 

میدانــــی رفیـــق !
دلتنـــگ صدایــــی هستــــم ،
  کـــه حتـــی دلــــم نمیخـــواهد بشنــــومش .. .

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس غرور ♥ ♥ ♥

 

نذر کرده ام
صد دور تسبیح اهدنا صراط المستقیم بخوانم
شاید مرا که میبینی
دیگر مسیرت را کج نکنی!!!

 

♥ ♥ ♥ اس ام اس غرور ♥ ♥ ♥

 

تاریخ را بخوان
کم نبوده اند ظالمان
یا راه را بسته اند
یا آب را
و تو سنگدل تر از همه
چشم هایت را بر من می بندی

جدیدترین مطالب