لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه

متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه

متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه

دوستت دارم
و همین غمگین‌ترم می‌کند
وقتی که نمی‌توانم چهار فصل جهان را
بر شانه‌های تو آواز بخوانم
وقتی که بادی
برگ‌هایت را از من می‌گیرد…
درخت بالابلند من!
باور کن این همه خواستن غمگین است
برای پرنده‌ای که از کوچی به کوچ دیگر پرواز می‌کند

♥ متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه ♥

عشق
صدای فاصله هاست
صدای فاصله هایی که
غرق ابهامند …

♥ متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه ♥

دچار یعنی
عاشق
و فکر کن که چه تنهاست
اگر ماهی کوچک
دچار آبی دریای بیکران باشد
چه فکر نازک غمناکی

♥ متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه ♥

کاش چشمانم را می‌بستم
و موقعی که باز می‌کردم در آغوش تو بودم.
چه بازی قشنگی می‌شد
این چشم گذاشتن‌های من و آغوش تو ….

♥ متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه ♥

در آغـوشت جایـی برایـــم بــاز کــن،
جایــی که عشــق را بشــود مثـــل بازی هــای کودکـی بــاور کــرد.

♥ متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه ♥

هر آنچه بکاری درو خواهی کرد
جز باد
که توفان به بار می آورد،
و ما مسافر تازه ی این کویریم
توفانی درو می کنیم
که نکاشته بودیم.

♥ متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه ♥

اشک رازیست
لبخند رازیست
عشق رازیست
اشک آن شب لبخند عشقم بود

♥ متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه ♥

او مرا به هیچی فروخت ..
و من هنوز بر سر آنم
که یک تار مویش را به عالمی نفروشم !

♥ متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه ♥

میدانی چه مدتی است گیسوانم پیچ خورده اند ؟!
جز تو کسی نمیفهمد
گیسوانم شانه ندارند !
و اگر باشی
گیسوانم
شانه خواهند شد
با سرانگشتان عاشقت

♥ متن کوتاه و جملات غمگین عاشقانه ♥

ناشناسی بیکس
نیمه شب هم حتی
اگر ازکوچه تنهایی قلبم گذرد
عطربدرود ودرودش
سالی
در دلم خواهد ماند
تو که دیریست دراین کوچه
اقامت داری

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب