لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جدیدترین اس ام اس های عاشقانه خاطرات

جدیدترین اس ام اس های عاشقانه خاطرات

جدیدترین اس ام اس های عاشقانه خاطرات

اینقدر خیره میشدند

به لحظه های شیرینمان

که اینـــک

فقط خاطره های خوش

عذابم میدهد

ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم . . !

 😥

کاش خودت هم

مثل خاطراتت

برای ماندن سرسخت بودی . . .

😥

خطــر داشتـــ

امــا !

خاطرتـــ می ارزید

که از تـــو این همه خاطـــره بسازم !

😥

بعضی وقت ها شریک تمام خاطراتت

فقط یک شماره ی خاموش است . . .

😥

اینجا

کسی

بر زمین افتاده

تو با خاطراتت

از رویش

رد شدی و رفتی

😥

دیگر خودت هم برگردی نمیپذیرم !

من فقط با خاطراتت زنده ام !

😥

زندگی یعنی یک نگاه ساده

تنها چند خاطره…

و

تنها چند لحظه…

زندگی یعنی همین

نگاهی به یک عکس ساده

😥

من برایت خاطره ساختم . . .

امّا آخرش چه ؟!

تمام زندگی ام را باختم . . .

😥

مـَردُم چـه میفهمند

از قاب ِخالی ات کـنج اتـاقـم

خـاطـرات تـوست کـه ورق مـیـزند

نـگـاهـم را بـه نـقـش آفــرینی

😥

تکثـــیر مــے ‌شـــونــد و نــمے ‌مــیرند …

سلـــولـــ ‌های خـــاطـــره‌ ات در مـــن …

😥

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست ،

خاطرات منند

که هر شب با خودم دود می شوند …

😥

چقــدر باید بگذرد

تا مـن در مـرور خـاطراتم

وقتی از کنار تــو رد میشوم،

تنـــم نلــرزد…

بغضــم نگیــرد…

😥

عابرانی که از کنارم می گذرند

مست عطر تنم

می شوند و …

نامش را که می پرسند

دلم می لرزد

چگونه بگویم خاطرات توست؟

😥

طَبیــــب را خَـــــبر کـــُنید

به یاد آوَردم

یاد آن روز تَـــــلخ

آن بَدرَ قــــه

پشــــت قــَـدم هایَــــش را کاسه چَشــــــمانم خیس کــَـرده

به یاد آوردَم

که از اَزل دیوانـــــه بــــوده

نمیدانـَــم

دیوانه ی کــُـــدام دیوانه بـــــودم

که مــَـرا گوشـــــه نِشین این ویــــــرانه کرد

نَه نَه

مَن تـــــــنها خود را فَرامـــوش کرده ام

او هَمیشه هســـــت…

هَمین جا کنــــار مَن در خاطـــــــــراتم…

جدیدترین مطالب