قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز

قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز

قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز

ترسوی حقیقی از پرواز نمیترسد

بلکه آنکس که با ترس پرواز را یاد میگیرد

ترسو است !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

قبل از عاشق شدن یاد بگیرید چطور از وابستگیتان کم کنید

بدون آنکه از دلبستگیتان کم شود !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد

قلب بزرگ میخواهد !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

در بیشتر زمانها به این دلیل که خوشبختی را نمی شناسیم

وسیله بدبختی خود را فراهم می آوریم !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

انسان بیشتر از پول

به اعتبار نیاز دارد !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

یک قاصدک کوچک صلح هم اگر باشید

ماموریتتان ارزشمدنتر از یک سفیر کبیر جنگ است !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است

پس طوری زندگی کنید که حسرت داشتن پاک کن را نخورید !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

تقریبا همه ی مردم بخشی از عمرشان را

در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند

تلف می کنند !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

در قبول دست های مهربان تردید نکنید

گاهی همین دست ها

تا آخر عمر برایتان گرم می مانند !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

از شکست نترس

از سعی نکردن بترس !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند

به آینده تان تعلق ندارند !

♠ قشنگ ترین جوک های فلسفی و پندآموز ♠

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺍﺳﺖ

ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ ﺑﺎﺧﺘﯽ !

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب