لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس های جدید عاشقانه با مضمون سکوت

اس ام اس های جدید عاشقانه با مضمون سکوت

اگر دلت گرفته سکوت کن …

این روزها کسی معنای دلتنگی را نمی فهمد …


روزهایم در سکوت می گذرند

سکوتی وحشتناک

می گذرند دیگر

ما خوشیم به اینکه می گذرندبرای آمدنت سکوت می کنم

سکوتی سنگین تر از فریاد


در جواب ابلهان

آنقدر سکوت کردیم که گفتند

حرف حساب جواب ندارد


آه

ای برهه های سکوت

کی پایانتان را بی صدا فریاد می زنید ؟مگر بین من و تو چقدر فاصله اس

که هر چقدر سکوت می کنم نمی شنوی …بیا خداحافظی کنیم

تو حرف هایت را بزن

فحش هایت را بده ومن سکوت می کنم

فقط بیا خداحافظی کنیم اینگونه رفتن درد دارد


در برابر گرگ ها سکوت نخواهم کرد

سکوت کردن جلوی گرگ ها به معنای چشم پوشی از خوشبختی است


به نفس های به شمار افتاده ام

در پس سکوت بی انتهای شب سوگند

من ماه هاست خواب را به لحظه های خیالی تماشای چشمان تو فروخته ام

سکوت تنها مختص لب ها وگوش ها نیست

برای درک سکوتم گاهی دست هایم نیز حرفی دارند برای نگفتن!


همیشه با خودم فکر میکنم برای سکوت هم معنی مثبت هست هم معنی منفی!

یه بار می گیم سکوت علامت رضاست

یه بارم میگیم جواب ابلحان خاموشی است

 

 

 

جدیدترین مطالب