اس ام اس مردانگی و معرفت

اس ام اس مردانگی و معرفت

اس ام اس مردانگی و معرفت

با زلف او مردانگی باد صبا را می رسد
وز روی او دیوانگی زلف دو تا را می رسد

اس ام اس مردانگی و رفاقت

دل که ز جان خواسته ست بهر تو بیگانه وار
با همه مردانگی مرد جفای تو نیست

اس ام اس مردانگی و وفا

سر مایه مرد مردانگی است
دلیری و رادی و فرزانگی است

اس ام اس مردانگی و غیرت

کار تیغ از دست آید چون قوی افتاد دل
پنجه مردانگی شیر ژیان را بس بود

اس ام اس مردانگی و نامردی

در گوش چرخ حلقه مردانگی شود
از بار درد قامت هر کس که خم شود

اس ام اس مردانگی و معرفتی

دشمن خود را خجل کردن نه از مردانگی است
ورنه نتواند فلک خم ساختن بازوی من

اس ام اس مردانگي

مکن به مشورت نفس زن صفت کاری
اگر ز مردی و مردانگی نشان داری

اس ام اس های مردانگی

ز هر ذره بیاموزید پیش نور برجستن
ز پروانه بیاموزید آن مردانگی کردن

اس ام اس درباره مردانگی

ای گشاده قلعه های جان به چشم آتشین
ای هزاران صف دریده عشقت از مردانگی

شعر مولانا در مورد مردانگی

با هستی و نیستیم بیگانگی است
وز هر دو بریدیم نه مردانگی است
گر من ز عجایبی که در دل دارم
دیوانه نمی شوم ز دیوانگی است

شعر اس ام اس درباره مردانگی

تیشه را بایست اول بر سر خسرو زدن
جوهر مردانگی در طینت فرهاد نیست

اس ام اس مردانگی

نبود جوهر مردانگی زلیخا را
وگرنه دامن یوسف چرا گرفت و گذاشت؟

اس ام اس از مردانگی

با تو بباشم به کدام آبروی
یا بگریزم به چه مردانگی

اس ام اسهای مردانگی

کدام قوت و مردانگی و برنایی
که خشم گیری و با نفس خویش برنایی

اس ام اس برای مردانگی

چو مردانگی آید از رهزنان
چه مردان لشکر، چه خیل زنان

اس ام اس راجع به مردانگی

سمندر نه ای گرد آتش مگرد
که مردانگی باید آنگه نبرد

اس ام اس در باره مردانگی

وگر در سرش هول و مردانگی است
گریزند از او کاین چه دیوانگی است؟!

اس ام اس با موضوع مردانگی

کز پی مردانگی پاینده ذات آمد چنار
وز پی تر دامنی اندک حیات آمد سمن

اس ام اس در باره ی مردانگی

از پی عشق بتان مردانگی باید نمود
گر چو زن بی همتی پس لاف مردان شرط نیست

جدیدترین اس ام اس های مردانگی

جان باختن از عاشق بیدل طلب ای دوست
مردانگی از مردم مردانه طلب کن

اس ام اس جدید در مورد مردانگی

زان مسلم شد به گردون دعوی مردانگی
کز زمین سفله پرور، هم نبردی برنخاست

اس ام اس در مورد مردانگی

خون به خون شستن درین میدان، گل مردانگی است
چاره مردن، به مرگ اختیاری مردن است

اس ام اس درباره مردی و مردانگی

ز فرمان قضا گردنکشی دیوانگی باشد
درین میدان سپر انداختن مردانگی باشد

اس ام اس در مورد مردانگي

ستم بر زیر دستان نیست از مردانگی، ورنه
به آهی می توانم چرخ را زیر و زبر کردن

اس ام اس های درباره مردانگی

از پی عشق بتان مردانگی باید نمود
گر چو زن بی همتی پس لاف مردان شرط نیست

متن ناب مردانگی

از پی مردانگی خواهی که در میدان شوی
دور کردن گرد گویی همچو چوگان شرط نیست

متن جدید مردانگی

جوانمرد و صاحب خرد دیدمش
به مردانگی فوق خود دیدمش

متن قشنگ رفاقت

که یارا مرو کاشنای توام
به مردانگی خاک پای توام

متن زیبای مردانگی

چو دولت نبخشد سپهر بلند
نیاید به مردانگی در کمند

شعر مردانگی

به مردانگی از همه شهریاران
پدیدار همچون یقین از گمانی

شعر درباره مردانگی

گهی بر نامرادی بیم کردن
گهی مردانگی تعلیم کردن

اس ام اس شعر در وصف مردانگی

گرچه مردانگی به جهد کند
نتواند شد از میان به کران

شعر در وصف مردانگی

جمع بازینت نگردد جوهر مردانگی
از برش عاری بود گر سازی از زر تیغ را

اس ام اس معرفت جدید

زائل از زینت نگردد جوهر مردانگی
قبضه زر از برش مانع مدان شمشیر را

اس ام اس معرفت و رفاقت

مرا گویند با دشمن برآویز
گرت چالاکی و مردانگی هست
کسی بیهوده خون خویشتن ریخت؟
کند هرگز چنین دیوانگی مست؟

اس ام اس معرفت رفیق

ندیدم سواران و گردنکشان
بگردی و مردانگی زین نشان

اس ام اس معرفت داشتن

نیست آن مردانگی کاندر غزا کافر کشی
در صف عشاق خود را کشتن از مردانگی ست

اس ام اس معرفت

در آن داوریهای بیگانگی
نمودند بسیار مردانگی

اس ام اس معرفتی رفاقتی

ماندن

مرد می خواهد

پشتِ کسی که آمده ای و اهلی اش کرده ای را دم به دقیقه خالی نکردن

مرد می خواهد

مردانگی به منطقی بودن نیست

عشق و عاشقی کردن

مرد می خواهد

احساس امنیت مرد می خواهد

شانه شدن برای دلتنگی های زنی که دوستت دارد

مرد می خواهد

اس ام اس معرفتی سنگین

زن‌ها گاهی تمامی ِ دنیایشان را

میان ِ چاردیـواری ِ آغوش یک مرد جستجو می کنند

زنی که خنده ها و گریه هایش؛

ناز و بهانه هایش

همه و همه،

تنها آغوش ِ خالص ِ مردانه ات را می خواهد

که مبادا برای لحظه ای

دست از مردانگی ات برداری!

اس ام اس معرفت دوست

آن نیست شجاعت که گلو چاک کنی

مردانگی آنجاست که دل پاک کنی

وقتی که به باشگاه تقوا رفتی

ای کاش حریفِ نفس را خاک کنی

اس ام اس معرفت و دوستی

فرقی نمیکند دختر باشی یا پسر

همین که با دل کسی بازی نکنی مردی !!!

اس ام اس معرفتی عاشقانه

من اگر عروس تو باشم…

دیگر هیچ لباسی برازنده ی اندام من نخواهد بود!

آغوش تو تمام قد من را در بر خواهد گرفت

نه حریری نه یراقی نه دکمه ای…

و نه هیچ و هیچ!

آنچه هست تمام مردانگی تو است

که تن پوش و نگین زنانگی من است

اس ام اس معرفتی باحال

زنان هوشیارتر از آن هستن

که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند

مردانگی تنها به مرد بودن نیست؛

به همت و گذشت است

اس ام اس معرفت و مرام

آنچنان مردانه پای عشقم ایستادم

که یادش رفت” او”مرد است نه “من”

آنچنان مردانگی کردم که مردانگی رااز یاد برد

اس ام اس معرفتی جدید

دانشجو بودن هنر نیست

جوینده‌ی دانش بوده هنره!!!!

مرد بودن هنر نیست

مردانگی هنره!!!!

انسان بوده هنر نیست

انسانیت هنره!!!!

اس ام اس معرفتی و رفاقتی

گاهی آنقدر زن میشی که جواب نامردی را با مردانگی میدی…

صفت ضعیفه را روی نامردها باید گذاشت…

نه روی جسم ظریف و زیبای زنانه ات

اس ام اس مردانگی و رفاقت

مردانگی من و زنانگی تورا میخواهد

در چشمان شیشه ای تو زل زدن

و گفتن دوستت دارم

اس ام اس مردانگی و معرفت

بدون زن…

مردانگی مرد…

شایعه ای بیش نیست

اس ام اس مرد و مردانگی

فشار آرام دستانت را دوست دارم!

وقتی که مردانگی ات را به رخ انگشتانم میکشی

اس ام اس مرام و مردانگی

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگی است …

ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند

اس ام اس مردی مردانگی

بوی زنانگی ات را به دست باد نسپار

مرد های شهر به باد میدهند مردانگیِ شان را

اس ام اس مردی و مردانگی

خوشابحالت که دلت خوش شد به زندگی ای که همش دم از نامردیش میزدی…

موقعی که تو مرا ترک کردی آخر مردانگی بود

اس ام اس کوتاه مردانگی

من از حرارت چشمانت یخ میزنم و از سرمای نگاهت اتش میگیرم…..

مردانگی های تو فیزیک را هم نابود میکند. من را که دیگر هیچ

اس ام اس قشنگ مردانگی

چهار اصل پیشرفت :

مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.

اس ام اس غیرت مردانگی

مردانگی

جنسیت سرش نمی شود

معرفت

سماتک

که نداشته باشی

نامردی

اس ام اس عاشقانه ی مردانگی

قول های زنانه شرف دارد به قول های مردانه ای که نتیجه اش یک دنیا نامردی است

جز مردانگی

اس ام اس زیبا مردانگی

قول میدهم بشوم همان پسرک شلوغ و پرهیاهو…..

وقتی کسی را یافتم که لایق مردانگی هایم باشد

اس ام اس رفاقتی و مردانگی

مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند

گداییه عشق می کنند تا زمانی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند

اما همین که مطمئن شدند نامردی را در کمال مردانگی به جا می آورند

اس ام اس روز مرد مردانگی

بگذارید تکیه گاه مازنان “مردانگی مرد ” باشد

نه “هوسرانی مرد

اس ام اس راجب مردانگی

هی داداش دل به این دنیا نبد، دنیا اگه مردانگی داشت،

اسمش دخترانه نبود

اس ام اس در مورد مردی و مردانگی

به یاد سه نفر سوختم:

اول مادری که چشم به او دوختم…

دوم پدری که مردانگی را از او اموختم…

سوم رفیقی که جز مرام و معرفت چیزی از او نیاموختم…

سلامتی همشون

اس ام اس های در مورد مردانگی

محبت بر خلایق انتهای سادگی ست

مردی و مردانگی آخرش آوارگی ست

اس ام اس درباره ی مردانگی

در تنور مردانگی سردی مکن،

در مقام عشق نامردی مکن،

لاف مردی میزنی، مردانه باش،

در سرای دوستی افسانه باش

اس ام اس مردانگی و معرفت

جدیدترین مطالب