جدیدترین و قشنگ ترین اس ام اس های کردی همراه با ترجمه

جدیدترین و قشنگ ترین اس ام اس های کردی همراه با ترجمه

اس ام اس های جدید کردی همراه با ترجمه فارسی 

جدیدترین و قشنگ ترین اس ام اس های کردی همراه با ترجمه در ادامه گردآوری شده است. زبان کردی یکی از شیرین ترین و زیبا ترین زبان هایی است که در کشور پهناور ایران وجود دارد. که خود به شاخه های گوناگ.نی تقسیم میشود. این زبان شیرین به زبان های بلوچی،گیلکی و تالشی نزدیکی بسیار دارد . علاوه بر این زبان زیبا خود مردمان کرد نیز از افتخارات این مرز و بوم هستند. شجاعت و غیرت آنها زبانزد خاص و عام است. در این مطلب تعدادی از جملات زیبای کردی را همراه با ترجمه ی فارسی برای شما جمع آوری کرده ایم:

 

خۆشه وێستی و جوانی تۆ
به هیچ وشه یه ک وه سف ناکرێت لای من
به هیچ پێنوسێک نانوسرێت
که وه جوانه که
معنی:
دوست داشتن تو و زیبایی تو
با هیچ چیزی وصف نمیشه پیش من
با هیچ قلمی نمیتوان نوشت
که خیلی زیبایی

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

مه گری بو که سی که ناگریی بوت
بگری بو که سی وه فای هه بی بوت
معنی:
گریه نکن برای کسی که برات گریه نمیکنه
گریه رو برای کسی بکن که برات وفا داره

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

هه رچه ند که نات بینم
به ڵام ده نگی خه نده ت
ئه بزوێنێ
دڵی سڕم
هیچ می دانی
هر چند که ناپیدایی
اما دل شکسته ام می گوید
می آید صدایی

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

هیچ مان ناوی
من ولاشه که م وگلکؤ
به لام ئاواتم دار به لالوکیکه
که له سایا سه ربنمه وه
ترجمه:هیچ نمیخواهیم من وجنازه ام وتربتماما آرزویم درخت الوبالوی است که درسایه اش بمیرم

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

له کیوی بیستونی عیشق دا فه رهادی به دبه ختم
وه لی شیرینه که م مه یلی دلی په رویزی کیسرا یه
ترجمه:درکوه بیستون عشق فرهادبدبختمولی شیرین من مایل به دل خسروپرویز است

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

زؤرجار زه مان ده نگی بؤلبؤل ئه تؤرینئ
ئاوی رووبار رؤحی ماسی ئه خنکینئ
شنه ی به هار نیگای گؤل ئه وه رینئ
به لام هه رگیز
که س ناتوانی خؤشه ویستیت له ناودلما بژاکینئ
ترجمه:چه وقتهایی که صدای بلبل رامی آزاردجویبار روح ماهی راخفه میکندبادبهاری نگاه گل راپرپرمیکنداماهرگز نمیتواند دوست داشتنت را دردلم پژمرده کند

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

به م نیوه شه وه
له کویوه دیی؟
خه وه که م ده زرینی وخه ونه کانم ده تارینی؟
له کویوه دیی
خؤمن ده رگه ی ئه م دله م داخستبوو
ترجمه:دراین نیمه شب ازکجامیایی؟خوابم روآشفته میکنی وخوابهایم رافراری میدهی؟ ازکجامیایی آخرمن دروازه دلم را انداخته بودم

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

قه زات له گیانم پلاومال قه یخا
که ره ی به رمشکه بریش ناودوخوا
قه زات له گیانم هیلکه ی خؤمانی
زه ردینه ی دلمی جاپیی نازانی
ترجمه:فدات بشم پلو خونه کدخدا کره تازه برنج آشی فدات بشم تخم مرغ محلی وجودمنی امابهش آگاه نیستی

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

به داره ته رمی کووچه ته نگه کانی شاره که ت
رانه هاتوه له شم
بناری پربه هاری دی
ره نگی سووروشین ئه دا له شیعروعاتیفه ی گه شم
ئه لیم بروم له شاره که ت گولم
ترجمه:به تابوت کوچه های تنگ شهرت عادت نکرده تنم دامنه کوههای بهاری روستا رنگ سرخ و آبی میزندبه شعروعاطفه شادم میگم از شهرت برم گل من

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

که مردم شین و گریانت به من چی؟ له سهر گؤرم له خودانت به من چی؟ که نهت هیشت تیرچاوانت ببینم دائیستا شینی چاوانت به من چی؟ترجمه: وقتی مردم گریه و زاری کردنت به من چه؟؟سر مزارم خود زنی و عزادار بودنت به من چه؟؟وقتی که نخواستی چشمانت را ببینم الان هن گریه ی چشم هایت به من چه؟؟

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

با عالم بژن ته نیا و بی کسه
له دارای دونیا هر توم به بسه
ترجمه:
بذار تمام مخلوقات بگن تنها و بی کس
از تمام دارایی های دنیا
تو رو داشتم باشم واسم کافی وبسه

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

چاوه کانت دوئه ستیره ن
هه مو شه وی له تاریکی خه یالمدا
بریکه یان دی
دلی منیش مندالیکی بیانو گیر
به لام چ بکه م بالام کؤرته وهه رچی ئه که م
ده ست ناگاته ئاسمانی چاوه کانت
ترجمه:چشمانت دوستاراند همه شب درتاریکی خیالمچشمک میزنند دل من هم کودکی بهانه گیراماچه کنم قدم کوتاه است وهرکاری میکنم دستم نمیرسد به چشمانت

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

ای وسوو رای که ملابی لابیره زالامبارو چیه چیه ثیسومیا
ترجمه:
ای که مرا وسوسه کرد لا مروت چی میخوای دیگه از من؟

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

تقدیم به یتیمان زلزله کاکی:
من وئه ستیره کان نووستو هه موو چاویان له خه و دایه
منال ئه گری وله شیوه ندا ئه لین کوابابه بؤ نایه
ترجمهمن وستارگان همه خوابیده ایم وچشمانمان درخواب اما کودکی میگریدوباشیون میگویدچرابابا نمی آید

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

هر دلی درد میکنه خوئه دراریش گله گلش بکنی ری تش وراریش
هردلی که عاشق است و دلتنگ است خوب است از سینه بیرونش بیاوری و تکه تکه اش کنی و توی آتش بندازیش

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

له گره وچله ی هاوینی ئه م شاره دا هیچ ئاگری گیانم گه رم ناکاته وه
بؤیه هه مووساتی کلپه ی هه ناسه ی شه وانی دووریت تیکه ل هه ناسه ی خؤم ئه که م
ترجمه:درگرمای تابستان این شهرهیچ آتشی درونم راگرم نمیکندهمین است که همه وقت شعله آه شبهای دوریت رابا آه درونم درهم می آمیزم

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

نه مردم من ئه گه رئه مجاره بی تؤ
نه چم شه رته هه تا ئه وخواره بی تؤ
بیناییم کویره هه لنایه به رووی که س
مؤژه م یه ک یه ک ئه لیی بزماره بی تؤ
ترجمه:اگراینباربی تو نمردم قول میدم هیچ جا بدون توچشمانم کورمیشود کس رانبیند مژگانم چون میخ میشود بدون تو

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

دلم شه کاوه له هرچی که سه عه هدم کردوه عاشقی به سه دونیا هه ر وایه گه له یی ناکه م آرزوی دلمه کوچ بو خاک به که م دلم شکسته ازهمه کس عهد کردم عاشقی بسه دنیا همینطوریه شکایت نمیکنم آرزوی دلم اینه که بمیرم

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

زه وی جارجار له ناخه وه ده له رزیت و سه روقژی ده شیوینی تی ناگه م بو؟ بلیی زه ویش دلداریکی وه ک توی نه بی؟
ترجمه:زمین هربار ازدرون می لرزدو سروگیسوانش رامی لزاند نمی دانم چرا؟ توگویی زمین هم دلداری مثل تو دارد؟

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

له شوین خو مووه تا ناو ماله که ت
سلاو له خوتو بنه ماله که ت
هه ر له ئیستاوه تا روژی نه وروز
جه ژنی سه ری سال
له گشتان پیروز
معنی:
از همین جا تا داخل خانه ات
سلام و عرض ادب به خودت و خانواده ات
از همین الان تا روز نوروز
عید بر همه تون مبارک و پیروز

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

نیازم وابوو بتکه م به چه پکه نیرگزی
بؤ سه رمیزم
له سه رمای زستانا گه رمت کاته وه ئامیزم
ترجمه:نیازم بود دسته نرگسی باشی برسرمیزمدرسرمای زمستان گرمت کند آغوشم

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

که مردم له ناو دلت بم نیژه چونکه دلت بو من ولاتیکی گول ریژه تخوا قه ت فرمیسکم بو مه ریژه چونکه خوشم ده وی زور له میژه
اگر مردم توی دلت خاکم کن چونکه دلت برای من گلستانه تورو خدا هیچوقت برام اشک نریز چونکه خیلی وقته دوستت دارم

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

برو زاهید که دل ناده م به وعده ی پووچ و ئه فسانه
نیشانه ی سه فو هتی دل که ی به ریش و خه رقه پوشینه
معنی: ای زاهد از نزد من برو که به افسانه و وعدۀپوچ ]تو[ دل نم یدهم زیرا معتقدم
که نشانۀ پاکی دل داشتن ریش و خرق هپوشی نیست

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

ئه ی چرای ته مه ن دلمت پیشکه ش بی
گه رله یادت که م قه بر جیگه م بی
معنی:
ای چراغ عمر من دلم تقدیمت باد
گر ز یادم بری قبر جلیگاهم باشد

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

ده زانم دلت ناسکه وبرگه ی شکان ناگری
دل ناسک وجوانیش به خورایی به کس نادری
بی وفا اوه کسه یه قه دری دلی تو ناگری
میدونم که دلت نازکه وتحمل شکستن نداره
دل نازک وزیبا مفت به کسی داده نمیشه
بی وفا است اون کسی که قدر دل تورو نمیگیره

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

له دوریت من به کسم ته نیا توی هه چه کسم
ترجمه: از دوریه تو من بی کسم و تو همه ی دنیامی

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

چاوه کانت دوئه ستیره ن
هه مو شه وی زامه کانم ئه لاوینن
لیوی مندالیک ئاواره ن برسی برسی
له سه ر دوو سیوی کرمؤلی گؤناکانم دانیشتون
چاوه کانت مانگن خؤرن ئه وینیکی بی سنورن
ترجمه:چشمانت دوستاره اند همه شب زخمم رامینوازند لبهای کودکی آواره اند گرسنه گرسنه برسرسیب کرم زده گونه هایم نشسته اندچشمانت ماه است خورشیداست عشقی بی مرزاست

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

وه‌‌کوو شێعر وه‌‌ره‌‌ بۆ لام
مثل شعر بسویم بیا
له‌‌ هه‌‌ر کاتێکا پێت ده‌‌کرێ
هروقت که تونستی
هه‌‌ر شوێنێ خۆت ئه‌‌یزانی
میعاد گاه را که خودت میدانی
شێعر ناپرسێ من چۆنم
ای شعر حالم را نمی پرسی؟

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

گیانا که م زو وه ره نازدارم زو وه ره
به س جاری بت بینم گیانم بو خوت به ره
معنی :
جانان من زود بیا نازنینم زود
بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت
جانم را بگیر و برای خود ببر

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

دل ودینکم آوای ژینکم
دل ودینم آوای زندگی من
له دوری بالات بوتو شین اکم
از داغ دوری وفراق قامت تو گریه و شیون میکنم
شینم بو جوانی بالای نمامت
گریه وشیون من برای قد رعنای توست
هرخوم بقربان دو چاوی جوانت
من به فدای دو چشم زیبایت بشوم

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

غزال چو خمارم هر تو دیرم
امید روزگارم هر تو دیرم
انارم لیموم سیفم شمامم
گل وباخ و بهارم هر تو دیرم
ترجمه :
ای آهوی چشم قشنگ من من فقط تو رو دارم
ای امید روزهای من من فقط تو رو دارم
ای تمام زیبای من من فقط تو رو دارم

*

اس ام اس های زیبای کردی

*

تو رکی چاوی گه ر ببینی عابیدی خه ولو هت نشین
دیته جونبوش ئه و به جوببه و خه رقه یی په شمینه وه
سحری غه مز هی وره ده گیری زاهید و عالم له ری
ئ هم به کولی عیلمه و ه زاهید به باری دینه وه
معنی: ترک چشم چشم زیبا و مست یار را اگر عابد خلوت نشین ببیند با جبه و خرقۀ
پشمینه به جوش و خروش و جنبش می افتد به وجد م یآید سحر و جادوی غمزه و ناز
یار زاهد و عالم را با باری از دین و علم از راه بدر میک‌ند زاهد را با همۀ دینش و عالم را
با همۀ علمش

 

جدیدترین و قشنگ ترین اس ام اس های کردی همراه با ترجمه

جدیدترین مطالب