قاصدک

الفبا

قاصدک

نیم نگاهی به گذشته

جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

در رقابت عقربه های ساعت با یکدیگر همیشه بازنده چشم من است

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

ماهی ، هیچگاه برای تعطیلات به کنار دریا نمیرود

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

آن‌قدر در خودم فرورفتم که سر از قوزک پایم درآوردم.

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

معلم شیمی عصبانی شد ، برخورد فیزیکی کرد !

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

اگر حرف مفت را می خریدند خیلی ها میلیاردر بودند.

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

بعضی از خیابان ها دو طرفه اند و بعضی یک طرفه اما خیابان بی طرف نداریم.

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

 حتی موهایم هم می‌دانند که پایان شب سیه سپید است.

 

جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

گاهی اوقات «کلیه» امورم درد می کند.

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

قلم کم حرف، عمرش طولانی است.

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

 بعضی‌ها عددی نیستند؛ ما آن‌ها را به توان رسانده‌ایم.

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

گورستان ، کمپ ترک اعتیاد زندگیست !

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

اغلب از بی وقتی شکایت می کرد ولی مشکل اصلی او بی هدفی بود.

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

با دیدن قبض آب، برق از سرش پرید.

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

چشم گذاشتم تا بیایی ، رفتی کله پزی دیگر !

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

آغاز هر سلام، پایان خداحافظی است.

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

همیشه برای دوربین ها
 لبخند می زنی
 دریغا من
 که نزدیک بین ام!

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

برای اینکه صدای شکستن دلش شنیده نشود با صدای بلند می خندد

 

♣ جوک های داغ و جالب کاریکلماتور ♣

 

زندگی خیلی کوتاه است، ولی آنقدر بلند هست که آن را تباه نکنیم.

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری