قاصدک

الفبا

قاصدک

نیم نگاهی به گذشته

طنز خنده دار در قالب پیامک

طنز خنده دار در قالب پیامک

طنز خنده دار در قالب پیامک

از مواد اولیه ای که تو برنامه ی آشپزی ماهواره واسه پخت غذاهاش میگه

ما فقط آب و نمک و قابلمه شو تو خونه داریم

 

 :mrgreen:

 

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
دختره ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﮕﺲ ﺭﻭﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭشو ﺑﺎ ﻣﻮﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﻩ ﺗﻮ ﺳﻄﻞ ﺁﺷﻐﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻣﯿﮕﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ رفته تو کما

 

 :mrgreen:

 

عجایب ایران

موز از آمریکای جنوبی با هواپیمای اختصاصی میاد کیلویی پنج هزار تومن.

گوجه سبز از ورامین با وانت حسن خشتک میاد کیلویی پانزده هزار تومن!!!

 

 :mrgreen:

 

پسره ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻪ : ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ
ﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﯼ ﺧﻮﻧﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﮐﻨﯽ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻢ! ؟؟؟؟؟؟؟؟

ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻣﯿﮕﻪ :
ﯾﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺩﻣﺖ ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ!

 

 :mrgreen:

 

ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻬﺎﯼ ﯾﮏ /***/ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ .

ﺁﻗﺎﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺨﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺍﻫﺮﻣﻪ
ﺗﺮﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﯾﻢ
ﭘﻠﯿﺲ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﻣﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻫﺴتم
ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﻭﺗﺎﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮﻥ ﺑﺸﯿﻨﯿﺪ  

 

 :mrgreen:

 

دختر خالم ۶ سالشه با اخم کارتون میبینه .

بهش گفتم چرا اخم میکنی؟

گفت از بس سانسور کردن نفهمیدیم چی شد اصلا..

حالا من تا ۱۵ سالگی فکر میکردم بابا لنگ دراز بابای خودمه

 

 :mrgreen:

 

بروی سنگ قبرم بنویسید:

تا اخرین نفس پست گذاشت ولی شوهر پیدانکرد .

اینو تو گروه دخترا دزدیمش برم ببینم دیگه چی گذاشتنth_running1

 

 :mrgreen:

 

در حال حاضر مهمترین دغدغه من شیرین شدن گوجه سبزه

این سه روز تعطیل رو رفتیم باغ یکی از رفقا به نام علی روحانی

من کارم فقط عکاسی بود فعلا یکیشونو ببینید تا بعد…

 

 :mrgreen:

 

اقا ناموسا من مقصرم؟؟؟؟
دوست دخترم ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﺐ ﺧﺎﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ .
ﺍﻻﻥ ﺳﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﻩ
ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﺴﺪﺷﻮ ﺑﺴﻮﺯﻭﻧﻢ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﺵﻭ
ﺗﻮ ﺭﻭﺩ ﮔﻨﮓ ﺑﺮﯾﺰﻡ .
ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍ ﺩﺍﺭﻥ دخترای ﻣﺮﺩﻡ…

 

 :mrgreen:

 

اصفهانیه به رفیقش ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ۵ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺪﯼ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ؟؟؟ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ: ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺯﺭﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺑﺮﻭ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻭ ﺍتاﻕ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻤﺪ ﻫﺴﺖ ﺩﺭﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﺑﯿﻪ ﺭﻭ هم ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ، ﺗﻮﺵ ﯾﻪ ﻗﺮﺁﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻗﺮﺁﻥ قسم ﻧﺪﺍﺭﻡ،،،ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ!!

 

 :mrgreen:

 

دختره استاتوس گذاشته:خلقت پسرا اصلا شوخیه جالبی نبود..

پسره امده کامنت گذاشته:ولی خلقت دخترا خیلی باحال بود,مردیم از خنده

 

 :mrgreen:

 

ترجیح میدم مجرد باشم’ و به ازدواج فکر کنم، تا اینکه ازدواج کنم و به مجردیم فکر کنم

اینو خودم گفتم دکتر شریعتی امروز کار داشت نیومد

 

 :mrgreen:

 

از اتاق در اومدم رفتم اشپزخونه،به مامانم میگم: مامان جون ناهارم رو میدی بخورم.
گفت واسه تو ناهار درست نکردم!
گفتم یعنی چی؟
گفت: برو ناهارتو دانلود کن با بچه های گرو ه دور همی بخورید..!
بابام گفت لایک
خواهرم گفت مامان با اجازه ‌‌ copy
میگم مامان اخه گشنمه!
گفت: همین که هست دوس نداری از خانواده left بده

 

 

منبع: مراحم

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری