لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس خنده دار مخصوص پشت ماشین

اس ام اس خنده دار مخصوص پشت ماشین

اس ام اس خنده دار مخصوص پشت ماشین

ژیان عشقت مرا بیچاره بنمود
ز شهر و خانه ام آواره بنمود!

 

😯

 

شب و روز رانندگی در جاده ها کار من است
از خطر باکی ندارم جون خدا یار من است!

 

😯

 

قربان وجودی که وجودم ز وجودش
بوجود آمده است!.

 

😯

 

گدایان بهر روزی طفل خود را کور می خواهند
طبیبان جملگی خلق را رنجور می خواهند!

 

😯

 

تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم
بنازم مطربان را که خلق را
مسرور می خواهند!

 

😯

 

سر پایینی نوکرتم

سر بالایی شرمندتم
(ژیان)

 

😯

 

عشق میکروبی است که از راه چشم وارد می شود
و قلب را عاشق می کند!

 

😯

 

کوه از بالا نشینی رتبه ای پیدا نکرد
جاده از افتادگی از کوه بالا میرود!

 

😯

 

گاز دادن نشد مردی
عشق آن است که بر گردی!

 

😯

 

گلگیرم
ولی گل نمیگیرم!

جدیدترین مطالب