الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

جوک فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

جوک فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

جوک فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

انسان همان می شود

که اغلب به آن فکر می کند .

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده

شاید بازگشاینده قفل در باشد

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید

افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند

نه رفتار و عملکرد شما

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند

بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

عمر شما از زمانی شروع می شود

که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

دشوارترین قدم

همان قدم اول است

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

کارتان را آغاز کنید

توانایی انجامش بدنبال می آید

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد

که سر از خاک بیرون آورده باشد

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

دستانی که کمک می کنند

پاکتر از دستهایی هستند

که رو به آسمان دعا می کنند

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید

به دوستان خود محبت کنید

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است

نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

اگر همان کاری را انجام دهید

که همیشه انجام می دادید

همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست

بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

 

جوک و اس ام اس فلسفی سخنان زیبای کوروش کبیر

 

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد

بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

آرشان تور

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری