لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جدیدترین پیامک های تاثیرگذار

جدیدترین پیامک های تاثیرگذار

که همیشه قیچی رو به چسب ترجیح میده
وقتی برای کسی عافیت وسلامت می طلبی و برایش دعای خیر می کنی عشق و محبت را به او می رسانی و در عوض صدها برابر از آن را دریافت می کنی
پس حتی برای دشمنانت دعای خیر بگو
چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند این است که یکدفعه متوجه می شوی  رفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است
کورت وانگات
اگر عقل امروزم رو داشتم  کارهای دیروزم رو نمی کردم
ولی اگر کار های دیروز رو نمی کردم  عقل امروزم رو نداشتمچهره های خندان  به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست
بلکه به معنای توانائی برخورد با آنهاست
نیکی هنری نیست به امید تلافی
احسان به کسی کن که بکارتونیاید
دور باشی و تپنده  بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده
این مفهوم را که در رگ هایت جاری کنی  دیگر تنها نخواهی بودتعجب میکنم از انسانی که در رویاهایش بهترین است
اما میترسد یا نمیخواهد که در واقعیت بهترین باشد
چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی:
مثل من رفتار کنموقع خسته شدن به دو چیز فکر کن
اونایی که منتظر شکست تو هستن تا به تو بخندن
و اونایی که منتظر پیروزی تو هستن تا با تو بخندن
گاهی خدا درها رو میبنده و پنجره ها رو قفل میکنه
زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون طوفانه و خدا میخواد از تو محافظت کنه
کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند
به آینده تان تعلق ندارند
دیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد که
در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگری ست که
او را هرگز نمی شناسی
دل نگران آینده نباش  نگران نگرانیهای اونایی باش که به فکر مشکلاتی هستند که حل کردنش برای تو مثل آب خوردنه
دعوا و جر و بحث دو نفر با هم به معنى این نیست که آن‌ها همدیگر را دوست ندارند
و دعوا نکردن دو نفر با هم نیز به معنى این نیست که آن‌ها همدیگر را دوست دارند
بی رحمانه ترین دروغ ها اغلب با سکوت گفته می شه
وقتی حداکثری وجود نداره  بهتره آدم حداقل از حداقل ها لذت ببره
در قلک دلم برای آینده
هیچی جز عشق خدا پس انداز نمیکنم
کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند  ویترین فروشگاه شعور شماست

 

 

 

جدیدترین مطالب