قاصدک

الفبا

قاصدک

نیم نگاهی به گذشته

جوک های جدید و جالب تیرماه

جوک های جدید و جالب تیرماه

جوک های جدید و جالب تیرماه

فرشته ای که برای نجاتم به زمین آمده بود،

رسالتش را به نگاهی دیگر فروخت!

کسی که میخواست مرا مثل خودش آسمانی کند،

حالا با کسی دیگر در این نزدیکیها زندگی میکند

من از او دلگیر نیستم؛ زمین است و هوسهایش …!

فقط کمی برایش نگرانم؛

او بالهایش را… و آسمان را فراموش کرده

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان!

برگ هایی که روزی برای آرامش

به سکوتشان پناه میبردیم …

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

آسمان برای لحظه ای قرمز شد تا تو توقف کنی

تمام خیابان را بغض بند آورده بود

و دستان منجمدم همچنان تو را فریاد میزدند،

آنرا شال گردنی سفید تو میشنید

حتی کفشهایت برای ماندن زمین را چنگ میزدند،

اما تو بی تفاوت به تمام این حقایق ؛

…رفتی…

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

تمام شهر پر از فیلتر سیگار است

بی وفا چند نفر را..!؟

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

به من نگو “گلم”!

من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود !

تو گندم را بی اعتبار کردی …

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

وقتی نگاهشان رو به توست

تو لبخندشان را میبینی

من تیزیِ دندانشان را …

پس ؛

نپرس چرا مضطربم؟!

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

سخت است گلدان باشی

برای گلی که مصنوعی ست …

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

نا امیدانه تیغ را رها میکنم!

خودکشی برای زنده هاست …

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است

تو نمی آیی !

این را از عرق شرم پنجره فهمیدم …

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

نگران تاول دستانت بودم؛

وقتی به من تبر میزدی…

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

بعد تو بغض و لبخندم را به هم آمیختم

از تو شعری گفتم و اشک خدا را ریختم

بعد تو طعنه ی ثانیه آزارم میداد،

ساعتم را در وسط شهر به دار آویختم

 

♠ جوک های جدید و جالب تیرماه ♠

 

فصل فصلِ زندگی را جستجو کردم

ابر بسیار دیدم !

اما هیچ بارانی چون تو

مرا به دریا نبرد !

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری